Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Kineziologický rozbor Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1111 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, pečlivě vedený rozhovor, zásady postupů při vyšetření, hodnocení postavy, využití diagnostického schématu, tvorba plánů, vhodné pomůcky.

3 Metodické pokyny Jedná se o prakticko-teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN X. GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995, 448 s. ISBN

5 Zdroje JENDRICHOVSKÝ, Marián. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov I.Vyd. 1. Prešov: Petra, n.o., 2011, 191 s. ISBN

6 Kineziologický rozbor

7 Kineziologický rozbor
Kineziologický rozbor je soubor vyšetřovacích metod, které využívá masér ke stanovení diagnózy sloužící k vytvoření léčebného plánu. První část tvoří rozhovor s klientem (anamnéza), zahrnující subjektivní hodnocení příznaků onemocnění, analýzu běžných činností pracovních, sportovních, či dalších oblastí souvisejících s pohybovou aktivitou. V této části se informuje o prodělaných chorobách, úrazech, operacích.

8 Masér hodnotí Celkové držení těla
Využívá vyšetření pohledem (aspekce) a pohmatem (palpace) Vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby kloubů Svalovou sílu (svalový test) Kloubní vůli Stav měkkých tkání Svalové nerovnováhy (dysbalance) Funkční pohybové stereotypy Zkrácené a ochablé svaly, hypermobilitu atd.

9 Proces rozhodování Jde o intelektuální proces, kterému je připisována velká váha. Sestavuje se z následujících kroků: Zdůvodňování (proč?) proč porucha vznikla?, proč se manifestuje právě takovým způsobem? Řešení problému (jak?) intervenovat optimálním způsobem? Posuzování (jaké důsledky?) bude mít a měl terapeutický zásah?

10 Diagnostické schéma Záznam z našeho hodnocení vykonáváme pomocí SOAP schématu, který je ve světě běžně používaný na kompletní dokumentaci u většiny klientů. Schéma se skládá ze čtyř částí.

11 SOAP Subjektivní nález: údaje klienta (symptomy, příznaky, časový průběh…), celkové anamnestické údaje související s aktuálním problémem (sociální a pracovní anamnéza, přídavné onemocnění, operace a úrazy…). Objektivní nález: údaje získané objektivním , fyzikálním vyšetřením (aspekce, palpace, aktivní a pasivní pohyb…). Analýza: logický závěr vycházející z objektivních a subjektivních údajů, odůvodnění dalšího postupu (syntéza, analýza, dedukce, komparace, kolerace a interpretace). Plán: stanovení postupu, krátkodobých a dlouhodobých cílů léčby a dalších doporučení.

12 Multifaktoriální přístup v diagnostice i léčbě
Příklad – klient s akutním ústřelem krční páteře a silnou reflexní odezvou, s přítomným masivním spazmem krčních svalů. Je v popředí převaha bolesti (nocicepce) a signální deprivace kloubních receptorů, anebo myofaciální odezva? Je potřebné zaměřit se na odbourávání svalového spazmu masáží, res. měkkou technikou, který má v určitém čase svůj význam, anebo se dostává do popředí snaha o vyvážení signálního toku úlevovou trakcí?

13 Krátkodobé cíle terapeutického programu
Snažíme se přemýšlet o klientovi celostně. Terapeutický program musí být individuálně přizpůsobený na základě zhodnocení funkčního deficitu klientovým potřebám. V průběhu terapie často vzniká potřeba změny plánu. Snažíme se vytvořit záznam konkrétních problémů klienta a ne zapisovat často vágní údaje, o kterých si jen těžko můžeme udělat obraz o konkrétním problému.

14 Dlouhodobé cíle terapeutického programu
Plná aktivní hybnost Plná svalová síla Plná funkce Plná soběstačnost

15 Základní kritéria tvorby plánu
Specifita – které funkce? Měřitelnost – o kolik? Dosažitelnost – je klient schopný? Realizmus – je cíl dosažitelný? Časová souslednost – v jakém časovém horizontu?

16 Závěrečné hodnocení funkčního stavu
Hodnotíme získané údaje. Význam závěrečného hodnocení spočívá v hodnocení dopadu terapie na klienta. Terapie bez důkladného zhodnocení stavu klienta je tápáním ve tmě. V průběhu terapie se snažíme sledovat nejen symptomy, ale především příznaky, kterými objektivizujeme svůj postup. Kvalitní diagnostický podklad našeho terapeutického snažení je zárukou cílené, bezpečné léčby.

17 Opakování Co je kineziologický rozbor
Soubor vyšetřovacích metod, které využívá masér ke stanovení diagnózy sloužící k vytvoření léčebného plánu. Co patří do SOAP schématu Subjektivní nález, objektivní nález, analýza, plán Jaké jsou cíle terapeutického programu Krátkodobé a dlouhodobé


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google