Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference INMED 2011 10. a 11. listopad 2011 - Pardubice CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference INMED 2011 10. a 11. listopad 2011 - Pardubice CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel."— Transkript prezentace:

1 Konference INMED 2011 10. a 11. listopad 2011 - Pardubice CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel

2 ÚVOD USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy Vláda I. bere na vědomí Analýzu možností závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb II. schvaluje Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek III. pověřuje Ministerstvo pro místní rozvoj vykonávat roli správce centralizovaného zadávání;  doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí postupovat v souladu s Minimálními požadavky.

3 OBSAH 1.Založení společnosti 2.Zaměření společnosti 3.Počet a struktura zaměstnanců 4.Způsob hrazení provozu a náklady na provoz 5.Systém spolupráce s p.o. 6.Realizované tendry a dosažené výsledky 7.Probíhající tendry 8.Plán další činnosti 9.Výhody centrálního zadávání 10.Obtíže spojené s centrálním zadáváním

4 1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI  Založení - schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. června 2009  Vznik - dne 22. července 2009 zápisem do Obchodního rejstříku  Sídlo společnosti - Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00  Jediný společník - Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 + zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem  Předmět činnosti – činnost centrálního zadavatele podle ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Základní kapitál – 1 000 000,- Kč  Orgány společnosti- Valná hromada – jediný společník - Statutární orgán – jednatel MUDr. Bořek Semrád - Dozorčí rada – předseda Ing. Zdeněk Dufek

5 2 ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI Hlavním důvodem založení Centrálního Jihomoravského Zadavatele byla skutečnost, že centralizované zadávání je jedním z aktivních prostředků zamezení plýtvání veřejnými prostředky. Dokládají to jak zkušenostmi ze zemí, kde se tento institut již dlouhodobě využívá, tak i ze zkušeností vybraných organizací státní správy v rámci České republiky.  Mezi další neméně podstatné důvody patří:  Úspory z rozsahu, kterých se dosahuje sčítáním poptávek za více pověřujících zadavatelů  Snížení transakčních nákladů spojených se zadávacím řízením  Posílení principů 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost

6 Rozhodujícím předmětem činností společnosti, která je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, je činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem.

7 Rozdělení příspěvkových organizací Jihomoravského kraje do jednotlivých odborů:

8 3 POČET A STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ JEDNATEL SPOLEČNOSTI EKONOM A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE JEDNATELE PRÁVNÍK OBCHODNĚ -TECHNICKÝ REFERENT ENERGETIKASISTENTKA

9 4 ZPŮSOB HRAZENÍ PROVOZU A NÁKLADY NA PROVOZ Provoz společnosti je hrazen z:  každoroční dotace poskytnuté Jihomoravského kraje  paušálů nemocnic  úhrady poměrné části nákladů vynaložených na konkrétní zadávací řízení realizované dle zákona o veřejných zakázkách či jiné výběrové řízení – podílejí se ty P.O., pro které se dané výběrové řízení realizuje

10 5 SYSTÉM SPOLUPRÁCE S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI CEJIZA, s.r.o. má s P.O. uzavřeny smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním. POŽADAVEK NA VYPSÁNÍ VZ SBĚR DAT VYHODNOCENÍ A ANALÝZA KOMUNIKACE S P.O. O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VYPSÁNÍ A VYHODNOCENÍ VZ

11 6 REALIZOVANÉ TENDRY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY  Úspory jsou vždy vyčísleny za dobu trvání zakázky (zpravidla za 3 roky) a vztaženy k cenám platným před zahájením centrálních nákupů, přičemž u všech vyjmenovaných komodit došlo v průběhu roku 2011 k nárůstu cen. Stejný předpoklad je i pro následující roky.

12 7 PROBÍHAJÍCÍ TENDRY

13 8 PLÁN DALŠÍ ČINNOSTI CEJIZA plánuje v nejbližší době následující zakázky:  Pevné telekomunikační služby  Internet  Roztoky pro zdravotnická zařízení  Léky pro diabetologii – inzulíny  Dialyzační roztoky a dialyzační krevní sety a erytropoetiny

14 9 VÝHODY CENTRÁLNÍHO ZADÁVÁNÍ  Sdružení poptávky za účelem dosažení příznivější ceny  Zvýšení transparentnosti procesu zadávání  Zvýšení odbornosti při posuzování a hodnocení nabídek  Zvýšení nároků kladených na dodavatele

15 10 OBTÍŽE SPOJENÉ S CENTRÁLNÍM ZADÁVÁNÍM  Zohlednění všech specifik u jednotlivých komodit z důvodu velkého počtu pověřujících zadavatelů  Zvýšené nároky na komunikaci s jednotlivými zadavateli  Problém se společným zahájením odběru vysoutěžených komodit z důvodu vázanosti stávajících smluv  Delší zákonné lhůty způsobené zadáváním v režimu nadlimitních zakázek

16 Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Dufek


Stáhnout ppt "Konference INMED 2011 10. a 11. listopad 2011 - Pardubice CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google