Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sval a jeho úseky •Začátek svalu - origo •Hlava svalu – caput •Bříško svalu – venter •Ohon svalu – cauda •Úpon svalu - insertio.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sval a jeho úseky •Začátek svalu - origo •Hlava svalu – caput •Bříško svalu – venter •Ohon svalu – cauda •Úpon svalu - insertio."— Transkript prezentace:

1 Sval a jeho úseky •Začátek svalu - origo •Hlava svalu – caput •Bříško svalu – venter •Ohon svalu – cauda •Úpon svalu - insertio

2 Rozdělení svalů podle funkce •OHYBAČE – flexory •NATAHOVAČE – extenzory •PŘITAHOVAČE – adduktory •ODTAHOVAČE – abduktory •SVĚRAČE – sfinktory •ROZTAHOVAČE – dilatátory •ZDVIHAČE – levatory •OTÁČEČE – rotatory

3 PŘEHLED KOSTERNÍHO SVALSTVA •I. Svalstvo hlavy •II. Svalstvo krku •III. Svaly trupu •IV. Svalstvo končetin •Svalstvo povrchové •Svalstvo hluboké

4 I. Svalstvo hlavy A. Mimické svaly Svaly na lebeční klenbě -Celý soubor těchto svalů se nazývá olebeční sval (m. epicranius): - šlachová přilba (galea aponeurotica), pevně srostlá s kůží na hlavě, může se s kůží pohybovat- skalp -Týločelní sval (m. occipitofrontalis) – při kontrakci vzniká výraz hrůzy, překvapení, bezradnosti -Spánkotemenní sval (m. temporoparietalis)

5

6 Svaly ústní štěrbiny -Kruhový sval ústní (m. orbicularis oris) – tvoří výplň rtů, ovládá sevření rtů, vysunutí dopředu -Zdvihač ústního koutku (m. levator anguli oris) – pláč  -Velký a malý lícní sval (m. zygomaticus) – smutek  -Zdvihač horního rtu (m. labii superioris) - -Smíchove sval (m. risorius) – rozšiřuje ústní štěrbinu – smích  -Bradový sval (m. mentalis) – vysunuje dolní ret dopředu, opovržení -Tvářový sval (m. buccinator) – trubačský sval: tvoří podklad tváří, pomáhá vytlačovat vzduch, brání uskřinutí tváře při kousání, rozšiřuje ústní štěrbinu Zdvihají horní ret, ustní koutek

7

8 B. Žvýkací svaly -Žvýkací sval (m. masseter): zvedá dolní čelist a táhne ji dopředu, usnadňuje kojení - Sval spánkový (m. temporalis) – zvedá dolní čelist -Sval křídlový vnější a vnitřní (m. pterogoideus m a l )

9 II. Svalstvo krku -Krční kožní sval (platysma): ovládá napětí kůže krku, pomáhá při otevírání úst, při zívání -Hlavový zdvihač (m. sternocleidomastoideus) – zdvihá, sklání hlavu, posunuje hlavu dopředu, uklání hlavu -Horní jazylkové svaly (m. suprahyoidei) – spojují lebku s jazylkou -Dolní jazylkové svaly (m. infrahyoidei) – spojují jazylku s rukojetí, s chrupavkou a lopatkou. - odpovídají za pohyb jazyka při kousání a polykání a za pohyby jazyka a rtů při řeči Šikmé svaly (mm. scaleni) – pomáhají při dýchání, uklánějí páteř do stran

10 PLATYSMAPLATYSMA Hlavový zdvihač

11 III. Svaly trupu Velký prsní sval Přední sval pilovitý Šikmý břišní sval ex. Podkličkový malý prsní sval Přímý sval břišní Šikmý břišní sval int.

12 A. Hrudní svaly •Velký sval prsní (m. pectoralis major) z: klíční kost, sternum, fascie břišní ú: hřeben velkého hrbolku humeru f: předpažení (klavikulární část), addukce paže a vnitřní rotace, při fixované paži zvednutí hrudníku nebo žeber (pomocný nádechový sval) • Malý sval prsní (m. pectoralis minor) z: lopatka ú: zobcovitý výběžek f: táhne lopatku dolů a dopředu, pomocný sval dýchací (nádech)

13 Přední sval pilovitý (m. serratus anterior) z: 1. - 9. žebro ú: okraj lopatky f: přidržuje lopatku k hrudníku Přední sval pilovitý

14 VLASTNÍ SVALY HRUDNÍKU •Svaly mezižeberní vnější (mm. intercostales externi) f: vdechové svaly Svaly mezižeberní vnitřní (mm. intercostales interni) f: výdechové svaly Bránice (diaphragma) z: sternum, chrupavky 7. - 12. žebra, bederní páteř f: hlavní vdechový sval (otvory pro aortu, jícen a dolní dutou žílu)

15 B) zádové (hřbetní) svaly ve 4 vrstvách Vrstva (povrchová) - Jdou od páteře k pažní kosti a lopatce Trapézový sval (m. trapezius) – kápový Široký sval zádový (m. lattisimus dorsi)

16 Trapézový sval (m. trapezius) – kápový Stabilizuje lopatku, zdvihá rameno, a táhne lopatku dolů, pomáhá zdvihat paži -Široký sval zádový (m. lattisimus dorsi) Způsobuje připažení, zapažení a pronace ramene, plavání, šplhání

17 Zádové svaly

18 3. Vrstva – jdou od páteře k žebrům -Horní zadní pilovitý sval (m. serratus p. s.) napomáhá při nadechnutí -Dolní zadní pilovitý sval (m. serratus p. i.) napomáhá při vydechnutí

19 c) Břišní svaly -Přímý sval břišní (m. rectus abdominis): vytváří přední stěnu břišní dutiny, (line alba) – bílá čára flexe páteře, břišní lis, pomocný sval výdechový -Sval pyramidový (m. pyramidalis) – rudiment, pozůstatek svalu vaku -Povrchový šikmý břišní sval (m. obliquus ex. abdominis) -Hluboký šikmý břišní sval (m. obliquus internus abdominis) -Příčný břišní sval (m. transversus abdominis) – nejhlubší vrstva

20 Musculus rectus abdominis a m.pyramidalis m.rectus abdominis m.pyramidalis Linea alba Intersectiones tendineae

21 m.obliqus externus abdominis M.obliquus externus abdominis( m.O.E.A.) Linea alba Functio: 1) jednostranně rotuje páteř s hrudníkem na protilehlou stranu 2) bilaterálně je synergistou m. rectus abdominis. 3) účastní se břišního lisu

22 Musculus obliquus internus abdominis m.O.I.A m.cremaster Aponeurosis m.O.E.A m.O.I.A. m.T.A.m.pyramidalis m.R.A

23 IV. Svalstvo končetin •A) svalstvo horní končetiny Svalstvo ramenní a lopatkové – tvoří 6 svalů -Deltový sval (m. deltoideus): nejmohutnější: předpažení, upažení, zapažení a udržuje hlavici v kloubní jamce -Sval nadhřebenový a podhřebenový (mm. supraspinatus et infraspinatus) -Sval oblý malý (m. teres minor) -Sval oblý velký (m. teres major) – připažení -Sval podlopatkový (m. subscapularis) Uvedené svaly umožňují rotaci v ramenním kloubu a upažení!

24 Deltový sval Sval nadhřebenový podhřebenový Sval oblý malý Sval oblý velký Podlopatkový sval

25 M. teres major (nadhřebenový) M. subscapularis (podlopatkový)

26 Svaly paže Přední skupina – 3 svaly : FLEXORY -Dvojhalvý pažní sval (m. biceps brachii), umožňuje ohyb v loketním kloubu, napomáhá předpažení a upažení -Zobákopažní (hákovitý) - předpažení, připažení -Pažní sval (m. brachialis) – ohyb v loketním kloubu Zadní skupina - EXTENZORY - Trojhlavý pažní sval (m. triceps brachii) – ohyb a přitažení ramenního kloubu, natažení v loketním kloubu

27 M. biceps brachii (dvojhalvý pažní sval) Funkce: v loketním kloubu flexe a supinace v ramenním c. longum – abdukce c. breve – flexe a addukce

28 M. triceps brachii Funkce: pomocný extenzor v loketním kloubu M. anconaeus Funkce: ohyb a přitažení ramenního kloubu, natažení v loketním kloubu

29 Svaly předloktí

30 Přední skupina •Povrchovou vrstvu tvoří 4 svaly m. pronator teres – pronující sval oblý m. flexor carpi radialis – zevní ohýbač zápěstí m. palmaris longus – dlouhý sval dlaňový m. flexor carpi ulnaris – vnitřní ohýbač zápěstí Flexory

31 Funkce: pronace a flexe předloktí M. pronator teres – oblý přivracející sval M. flexor carpi radialis- vřetenní ohýbač zápěstí 1. vrstva Funkce: palmární flexe ruky, pomocná flexe v loketním kloubu

32 boční skupina •dvě vrstvy - povrchová : -m. brachioradialis (sval vřetenní) -m. extensor carpi radialis longus (dlouhý zevní natahovač zápěstí) -m. extensor carpi radialis brevis (krátký zevní natahvač zápěstí) extenzory a supinátory

33 M. brachioradialis (sval vřetenní) Funkce: flexe předloktí povrchová vrstva

34 -dlouhý zevní natahovač zápěstí) Funkce: extenze a ulnární dukce ruky M. extensor carpi radialis longus Funkce: stejná jako ECRL M. extensor carpi radialis brevis povrchová vrstva -krátký zevní natahvač zápěstí)

35 Zadní skupina povrchová vrstva tvoří 3 svaly: -natahovač prstů - m. extensor digitorum -natahovač malíčku - m. extensor digiti minimi -vnitřní natahovač zápěstí - m. extensor carpi ulnaris EXTENZORY

36 Funkce: natažení 2.-5. prstu a natažení ruky Natahovač prstů Natahovač malíku Funkce: extenze ruky, ulnární dukce Vnitřní natahovač zápěstí povrchová vrstva

37 Svaly ruky

38

39 Funkce: opozice palce M. opponens pollicissvaly thenaru

40 Dolní končetina • A) svaly kyčelního kloubu •1. hýžďové svaly – velký, střední, malý – m. gluteus maximus, medius, minimus • F: odtahovač, natahovač •2. bedrokyčlostehení – m.iliopsoas (ohyb v kyč. Kloubu, ve stoji se podílí na rovnováze, pomocný přitahovač, při obrně nelze vykročit •3. napínač povázky stehenní - m. tensor fasciae latae – pomocný ohýbač •Rotace v kyčelním kloubu: hruškovitý (piriformis), atd..

41 hýžďové svaly bedrokyčlostehení napínač povázky stehenní

42 B) svaly stehna •1. dlouhý sval stehenní – krejčovský – m. sartorius – noha přes nohu •2. čtyřhlavý sval stehenní – m. quadriceps femoris •a) rectus femoris a vastus – jediný natahovač kolenního kloubu, při chůzi, vstávání •3.. dvojhlavý sval stehenní – m. biceps femoris - ohýbač

43

44 C) svaly bérce •přední strana •1. přední sval holenní – m. tibialis anterior •2. dlouhý natahovač prstů – m. extensor digitorum longus •3. dlouhý natahovač palce – m. hallucis longus •zadní strana •4. trojhlavý sval lýtkový – m. triceps surae skládá se z dvojhlavý lýtkový (gastrocnemius) a hlubšího platýsového (soleus) F: ohnutí bérce, zdviha tělo •5. sval chodidlový – m. plantaris – upíná se v Achillově šlaše – rudiment •6. ohybače prstů a palce

45 přední sval holenní trojhlavý sval lýtkový

46 D) svaly nohy •1. svaly palce, malíku, svaly střední skupiny

47 1.Musculus rectus femoris 2. Musculus vastus lateralis 3. Musculus vastus medialis 4. Musculus gracilis 5. Musculus gastrocnemius 6Musculus tibialis anterior 7.Musculus peroneus longus)


Stáhnout ppt "Sval a jeho úseky •Začátek svalu - origo •Hlava svalu – caput •Bříško svalu – venter •Ohon svalu – cauda •Úpon svalu - insertio."

Podobné prezentace


Reklamy Google