Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUSTAVA SVALOVÁ. s kostrou tvoří pohybovou soustavu 3 typy svalstva: - kosterní = příčně pruhované - srdeční - hladké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUSTAVA SVALOVÁ. s kostrou tvoří pohybovou soustavu 3 typy svalstva: - kosterní = příčně pruhované - srdeční - hladké."— Transkript prezentace:

1 SOUSTAVA SVALOVÁ

2 s kostrou tvoří pohybovou soustavu 3 typy svalstva: - kosterní = příčně pruhované - srdeční - hladké

3 KOSTERNÍ SVALY Průměrně 36% tělesné hmotnosti u mužů a 32% u žen Zhruba 600 svalů

4 Základní stavba kosterního svalu a) Svalová vlákna b) Vazivo c) Svalové cévy a nervy

5 Základní stavba kosterního svalu mnohojaderná 10 – 100 vláken spojeno řídkým vazivem do primárních snopečků - malé svaly snopečky spojeny v sekundární snopce – větší svaly a)Svalová vlákna

6 spojuje a obaluje svalová vlákna a snopce obaluje celý sval (svalová povázka, fascie) šlachy - svazky kolagenních vláken - připojují sval ke kosti v místě svalového úponu Základní stavba kosterního svalu b)Vazivo

7 vazivo spojující vlákna a snopce fascie

8 Funkční a tvarové úseky svalu začátek svalu (origo) – část, kterou je sval pomocí šlachy připojen ke kosti svalové bříško (venter musculi) - nejširší část svalu úpon (insertio) – připojení svalu ke kosti pomocí šlachy

9

10 Mikroskopická stavba myofibrily je příčinnou příčného pruhování vlákénka v cytoplazmě svalového vlákna ze 2 druhů bílkovinných vláken * myozin – silné filamenty * aktin – slabé filamenty * jsou zakotveny v discích Z sarkomera

11

12

13

14

15 Mechanismus svalového stahu

16

17

18 mediátor (acetylcholin) štěrbiny nervosvalové ploténky akční potenciál Ca 2+

19 Nervosvalová ploténka

20 Mechanismus svalové kontrakce

21

22

23 Svalová únava Vyčerpání ATP Nahromadění zplodin metabolismu (kyseliny mléčné)

24 Vřetenovitý sval Dvojhlavý sval Trojhlavý sval Čtyřhlavý sval Plochý sval Dvojbříškový sval Kruhovitý sval Rozdělení svalů podle tvaru:

25

26

27 Rozdělení svalů podle funkce: OHYBAČE – flexory NATAHOVAČE – extenzory PŘITAHOVAČE – adduktory ODTAHOVAČE – abduktory SVĚRAČE – sfinktery ROZTAHOVAČE – dilatátory

28 Antagonistické dvojice * Agonisté * Antagonisté Synergisté Rozdělení svalů podle vzájemné činnosti:

29 Svaly lidského těla Mechanismy pohybu lidských svalů

30 Přiřazování pojmů Abdukce Addukce Flexe Kontrakce Extenze Natažení Přitažení Odtažení Smrštění Ohyb

31 Svaly lidského těla V lidském těle je přes 250 různých svalů. Rozdělují se do funkčních skupin:  Svaly hlavy  Svaly krku  Hrudní svaly  Svaly břicha a zad  Svaly končetin

32 Svalstvo hlavy Svalstvo hlavy Svaly mimické Svaly žvýkací ◦ Zevní sval žvýkací ◦ Spánkový sval

33 1)Čelní 2)Štíhlý nosní sval 3)Svrašťovač obočí 4)Kruhový 5)Spánkový 6)Nosu 7)Zvedač nosního křídla 8)Zvedač horního rtu 9)Malý sval lícní 10)Zvedač koutku 11)Velký sval lícní 12)Smíchový 13)Tvářový 14)Stahovač koutku 15)Kruhový ústní 16)Bradový 17)Stahovač dolního rtu Boltcový Týlní

34

35 Svalstvo krku Podkožní sval Zdvihač hlavy

36

37 Svaly trupu

38 Svaly hrudníku 1. Velký sval prsní – musculus pectoralis major 2. Přední pilovitý sval – musculus serratus anterior 3. Vnější a vnitřní mezižeberní svaly – mm. intercostales externi et interni 4. Bránice – diahragma

39

40

41 Svaly břicha 1. Přímý sval břišní – m. rectus abdominis 2. Zevní šikmý sval- m. obliguus externus abdominis 3. Vnitřní šikmý sval- m.obliguus internus abdominis

42

43

44

45 SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Svalová kosterní soustava 45 Svaly hrudníku Hrudní svaly: Vlastní svaly hrudní stěny a svaly začínající na kostře hrudníku Svaly hrudní stěny tvoří výplně – mezižeberní vnitřní a zevní svaly (vdech a výdech) Velký a malý prsní sval jsou pomocnými dýchacími svaly a účastní se přitahování lopatky a horní končetiny k trupu. Pilovitý boční sval otáčí lopatku a napomáhá tak vzpažení horní končetiny, dále je pomocným vdechovým svalem.

46 Svaly břicha Svaly břicha – jsou to ploché, deskovité svaly, rozepjaté mezi dolním okrajem hrudníku a horními okraji pánevních kostí. Boční břišní stěnu tvoří zevní a vnitřní šikmý sval a příčný sval. Střední část stěny dotvářejí přímé břišní svaly a zadní úsek doplňuje čtyřhranný bederní sval. Přímé břišní svaly jsou ve středu spojeny vazivovou lineou albou. Břišní svaly vytváří břišní lis, který napomáhá vyprazdňování dutých orgánů břišní dutiny.

47 Svaly zad 1. Sval trapézový – kápovitý – m. trapezius 2. Široký sval zádový – m. latissimus dorzi 3. Lopatkové svaly

48

49 Svalstvo končetin

50 Horní končetina 1. sval deltový – m. deltoideus 2. dvojhlavý sval pažní – m. biceps brachii 3. trojhlavý sval pažní – m. triceps brachii 4. svaly předloktí – přední (dlaňová) strana – dlouhé ohybače ruky a prstů - zadní (hřbetní) strana – dlouhé natahovače ruky a prstů 5. svaly ruky (pouze na dlaňové straně)

51 Svaly horní končetiny Svaly ramenního kloubu Navazují na svaly hrudníku a svaly zad.Vlastní svaly ramena začínají na kostech pletence paže a upínají se na pažní kost. Mimořádný význam má deltový sval – tvoří obrys ramene je jediným odtahovačem (abduktorem) horní končetiny.

52

53

54

55 Dolní končetina 1.hýžďové svaly – velký, střední, malý – m. gluteus maximus, medius, minimus 2.dlouhý sval stehenní – krejčovský – m. sartorius 3.čtyřhlavý sval stehenní – m. quadriceps femoris 4.dvojhlavý sval stehenní – m. biceps femoris 5.svaly bérce – přední strana – přední sval holenní –m. tibialis - dlouhý natahovač prstů – m. extensor digitorum longus - dlouhý natahovač palce – m. hallucis longus - zadní strana – trojhlavý sval lýtkový – m. triceps surae - sval chodidlový – m. plantaris – upíná se v Achillově šlaše - ohybače prstů a palce 6. svaly nohy- natahovače, ohybače, odtahovače a přitahovače prstů. Tvoří také klenbu nohy

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 SRDEČNÍ SVAL - obsahuje myofibrily – lze pozorovat příčné pruhování - srdeční svalové buňky - buňky nejsou aktivovány nervy, ( vlastní centrum automacie)

66

67

68

69

70

71 HLADKÉ SVALY 3% tělesné hmotnosti jednojaderná vřetenovitá buňka buňky menší než u kosterního svalstva v cytoplazmě nejsou myofibrily – není příčné pruhování aktinu je asi10x více než myozinu – jiná organizace

72 kontrakce pomalejší než ve svalu kosterním funkce: udržování napětí (tonus) ve stěně vnitřních orgánů řízení: - vegetativní nervstvo – nejsou řízeny vůlí HLADKÉ SVALY

73 KONEC


Stáhnout ppt "SOUSTAVA SVALOVÁ. s kostrou tvoří pohybovou soustavu 3 typy svalstva: - kosterní = příčně pruhované - srdeční - hladké."

Podobné prezentace


Reklamy Google