Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření pohybových stereotypů Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření pohybových stereotypů Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření pohybových stereotypů Označení materiálu: VY_32_INOVACE.REK.MU2.1220 Datum vytvoření: 22. 3. 2014 Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: Druhý – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika pohybových stereotypů a popis vyšetření pohybových stereotypů Charakteristika pohybových stereotypů a popis vyšetření pohybových stereotypů

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN 80-701-3237-X.

5 Vyšetření pohybových stereotypů

6 Pohybový stereotyp je způsob provádění určitých pohybů a je charakteristický pro jedince. Pohybový stereotyp je způsob provádění určitých pohybů a je charakteristický pro jedince. Jedná se např. o chůzi, pohyby denních činností, pracovní pohyby. Jedná se např. o chůzi, pohyby denních činností, pracovní pohyby.

7 6 základních testů Extenze v kyčelním kloubu Abdukce v kyčelním kolubu Flexe trupu Flexe hlavy Abdukce v ramenním kloubu Test klliku

8 Zásady provádění Vyšetřovaný provádí pohyb pomalu. Vyšetřovaný provádí pohyb pomalu. Provádí jej tak, jak jako v běžném životě – bez korekce a nápovědy. Provádí jej tak, jak jako v běžném životě – bez korekce a nápovědy. Nedotýkáme se ho, protože pohyb může facilitovat svalovou skupinu Nedotýkáme se ho, protože pohyb může facilitovat svalovou skupinu

9 Stereotyp extenze v kyčelním kloubu Poloha - leh na břiše a provádí se zanožení jedné dolní končetiny. Poloha - leh na břiše a provádí se zanožení jedné dolní končetiny. Svalové skupiny: Svalové skupiny: Svaly paravertebrální Svaly paravertebrální M. gluteus maximus M. gluteus maximus Ischiocrurální svaly - hemstringy Ischiocrurální svaly - hemstringy

10 Správný pohybový stereotyp Nejprve se aktivuje m. gluteus maximus. Nejprve se aktivuje m. gluteus maximus. Jako druhé se aktivují ischiocrurální svaly. Jako druhé se aktivují ischiocrurální svaly. Další se aktivují kontralaterální paravertebrální svaly v bederní páteři. Další se aktivují kontralaterální paravertebrální svaly v bederní páteři. Naposled se aktivují homolaterální paravertebrální svaly bederní páteře. Naposled se aktivují homolaterální paravertebrální svaly bederní páteře.

11 Přestavby pohybového stereotypu M. gluteus maximus je aktivován pozdě, nebo se neaktivuje vůbec. M. gluteus maximus je aktivován pozdě, nebo se neaktivuje vůbec. Extenze v kyčli je prováděna pomocí hyperlordózy bederní páteře. Extenze v kyčli je prováděna pomocí hyperlordózy bederní páteře. Současně se zanožením, vyšetřovaný provádí zevní rotaci a abdukci. Současně se zanožením, vyšetřovaný provádí zevní rotaci a abdukci.

12 Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu Poloha – leh na boku nevyšetřované strany. Poloha – leh na boku nevyšetřované strany. Svalové skupiny Svalové skupiny M. gluteus medius M. gluteus medius M. tensor fascie latae M. tensor fascie latae Dále sledujeme aktivaci: Dále sledujeme aktivaci: M. iliopsoas M. iliopsoas M. rectus femoria M. rectus femoria M. quadratus lumborum M. quadratus lumborum

13 Správný pohybový stereotyp Pohyb do abdukce je prováděn čistě ve frontální rovině. Pohyb do abdukce je prováděn čistě ve frontální rovině. Stupeň aktivace mezi m. gluteus medius a m. tensor fascie latae je 1:1. Stupeň aktivace mezi m. gluteus medius a m. tensor fascie latae je 1:1.

14 Přestavby pohybového stereotypu Převaha m. tenzor fascie latae – dochází k současné zevní rotaci a flexi v kyčelním kloubu. Převaha m. tenzor fascie latae – dochází k současné zevní rotaci a flexi v kyčelním kloubu. Dalšími aktivovanými svaly jsou pak m. iliopsoas a m. rectus femoris. Dalšími aktivovanými svaly jsou pak m. iliopsoas a m. rectus femoris. Převaha m. quadratus lumborum – pohyb začíná elevací pánve. Převaha m. quadratus lumborum – pohyb začíná elevací pánve.

15 Stereotyp flexe trupu Je leh na zádech. Je leh na zádech. Dolní končetiny natažené, špičky propnuté. Dolní končetiny natažené, špičky propnuté. Svalové skupiny – sledujeme souhru mezi: Svalové skupiny – sledujeme souhru mezi: Břišními svaly Břišními svaly M. iliopsoas M. iliopsoas

16 Správný pohybový stereotyp Vyšetřovaný provádí pomalou obloukovitou flexi trupu. Vyšetřovaný provádí pomalou obloukovitou flexi trupu. Končí v okamžiku, kdy se začne sklápět pánev. Končí v okamžiku, kdy se začne sklápět pánev. Za ideální stereotyp považujeme stav, kdy se vyšetřovaný z výchozí polohy posadí bez aktivace m. iliopsoas. Za ideální stereotyp považujeme stav, kdy se vyšetřovaný z výchozí polohy posadí bez aktivace m. iliopsoas.

17 Přestavby pohybového stereotypu Nejčastěji dochází k předčasné aktivaci m. iliopsoas. Nejčastěji dochází k předčasné aktivaci m. iliopsoas. Tím dojde k nerovnováze mezi břišními svaly a m. iliopsoas – následné přetížení zádových svalů v bederní páteři. Tím dojde k nerovnováze mezi břišními svaly a m. iliopsoas – následné přetížení zádových svalů v bederní páteři.

18 Stereotyp abdukce v ramenním kloubu Poloha – vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, testovaná HK je v 90stupňové flexi v kloubu loketním. Poloha – vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, testovaná HK je v 90stupňové flexi v kloubu loketním. Sledujeme musculus deltoideus, horní vlákna trapézového svalu a svaly lopatky. Sledujeme musculus deltoideus, horní vlákna trapézového svalu a svaly lopatky.

19 Správný pohybový stereotyp Pohyb začíná pouze v ramenním kloubu aktivitou m. deltoideus. Pohyb začíná pouze v ramenním kloubu aktivitou m. deltoideus. M. trapezius působí pouze stabilizačně. M. trapezius působí pouze stabilizačně.

20 Přestavby pohybového stereotypu Pohyb začíná elevací čili zvednutím ramene. Pohyb začíná elevací čili zvednutím ramene. Objevují se odstáté lopatky. Objevují se odstáté lopatky. K pohybu se přidává úklon trupu na opačnou stranu. K pohybu se přidává úklon trupu na opačnou stranu.

21 Opakování Jaké svaly hodnotíme u stereotypu extenze v kyčelním kloubu: Jaké svaly hodnotíme u stereotypu extenze v kyčelním kloubu: M. gluteus maximus M. gluteus maximus Ischiocrurální svaly Ischiocrurální svaly Paravertebrální svaly Paravertebrální svaly

22 Jaké svaly hodnotíme u stereotypu flexe trupu? Jaké svaly hodnotíme u stereotypu flexe trupu? M. rectus abdominis M. rectus abdominis M. iliopsoas M. iliopsoas M. gluteus maximus M. gluteus maximus M. trapezius M. trapezius

23 Jaký sval provádí abdukci v ramenním kloubu: Jaký sval provádí abdukci v ramenním kloubu: M. pectoralis maior M. pectoralis maior M. deltoideus M. deltoideus M. biceps brachii M. biceps brachii


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření pohybových stereotypů Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google