Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaly v pohybu. Pohyby páteře Úklon Úklon m. longissimus m. longissimus m. iliocostalis m. iliocostalis m. splenius cervicis m. splenius cervicis Záklon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaly v pohybu. Pohyby páteře Úklon Úklon m. longissimus m. longissimus m. iliocostalis m. iliocostalis m. splenius cervicis m. splenius cervicis Záklon."— Transkript prezentace:

1 Svaly v pohybu

2 Pohyby páteře Úklon Úklon m. longissimus m. longissimus m. iliocostalis m. iliocostalis m. splenius cervicis m. splenius cervicis Záklon Záklon m. longissimus m. longissimus m. splenius cervicis m. splenius cervicis

3 Pohyby hlavy Úklon + Záklon Úklon + Záklon m. trapézius m. trapézius m. rectus capitis posterior minor - 2 m. rectus capitis posterior minor - 2 m. rectus capitis posterior major - 1 m. rectus capitis posterior major - 1 m. obliquus capitis superior - 3 m. obliquus capitis superior - 3 m. semispinalis capitis m. semispinalis capitis Úklon Úklon m. lateralis capitis m. lateralis capitis m. longus capitis et colli m. longus capitis et colli mm. scaleni (při jednostranné akci) mm. scaleni (při jednostranné akci) m. sternocleidomastoideus m. sternocleidomastoideus

4 Pohyby hlavy Předklon Předklon m. rectus capitis anterior m. rectus capitis anterior m. longus capitis et colli m. longus capitis et colli mm. scaleni mm. scaleni Otáčení Otáčení m. obliquus capitis inferior ( dolní šikmý sval hlavy ) 4 m. obliquus capitis inferior ( dolní šikmý sval hlavy ) 4 m. sternocleidomastoideus m. sternocleidomastoideus Žvýkání Žvýkání m. masseter m. masseter m. temporalis m. temporalis m. pterygoidei m. pterygoidei

5 Hrudník Nádech Nádech diaphragma diaphragma mm. intercostales externi mm. intercostales externi mm. scaleni mm. scaleni Výdech Výdech mm. intercostales interni mm. intercostales interni m. rectus abdominis ( břišní ) m. rectus abdominis ( břišní ) m. quadratus lumborum (břišní) m. quadratus lumborum (břišní) Dýchání – pomocné (vdech) Dýchání – pomocné (vdech) m. pectoralis major et minor m. pectoralis major et minor m. seratus anterior m. seratus anterior m. subclavius m. subclavius

6 Břicho Předklon Předklon m. rectus abdominis m. rectus abdominis m. obliquus externus abdominis m. obliquus externus abdominis m. obliquus internus abdominis m. obliquus internus abdominis Úklon Úklon m. quadratus lumborum m. quadratus lumborum m. obliquus externus abdominis m. obliquus externus abdominis m. obliquus internus abdominis ( uklání na svou stranu ) m. obliquus internus abdominis ( uklání na svou stranu ) Hluboké svaly zádové na straně úklonu Hluboké svaly zádové na straně úklonu Fixace dutiny břišní + břišní lis – m. transversus abdominis Fixace dutiny břišní + břišní lis – m. transversus abdominis

7 Vzpřímená postava Břišní svaly Břišní svaly Zádové svaly Zádové svaly Svaly přední strany stehna Svaly přední strany stehna Svaly zadní strany stehna Svaly zadní strany stehna

8 Horní končetiny- musculi membri superioris Upažení - abdukce Upažení - abdukce m. deltoideus m. deltoideus m. supraspinatus m. supraspinatus Připažení - addukce Připažení - addukce m. pectoralis major m. pectoralis major m. pectoralis minor m. pectoralis minor m. subscapularis m. subscapularis m. teres major et minor m. teres major et minor m. triceps brachii ( dlouhá hlava ) m. triceps brachii ( dlouhá hlava ) m. latissimus dorsi m. latissimus dorsi

9 Předpažení - flexe Předpažení - flexe m. deltoideus ( klíčková část ) m. deltoideus ( klíčková část ) m. pectoralis major ( klíčková část ) m. pectoralis major ( klíčková část ) m. biceps brachii ( krátká hlava ) m. biceps brachii ( krátká hlava ) m. coracobrachialis m. coracobrachialis Zapažení – extenze Zapažení – extenze m. deltoideus ( hřebenová část ) m. deltoideus ( hřebenová část ) m. latissimus dorsi m. latissimus dorsi m. teres major m. teres major m. triceps brachii ( dlouhá hlava ) m. triceps brachii ( dlouhá hlava )

10 Zevní rotace paže Zevní rotace paže m. infraspinatus m. infraspinatus m. teres minor m. teres minor m. deltoideus m. deltoideus Vnitřní rotace paže Vnitřní rotace paže m. latissimus dorsi m. latissimus dorsi m. teres major m. teres major m. subscapularis m. subscapularis m. pectoralis major ( hrudní část ) m. pectoralis major ( hrudní část )

11 Ohybače v loketním kloubu – flexe Ohybače v loketním kloubu – flexe m. brachialis ( hluboký sval pažní ) m. brachialis ( hluboký sval pažní ) m. biceps brachii m. biceps brachii m. brachioradialis ( sv. vřetenní ) m. brachioradialis ( sv. vřetenní ) m. pectoralis major ( hrudní část ) m. pectoralis major ( hrudní část ) Natahovače v loketním kloubu – extenze Natahovače v loketním kloubu – extenze m. triceps brachii m. triceps brachii m. anconeus ( sv. loketní ) m. anconeus ( sv. loketní )

12 Pronátory Pronátory m. pronator teres ( pronující sval oblý ) m. pronator teres ( pronující sval oblý ) m. pronator quadratus ( pronující sval čtyřhranný ) m. pronator quadratus ( pronující sval čtyřhranný ) m. flexor carpi radialis ( zevní ohybač zápěstí ) m. flexor carpi radialis ( zevní ohybač zápěstí ) m. palmaris longus ( dlouhý sv. dlaňový ) m. palmaris longus ( dlouhý sv. dlaňový ) m. brachioradialis ( sv. vřetenní ) m. brachioradialis ( sv. vřetenní ) Supinátory Supinátory m. supinator m. supinator m. biceps brachii m. biceps brachii m. brachioradialis ( sv. vřetenní ) m. brachioradialis ( sv. vřetenní ) m. abduktor pollicis longus ( dlouhý odtahovač palce ) m. abduktor pollicis longus ( dlouhý odtahovač palce ) m. extensor carpi radialis longus ( dlouhý zevní natahovač zápěstí ) m. extensor carpi radialis longus ( dlouhý zevní natahovač zápěstí )

13 Palmární flexe - zápěstí Palmární flexe - zápěstí m. flexor carpi radialis et ulnaris ( zevní a vnitřní ohybač zápěstí ) m. flexor carpi radialis et ulnaris ( zevní a vnitřní ohybač zápěstí ) m. palmaris longus ( dlouhý sval dlaňový ) m. palmaris longus ( dlouhý sval dlaňový ) m. flexor digitorum superficialis et profundus ( ohybač prstů povrchový a hluboký ) m. flexor digitorum superficialis et profundus ( ohybač prstů povrchový a hluboký ) Dorsální extenze zápěstí Dorsální extenze zápěstí m. extensor carpi radialis longus et brevis ( dlouhý a krátký natahovač zapěstí ) m. extensor carpi radialis longus et brevis ( dlouhý a krátký natahovač zapěstí ) m. extensor digitorum ( natahovač prstů ) m. extensor digitorum ( natahovač prstů ) m. extensor carpi ulnaris ( vnitřní natahovač zápěstí ) m. extensor carpi ulnaris ( vnitřní natahovač zápěstí )

14 Dolní končetiny-musculi membri inferiori Dolní končetiny- musculi membri inferiori Flexe- ohnutí v kyčelním kloubu Flexe- ohnutí v kyčelním kloubu m. iliopsoas ( bedrokyčlostehení ) - 1 m. iliopsoas ( bedrokyčlostehení ) - 1 m. pectineus ( hřebenový ) - 4 m. pectineus ( hřebenový ) - 4 m. rectus femoris - 5 m. rectus femoris - 5 m. tensor fascie latae ( napínač povázky st. ) - 2 m. tensor fascie latae ( napínač povázky st. ) - 2 m. sartorius ( krejčovský ) - 3 m. sartorius ( krejčovský ) - 3 m. adduktor longus et brevis ( dl.a krát.přitahovač ) - 6 m. adduktor longus et brevis ( dl.a krát.přitahovač ) - 6

15 Extenze- natažení v kyčelním kloubu Extenze- natažení v kyčelním kloubu m. gluteus maximus - 1 m. gluteus maximus - 1 m. biceps femoris - 2 m. biceps femoris - 2 m. semitendinosus ( pološlašitý ) - 3 m. semitendinosus ( pološlašitý ) - 3 m. semimembranosus ( poloblanitý ) - 4 m. semimembranosus ( poloblanitý ) - 4 m. adductor magnus ( velký přitahovač ) m. adductor magnus ( velký přitahovač )

16 Adbukce – unožení (odtažení) – kyčelní kloub Adbukce – unožení (odtažení) – kyčelní kloub m. gluteus medius m. gluteus medius m. gluteus minimus m. gluteus minimus m. tensor fascie latae ( napínač povázky st. ) m. tensor fascie latae ( napínač povázky st. ) m. piriformis ( hruškovitý ) m. piriformis ( hruškovitý )

17 Addukce – přinožení (sv. vnitřní str.stehna) – kyčelní kloub Addukce – přinožení (sv. vnitřní str.stehna) – kyčelní kloub m. pectineus ( hřebenový ) m. pectineus ( hřebenový ) m. adduktor longus et brevis ( dlouhý a krátký přitahovač ) m. adduktor longus et brevis ( dlouhý a krátký přitahovač ) m. adductor magnus ( velký přitahovač ) m. adductor magnus ( velký přitahovač ) m. gracilis ( štíhlý sv.stehenní ) m. gracilis ( štíhlý sv.stehenní ) m. obturatorius externus ( zevní ucpávač ) m. obturatorius externus ( zevní ucpávač )

18 Flexe- ohnutí v kolením kloubu Flexe- ohnutí v kolením kloubu m. biceps femoris m. biceps femoris m. semitendinosus ( pološlašitý ) m. semitendinosus ( pološlašitý ) m. semimembranosus ( poloblanitý ) m. semimembranosus ( poloblanitý ) m. sartorius ( krejčovský ) m. sartorius ( krejčovský ) m. popliteus ( zákolení ) m. popliteus ( zákolení ) m. gracilis ( štíhlý sv.stehenní ) m. gracilis ( štíhlý sv.stehenní ) m. gastrocnemius ( dvojhlavý sv.lýtkový ) m. gastrocnemius ( dvojhlavý sv.lýtkový ) Extenze- natažení v kolením kloubu Extenze- natažení v kolením kloubu m. quadriceps femoris m. quadriceps femoris

19 Plantární flexe- “fajfka“ Plantární flexe- “fajfka“ m. triceps surae ( trojhlavý lýtkový ) m. triceps surae ( trojhlavý lýtkový ) – m. tibialis posterior ( zadní sval holení ) – m. flexor digitorum longus ( dlouhý ohybač prstů ) - 3 – m. flexor halucis longus ( dlouhý ohybač palce ) - 4

20 Dorzální extenze- „špička“ Dorzální extenze- „špička“ m. tibialis anterior ( přední sval holení ) - 1 m. tibialis anterior ( přední sval holení ) - 1 m. extensor digitorum longus (dlouhý natahovač prstů) - 2 m. extensor digitorum longus (dlouhý natahovač prstů) - 2 m. extensor halucis longus (dlouhý natahovač palce) - 3 m. extensor halucis longus (dlouhý natahovač palce) - 3

21 Děkuji za pozornost ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: GRADA, 2001. ISBN 80-7169-970-5 FLEISCHMANN, J., LINC, R. Anatiomie I. Praha: SPN, 1964. www.google.czwww.google.cz (obrázky) www.google.cz


Stáhnout ppt "Svaly v pohybu. Pohyby páteře Úklon Úklon m. longissimus m. longissimus m. iliocostalis m. iliocostalis m. splenius cervicis m. splenius cervicis Záklon."

Podobné prezentace


Reklamy Google