Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA. SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava2 Stavba a funkce svalů  Sval ( musculus ) –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA. SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava2 Stavba a funkce svalů  Sval ( musculus ) –"— Transkript prezentace:

1 BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA

2 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava2 Stavba a funkce svalů  Sval ( musculus ) – hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval tvořen ze svalové tkáně, vaziva, nervové tkáně a cév.  Typy svalů: jednobříškový, dvojbříškový, jednospořený, dvoujspořený, plochý, dvojbříškový, plochý sval se vsunutými šlachovými přepážkami (přímý břišní sval).  Práce svalu: kontrakce (smrštění) kontrakce (smrštění) 1. fáze izometrická (roste napětí)1. fáze izometrická (roste napětí) 2. fáze izotonická (sval se smrští)2. fáze izotonická (sval se smrští) relaxace (uvolnění) relaxace (uvolnění) svalový tonus (klidové napětí) svalový tonus (klidové napětí)

3 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava3 Stavba a funkce svalů  Myofibrila – kontraktilní jednotka svalového vlákna  Fascie – vazivový obal povrchu svalů  Šlacha (tendo) – svazek rovnoběžně uspořádaných kolagenních vláken  Spojení šlachy a kosti (svalový úpon) – prostřednictvím periostu  Šlachové pochvy – v místě, kde šlacha přechází přes kostěný podklad

4 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava4 Stavba a funkce svalů  Motorická jednotka: z nervové buňky a jejího výběžku (axonu), který se větví a inervuje sval, z nervové buňky a jejího výběžku (axonu), který se větví a inervuje sval, z vláken svalu inervovaných tímto jediným nervovým vláknem z vláken svalu inervovaných tímto jediným nervovým vláknem  Energetický zdroj – cukry (chemickým štěpením uvolnění energie za současného vzniku tepla).

5 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava5 Svaly hlavy  Dělení svalů hlavy: Žvýkací svaly – od kostí mozkové části lebky a po překlenutí čelistního kloubu se upínají na dolní čelist (spánkový, žvýkací, křídlaté svaly). Žvýkací svaly – od kostí mozkové části lebky a po překlenutí čelistního kloubu se upínají na dolní čelist (spánkový, žvýkací, křídlaté svaly). Mimické svaly – od lebečních kostí do kůže v obličeji, ovlivňují výraz obličeje a funkci mluvidel (kruhový oční svěrače, ústní svěrač …). Mimické svaly – od lebečních kostí do kůže v obličeji, ovlivňují výraz obličeje a funkci mluvidel (kruhový oční svěrače, ústní svěrač …).

6 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava6 Zádové a šíjové svaly  Funkce: zabezpečují otáčení, záklon a vzpřímení páteře, a tím i udržování vzpřímené polohy těla a hlavy.  Povrchové svaly zad a šíjové svaly jsou ploché, deskovité.  Svalové celky ( trapézový a široký zádový ) zabezpečují záklony a úklony hlavy, přitažení paže a zdvihání trupu.

7 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava7 Svaly hrudníku  Hrudní svaly:  Vlastní svaly hrudní stěny a svaly začínající na kostře hrudníku  Svaly hrudní stěny tvoří výplně – mezižeberní vnitřní a zevní svaly (vdech a výdech)  Velký a malý prsní sval jsou pomocnými dýchacími svaly a účastní se přitahování lopatky a horní končetiny k trupu.  Pilovitý boční sval otáčí lopatku a napomáhá tak vzpažení horní končetiny, dále je pomocným vdechovým svalem.

8 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava8 Svaly břicha  Svaly břicha – jsou to ploché, deskovité svaly, rozepjaté mezi dolním okrajem hrudníku a horními okraji pánevních kostí.  Boční břišní stěnu tvoří zevní a vnitřní šikmý sval a příčný sval.  Střední část stěny dotvářejí přímé břišní svaly a zadní úsek doplňuje čtyřhranný bederní sval.  Přímé břišní svaly jsou ve středu spojeny vazivovou lineou albou.  Břišní svaly vytváří břišní lis, který napomáhá vyprazdňování dutých orgánů břišní dutiny.

9 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava9 Svaly břicha

10 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava10 Bránice a svaly zadní stěny břišní

11 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava11 Svaly dolní končetiny  Stehenní svaly  Dělíme na přední, vnitřní a zadní svalovou skupinu. Hlavním zástupcem přední skupiny je natahovač kolenního kloubu a ohýbač v kyčelním kloubu – čtyřhlavý stehenní sval.  Vnitřní skupinu tvoří svaly přitahující dolní končetinu – addukci končetiny.  Svaly na zadní ploše stehna ohýbají bérec a pomáhají při natažení v kyčelním kloubu.

12 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava12 Svaly dolní končetiny  Obecně tvořeny:  Svaly kyčelního kloubu (hýžďové svaly)  Stehenní svaly (čtyřhlavý stehenní sval, přitahovače stehna, ohýbače bérce, natahovače v kyčelním kloubu)  Bércové svaly (natahovače a ohýbače prstů a nohy)  Svaly nohy (minimální funkce, udržení nožní klenby společně se svaly bérce).

13 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava13 Svaly kyčelního kloubu  Svaly kyčelního kloubu  Zadní svalovou skupinu vytvářejí velmi silné hýžďové svaly. Je to silná svalová hmota s hrubými svalovými snopci.  Funkčně jsou hýžďové svaly především extenzory stehna – umožňují zanožení a tím se podílí na chůzi.

14 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava14 Svaly dolní končetiny

15 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava15 Svaly stehna a hýždí

16 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava16 Svaly hýždí a stehen

17 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava17 Svaly bérce  Bércové svaly  Přední skupina napíná (extenduje nohu a prsty nohou).  Stejnou funkci mají i svaly na malíkovém okraji bérce.  Společná funkce je udržovat svým napětím příčnou nožní klenbu.  Hluboké svaly lýtka ohýbají především prsty a udržují podélnou klenbu nohy.

18 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava18 Svaly bérce a nohy  Svaly bérce  Nejmohutnější zadní skupina lýtkových svalů.  Na povrchu uložen trojhlavý lýtkový sval, který se Achillovou šlachou upíná k hrbolu patní kosti ( na obrázku 2 krátký lýtkový sval, který provádí everzi nohy a plantární pomocnou flexi).  Svaly nohy tvoří skupiny palce, malíku a hluboké svaly nohy – zajišťují podélnou nožní klenbu.

19 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava19 Svaly horní končetiny  Svaly ramenního kloubu  Navazují na svaly hrudníku a svaly zad.Vlastní svaly ramena začínají na kostech pletence paže a upínají se na pažní kost.  Mimořádný význam má deltový sval – tvoří obrys ramene je jediným odtahovačem (abduktorem) horní končetiny.

20 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava20 Svaly horní končetiny

21 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava21 Svaly ramenního kloubu a paže  Svaly paže tvoří funkčně dvě skupiny: V přední skupině jsou ohybače předloktí tj. loketního a ramenního kloubu (nejmohutnější je dvojhlavý sval pažní). V přední skupině jsou ohybače předloktí tj. loketního a ramenního kloubu (nejmohutnější je dvojhlavý sval pažní). Svaly zadní skupiny napínají předloktí (expandují), jsou extenzory v loketním a ramenním kloubu nejmohut- nější je trojhlavý pažní sval). Svaly zadní skupiny napínají předloktí (expandují), jsou extenzory v loketním a ramenním kloubu nejmohut- nější je trojhlavý pažní sval).

22 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava22 Svaly předloktí dlaňová strana – ohýbače prstů, palcová strana – natahovače ruky hřbetní svaly předloktí – natahovače ruky a všech prstů

23 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava23 Opakování 1.Co je stažlivou jednotkou svalu? 2.Uveďte fáze smrštění svalu? 3.Které svaly ovlivňují výraz obličeje? 4.Které svaly břicha znáte? 5.Kde najdete deltový sval a jakou má funkci? 6.Jakou funkci má trojhlavý pažní sval? 7.Vysvětlete pojmy flexe, extenze, rotace, abdukce, addukce, supinace a pronace.

24 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava24 Opakování  Zopakujte si základní svalové skupiny: svaly hlavy a krku svaly hlavy a krku svaly hrudníku svaly hrudníku svaly břicha svaly břicha svaly zad a šíje svaly zad a šíje svaly končetin svaly končetin

25 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava25 Přiřazování pojmů Abdukce Addukce Flexe Kontrakce Extenze Natažení Přitažení Odtažení Smrštění Ohyb

26 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava26 Použité zdroje  Dylevský, I., Trojan, S.: Somatologie I., II. Avicenum, Praha, 1990  http://www.meditacia.sk http://www.meditacia.sk  http://www.ronnie.cz http://www.ronnie.cz

27 Použitá literatura  Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení. Praha: Grada.  Buzková, K. (2006). Strečink Praha: Grada.  Čermák, J. et al. (1992). Záda už mě nebolí, Praha.  Haladová, E., & Nechvátalová, L. (1997). Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.  Hálková, J. et al. (2001). Zdravotní tělesná výchova. [Speciální učební texty I. část - obecná]. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.  Hošková, B., & Matoušová, M. (2000). Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum.  Janda, V. (1996). Funkční svalový test. Praha : Grada Publishing.  Kabelíková, K., & Vávrová, M. (1997). Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha: Grada Publishing.  Kolář, P. et al. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galém.  Kyralová, M., & Matoušková, M. (1995). Zdravotní TV, Sport pro všechny, Praha.  Kyralová, M., & Matoušová, M. (1995). Zdravotní TV, 2. část, Sport pro všechny, Praha.  Novotná, H. (2001). Děti s diagnózou plochá noha. Praha: Olympia.  Lewit, K. (2003). Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika.  Přidalová, M., & Riegerová, J. (2002). Funkční anatomie II. Olomouc: Hanex..  Rašev, E. (1992). Škola zad. Praha: Direkta.  Riegerová, J., & Ulbrichová, M. (1993). Aplikace fyzické antropologie v TV a sportu (příručka funkční antropologie). [Učební texty]. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury.  Schreiber et al. (1998). Funkční somatologie. Jinočany: H & H.  Syslová, V. et al. (2003). Zdravotní tělesná výchova. [Speciální učební text II. část - zdravotní tělesná výchova při jednotlivých druzích oslabení]. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.  Tanner, J. (1995). Co s bolavými zády. Bratislava: Perfekt.  Véle, F. (2006). Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton.


Stáhnout ppt "BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA. SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Svalová kosterní soustava2 Stavba a funkce svalů  Sval ( musculus ) –"

Podobné prezentace


Reklamy Google