Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Chceme příslušný oslabený sval aktivovali natolik, aby byl schopen zapojit se do hybných stereotypů při běžných každodenních činnostech.  Proto je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Chceme příslušný oslabený sval aktivovali natolik, aby byl schopen zapojit se do hybných stereotypů při běžných každodenních činnostech.  Proto je."— Transkript prezentace:

1

2  Chceme příslušný oslabený sval aktivovali natolik, aby byl schopen zapojit se do hybných stereotypů při běžných každodenních činnostech.  Proto je důležité, abychom sval aktivovali v takové souhře s ostatními svaly, jak to vyžaduje ekonomizace pohybu.  Proto posilování je někdy nutné provádět kontrakcí ve zkrácení či prodloužení, adaptovat sval více na činnost tonickou či fázickou, vytrvalostní či rychlostní charakter svalové práce.  V závěrečné fázi posilování vybereme takový cvičební tvar, kde posilovaný sval má svou určitou funkci v pohybovém řetězci a ta prověří jeho výkonnost.

3 - před posilováním svaly důkladně zahřát a protáhnout, - provádět jen jednoduché cviky, které nebudou zapojovat i další svaly, - zvolit správnou polohu, aby umožnila posílení pro žádoucí sval, - posílený sval vždy zapojit do pohybového řetězce, kde má plnit svoji fyziologickou funkci

4 Charakteristika: - rychlá reakce na podněty, - horší cévní zásobení (bílá vlákna), - rychleji unavitelné, - horší regenerační schopnost, - tendence k ochabování.

5 Přehled svalových skupin s tendencí k oslabení:  1. Hluboké flexory hlavy a krku  2. Svaly horní končetiny - sval deltový (m. deltoideus) - dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) - trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)  3. Svaly mezilopatkové - vodorovná vlákna svalu trapézového (m. trapezius) - svaly rombické (m. rhomboideus major, m. rhomboideus minor)

6  4. Dolní fixátory lopatek - spodní vlákna svalu trapézového (m. trapezius) - široký sval zádový (m. latissimus dorsi) - přední sval pilovitý (m. serratus anterior)  5. Vzpřimovače páteře v oblasti hrudníku  6. Svaly břišní - přímý sval břišní (m. rectus abdominis) - příčný sval břišní (m. transversus abdominis) - zevní šikmý sval břišní (m. obliqus externus abdominis) - vnitřní šikmý sval břišní (m. obliqus internus abdominis)

7  7. Svaly hýžďové - velký sval hýžďový (m. gluteus maximus) - střední sval hýžďový(m. gluteus medius) - malý sval hýžďový(m. gluteus minimus)  8. Tři hlavy čtyřhlavého svalu stehenního (m. quadriceps femoris) - zevní hlava (m. vastus lateralis) - vnitřní hlava (m. vastus medialis) - střední hlava (m. vastus intermedius)  9. Svaly přední a boční strany bérce - přední sval holenní (m. tibialis anterior) - svaly lýtkové (mm. peronei)  10. Svaly klenby nožní

8 Vyšetření funkce svalů s tendencí k ochabování  svalový test  opakováním svalového testu sledujeme vývoj onemocnění  rychlost zlepšování nebo zhoršování správně provedených pohybů je ukazatelem správnosti nebo chyb léčebného postupu  nevýhodou svalového testu je jeho neschopnost postihnout sval jako funkční jednotku  při testování nejde jen o zjištění svalové síly, ale také o stupeň aktivace o koordinace všech svalů, které se na výsledném pohybu podílejí

9 Postup při testování svalů s tendencí k ochabování:  pohyb, při kterém testujeme oslabený sval, je prováděn pomalu  testovaná osoba provádí pohyb tak, jak je zvyklá  v průběhu vyšetření testující sleduje, zda se neobjevily některé z kompenzačních hybných mechanismů  při pohybu se nesmí druhá osoba dotýkat testovaného svalu, protože dotek může značně dráždit testovaný sval a tím významně ovlivnit výsledek testu

10 Testované svalové skupiny  Hodnocení síly flexorů hlavy a krku  Hodnocení síly mezilopatkových svalů  Hodnocení síly vzpřimovačů páteře  Hodnocení síly břišního svalstva  Hodnocení síly hýžďových svalů

11  Cviky se týkají hlavních svalů trupu a sledují správnou funkci páteře.  Provádějí se v sériích po 8-12 cvicích s 0,5-1 minutovými přestávkami.  Zpočátku cvičíme 3-4 série, zátěž postupně zvyšujeme až na 6-7 sérii.  K dalšímu zvýšení zátěže lze použít atletickou manžetu (závaží) na dolní končetiny nebo vzít do rukou lehké činky (1 kg).  Cvičíme 3× týdně. Ochablé svaly dostaneme na žádoucí silovou úroveň za 3 měsíce.

12  Základní poloha: leh na břiše, připažit, záklon hlavy, otočit hlavu vpravo a zpět, totéž vlevo.  Chyby: zvedat hrudník do záklonu, malý rozsah záklonu hlavy, rychlé provádění cviku, nedostatečné otočení hlavy.

13  Základní poloha: sed na židli, zvýšené podložce – skrčit připažmo, předloktí dovnitř, prsty rukou pod bradu při výdechu vzpřímený sed s protažením hlavy temenem vzhůru, polohu udržet, vdech, při dalším výdechu předklon hlavy proti odporu rukou, výdrž, plynulé dýchání  Chyby: hlava zůstala mezi rameny, příliš velký odpor.

14  Základní poloha: leh na zádech, vzpažit zevnitř, hrudní prohnutí páteře, sunem rukou zevnitř skrčit upažmo, předloktí dovnitř (dlaně pod hrudníkem).  Chyby: zasunutí dlaní pod bedra, bederní prohnutí, vysunutí ramen vpřed, nesymetrické pohyby paží.

15  Základní poloha: vzpor klečmo – prsty rukou mírně dovnitř při výdechu zafixovat pánev, protáhnout hlavu temenem do dálky, polohu udržet, vdech, při dalším výdechu pomalý klik, lokty zevnitř, stahovat ramena a lopatky k hýždím.  Chyby: hlava zapadá mezi ramena, lopatky se posunují k sobě, při kliku prohnutí v bedrech se záklonem hlavy a propadnutí hrudníku.

16  Základní poloha: leh – připažit, dlaně dolů, výdech sklopit chodidla a postupný předklon hlavy a trupu do okamžiku oddálení dolních úhlů lopatek – vdech – při výdechu postupné pokládání trupu a hlavy do lehu (obratel po obratli).  Chyby: příliš rychlé provádění s odrazem od podložky, zatajování dechu, rychlý návrat do základní polohy, poloha hlavy

17  Základní poloha: leh na zádech, přednožit, připažit, předklon hrudníku a hlavy, předpažit.  Chyby: pokrčení kolen, malý předklon.

18  Základní poloha: leh na břiše – skrčit vzpažmo zevnitř, předloktí dovnitř, čelo položit na složené ruce při výdechu stáhnout hýždě a břišní svaly – zanožit levou 10 cm nad podložku, střídavě opakovat do mírné únavy.  Chyby: nedostatečné oboustranné stažení hýždí, vysoké zanožení s prohnutím v bedrech, aktivace vzpřimovačů trupu, vytáčení a vychylování nohy.

19  Základní poloha: klek sedmo, zapažit, ruce na patách, klek prohnutě, ruce na patách.  Chyby: nesprávná poloha těla.

20 ZÁKLADNÍ POLOHA: Leh na břiše – připažit, dlaně dolů, při výdechu zafixovat pánev a protáhnout celé tělo v podélné ose páteře s protažením hlavy temenem do dálky, polohu udržet, vdech, při dalším výdechu nepatrně zvednout trup s hlavou z podložky, výdrž, plynulé dýchání, nebo při každém výdechu zvednout trup s hlavou z podložky s protažením do dálky, zpět do základní polohy, vdech. CHYBY: Prohnutí v bedrech se záklonem hlavy, velký záklon trupu, vysoké zanožení.

21  Základní poloha: klek sedmo, ohnutý předklon, vzpažit zevnitř – vzpřim, hrudní záklon, záklon hlavy.  Chyby: rychlé provádění pohybů, prohnutí v bederní části trupu.


Stáhnout ppt " Chceme příslušný oslabený sval aktivovali natolik, aby byl schopen zapojit se do hybných stereotypů při běžných každodenních činnostech.  Proto je."

Podobné prezentace


Reklamy Google