Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Kineziologický rozbor Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Kineziologický rozbor Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Kineziologický rozbor Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1111 Datum vytvoření: 30.8.2013 Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, pečlivě vedený rozhovor, zásady postupů při vyšetření, hodnocení postavy, využití diagnostického schématu, tvorba plánů, vhodné pomůcky.

3 Metodické pokyny Jedná se o prakticko-teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. Jedná se o prakticko-teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN 80-701-3237-X. GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995, 448 s. ISBN 80-967-3830-5.

5 Zdroje JENDRICHOVSKÝ, Marián. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov I.Vyd. 1. Prešov: Petra, n.o., 2011, 191 s. ISBN 978-80-970714-3-1.

6 Kineziologický rozbor

7 Kineziologický rozbor je soubor vyšetřovacích metod, které využívá masér ke stanovení diagnózy sloužící k vytvoření léčebného plánu. Kineziologický rozbor je soubor vyšetřovacích metod, které využívá masér ke stanovení diagnózy sloužící k vytvoření léčebného plánu. První část tvoří rozhovor s klientem (anamnéza), zahrnující subjektivní hodnocení příznaků onemocnění, analýzu běžných činností pracovních, sportovních, či dalších oblastí souvisejících s pohybovou aktivitou. První část tvoří rozhovor s klientem (anamnéza), zahrnující subjektivní hodnocení příznaků onemocnění, analýzu běžných činností pracovních, sportovních, či dalších oblastí souvisejících s pohybovou aktivitou. V této části se informuje o prodělaných chorobách, úrazech, operacích. V této části se informuje o prodělaných chorobách, úrazech, operacích.

8 Masér hodnotí Celkové držení těla Celkové držení těla Využívá vyšetření pohledem (aspekce) a pohmatem (palpace) Využívá vyšetření pohledem (aspekce) a pohmatem (palpace) Vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby kloubů Vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby kloubů Svalovou sílu (svalový test) Svalovou sílu (svalový test) Kloubní vůli Kloubní vůli Stav měkkých tkání Stav měkkých tkání Svalové nerovnováhy (dysbalance) Svalové nerovnováhy (dysbalance) Funkční pohybové stereotypy Funkční pohybové stereotypy Zkrácené a ochablé svaly, hypermobilitu atd. Zkrácené a ochablé svaly, hypermobilitu atd.

9 Proces rozhodování Jde o intelektuální proces, kterému je připisována velká váha. Jde o intelektuální proces, kterému je připisována velká váha. Sestavuje se z následujících kroků: Sestavuje se z následujících kroků: Zdůvodňování (proč?) proč porucha vznikla?, proč se manifestuje právě takovým způsobem? Zdůvodňování (proč?) proč porucha vznikla?, proč se manifestuje právě takovým způsobem? Řešení problému (jak?) intervenovat optimálním způsobem? Řešení problému (jak?) intervenovat optimálním způsobem? Posuzování (jaké důsledky?) bude mít a měl terapeutický zásah? Posuzování (jaké důsledky?) bude mít a měl terapeutický zásah?

10 Diagnostické schéma Záznam z našeho hodnocení vykonáváme pomocí SOAP schématu, který je ve světě běžně používaný na kompletní dokumentaci u většiny klientů. Záznam z našeho hodnocení vykonáváme pomocí SOAP schématu, který je ve světě běžně používaný na kompletní dokumentaci u většiny klientů. Schéma se skládá ze čtyř částí. Schéma se skládá ze čtyř částí.

11 SOAP Subjektivní nález: údaje klienta (symptomy, příznaky, časový průběh…), celkové anamnestické údaje související s aktuálním problémem (sociální a pracovní anamnéza, přídavné onemocnění, operace a úrazy…). Subjektivní nález: údaje klienta (symptomy, příznaky, časový průběh…), celkové anamnestické údaje související s aktuálním problémem (sociální a pracovní anamnéza, přídavné onemocnění, operace a úrazy…). Objektivní nález: údaje získané objektivním, fyzikálním vyšetřením (aspekce, palpace, aktivní a pasivní pohyb…). Objektivní nález: údaje získané objektivním, fyzikálním vyšetřením (aspekce, palpace, aktivní a pasivní pohyb…). Analýza: logický závěr vycházející z objektivních a subjektivních údajů, odůvodnění dalšího postupu (syntéza, analýza, dedukce, komparace, kolerace a interpretace). Analýza: logický závěr vycházející z objektivních a subjektivních údajů, odůvodnění dalšího postupu (syntéza, analýza, dedukce, komparace, kolerace a interpretace). Plán: stanovení postupu, krátkodobých a dlouhodobých cílů léčby a dalších doporučení. Plán: stanovení postupu, krátkodobých a dlouhodobých cílů léčby a dalších doporučení.

12 Multifaktoriální přístup v diagnostice i léčbě Příklad – klient s akutním ústřelem krční páteře a silnou reflexní odezvou, s přítomným masivním spazmem krčních svalů. Je v popředí převaha bolesti (nocicepce) a signální deprivace kloubních receptorů, anebo myofaciální odezva? Je potřebné zaměřit se na odbourávání svalového spazmu masáží, res. měkkou technikou, který má v určitém čase svůj význam, anebo se dostává do popředí snaha o vyvážení signálního toku úlevovou trakcí? Příklad – klient s akutním ústřelem krční páteře a silnou reflexní odezvou, s přítomným masivním spazmem krčních svalů. Je v popředí převaha bolesti (nocicepce) a signální deprivace kloubních receptorů, anebo myofaciální odezva? Je potřebné zaměřit se na odbourávání svalového spazmu masáží, res. měkkou technikou, který má v určitém čase svůj význam, anebo se dostává do popředí snaha o vyvážení signálního toku úlevovou trakcí?

13 Krátkodobé cíle terapeutického programu Snažíme se přemýšlet o klientovi celostně. Snažíme se přemýšlet o klientovi celostně. Terapeutický program musí být individuálně přizpůsobený na základě zhodnocení funkčního deficitu klientovým potřebám. Terapeutický program musí být individuálně přizpůsobený na základě zhodnocení funkčního deficitu klientovým potřebám. V průběhu terapie často vzniká potřeba změny plánu. V průběhu terapie často vzniká potřeba změny plánu. Snažíme se vytvořit záznam konkrétních problémů klienta a ne zapisovat často vágní údaje, o kterých si jen těžko můžeme udělat obraz o konkrétním problému. Snažíme se vytvořit záznam konkrétních problémů klienta a ne zapisovat často vágní údaje, o kterých si jen těžko můžeme udělat obraz o konkrétním problému.

14 Dlouhodobé cíle terapeutického programu Plná aktivní hybnost Plná aktivní hybnost Plná svalová síla Plná svalová síla Plná funkce Plná funkce Plná soběstačnost Plná soběstačnost

15 Základní kritéria tvorby plánu Specifita – které funkce? Specifita – které funkce? Měřitelnost – o kolik? Měřitelnost – o kolik? Dosažitelnost – je klient schopný? Dosažitelnost – je klient schopný? Realizmus – je cíl dosažitelný? Realizmus – je cíl dosažitelný? Časová souslednost – v jakém časovém horizontu? Časová souslednost – v jakém časovém horizontu?

16 Závěrečné hodnocení funkčního stavu Hodnotíme získané údaje. Hodnotíme získané údaje. Význam závěrečného hodnocení spočívá v hodnocení dopadu terapie na klienta. Význam závěrečného hodnocení spočívá v hodnocení dopadu terapie na klienta. Terapie bez důkladného zhodnocení stavu klienta je tápáním ve tmě. Terapie bez důkladného zhodnocení stavu klienta je tápáním ve tmě. V průběhu terapie se snažíme sledovat nejen symptomy, ale především příznaky, kterými objektivizujeme svůj postup. V průběhu terapie se snažíme sledovat nejen symptomy, ale především příznaky, kterými objektivizujeme svůj postup. Kvalitní diagnostický podklad našeho terapeutického snažení je zárukou cílené, bezpečné léčby. Kvalitní diagnostický podklad našeho terapeutického snažení je zárukou cílené, bezpečné léčby.

17 Opakování Co je kineziologický rozbor Soubor vyšetřovacích metod, které využívá masér ke stanovení diagnózy sloužící k vytvoření léčebného plánu. Co patří do SOAP schématu Subjektivní nález, objektivní nález, analýza, plán Jaké jsou cíle terapeutického programu Krátkodobé a dlouhodobé


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Kineziologický rozbor Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google