Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření zkrácených svalů Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření zkrácených svalů Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření zkrácených svalů Označení materiálu: VY_32_INOVACE.REK.MU2.1019 Datum vytvoření: 22. 3. 2014 Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: Druhý – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Popis vyšetření zjišťujících zkrácené svaly. Popis vyšetření zjišťujících zkrácené svaly.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1. – 19. JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 325 s. ISBN 80-716-9208-5. JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 325 s. ISBN 80-716-9208-5.

5 Vyšetření zkrácených svalů

6 Svalové zkrácení je stav, kdy dojde z nejrůznějších příčin ke klidovému zkrácení. Svalové zkrácení je stav, kdy dojde z nejrůznějších příčin ke klidovému zkrácení. Významný sklon ke zkrácení mají svaly posturální – u člověka jsou to svaly, které udržují vzpřímený stoj (nejčastěji na jedné končetině – chůze). Významný sklon ke zkrácení mají svaly posturální – u člověka jsou to svaly, které udržují vzpřímený stoj (nejčastěji na jedné končetině – chůze).

7 Nejčastější zkrácené svaly Obr. 1.

8 Vyšetření zkrácených svalových skupin Jde o změření pasivního rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom postihli pokud možno izolovanou svalovou skupinu. Jde o změření pasivního rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom postihli pokud možno izolovanou svalovou skupinu.

9 M. triceps surae M. gastrocnemius M. gastrocnemius M. soleus M. soleus Poloha klienta: Vleže na zádech, DK v extenzi, pata mimo stůl Vleže na zádech, DK v extenzi, pata mimo stůl Rozsah pohybu: nejméně 90° v hlezenním kloubu Rozsah pohybu: nejméně 90° v hlezenním kloubuM.soleus: Stejný postup, pouze koleno je flektováno k vyloučení m. gastrocnemius Stejný postup, pouze koleno je flektováno k vyloučení m. gastrocnemius

10 Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

11 Flexory kyčelního kloubu M. iliopsoas M. iliopsoas M. rectus femoris M. rectus femoris M. tensor fascie latae M. tensor fascie latae Krátké adduktory stehna Krátké adduktory stehna Poloha vyšetřovaného: Leh na zádech Leh na zádech Netestovaná DK je pevně přitažena k břichu, aby byla eliminována bederní lordóza Netestovaná DK je pevně přitažena k břichu, aby byla eliminována bederní lordóza

12 Norma: Stehno je v horizontále Stehno je v horizontále Bérec visí při relaxovaném koleně kolmo dolů Bérec visí při relaxovaném koleně kolmo dolů Patela je nepatrně deviována laterálně Patela je nepatrně deviována laterálně Na zevní straně stehna může být jen nepatrná prohlubeň Na zevní straně stehna může být jen nepatrná prohlubeň

13 Patologie: Flekční postavení v kyčli = zkrácený m. iliopsoas Flekční postavení v kyčli = zkrácený m. iliopsoas Bérec trčí šikmo vpřed = zkrácený m. rectus femoris Bérec trčí šikmo vpřed = zkrácený m. rectus femoris Flekční postavení v kyčli a současně bérec trčí šikmo vpřed = zkrácený m. iliopsoas a zkrácený m. rectus femoris Flekční postavení v kyčli a současně bérec trčí šikmo vpřed = zkrácený m. iliopsoas a zkrácený m. rectus femoris Patela deviuje zevně a je výrazná prohlubeň na laterální straně stehna = zkrácený m. tensor fascie latae Patela deviuje zevně a je výrazná prohlubeň na laterální straně stehna = zkrácený m. tensor fascie latae

14 Obr. 5. Obr. 6.

15 Obr. 7.Obr. 8.

16 Flexory kyčelního kloubu Orientační test na m. iliopsoas a m. rectus femoris: Poloha leh na břiše Poloha leh na břiše DKK v extenzi DKK v extenzi Při zkrácení m. iliopsoas zůstává flekční držení v kyčli Při zkrácení m. iliopsoas zůstává flekční držení v kyčli Při pasivní flexi v koleni dojde při zkráceném m. rectus femoris ke kompenzační flexi v kyčli a ke zvýšení bederní hyperlordózy Při pasivní flexi v koleni dojde při zkráceném m. rectus femoris ke kompenzační flexi v kyčli a ke zvýšení bederní hyperlordózy

17 Flexory kolena M. biceps femoris M. biceps femoris M. semitendinosus M. semitendinosus M. semimembranosus M. semimembranosus Poloha vyšetřovaného: Leh na zádech Leh na zádech DKK jsou natažené DKK jsou natažené Obr. 9.

18 Terapeut fixuje nevyšetřovanou DK v dolní třetině stehna Terapeut fixuje nevyšetřovanou DK v dolní třetině stehna Vyšetřovanou DK provádí pohyb flexe v kyčli za současné extenze v koleni Vyšetřovanou DK provádí pohyb flexe v kyčli za současné extenze v koleni Norma - 90° flexe v kyčli Norma - 90° flexe v kyčli Při zkrácených flexorech kyčle je základní poloha leh na zádech s pokrčenými DKK – na vyšetřované DK protlačujeme koleno do extenze Při zkrácených flexorech kyčle je základní poloha leh na zádech s pokrčenými DKK – na vyšetřované DK protlačujeme koleno do extenze Norma - 90° flexe v kyčli Norma - 90° flexe v kyčli

19 Obr. 10.

20 Adduktory stehna M.pectineus M.pectineus M.adductor brevis M.adductor brevis M.adductor magnus M.adductor magnus M.adductor longus M.adductor longus M. gracilis – dvoukloubový sval M. gracilis – dvoukloubový sval Semi – svaly – dvoukloubový sval Semi – svaly – dvoukloubový sval Poloha vyšetřovaného: Leh na zádech při okraji stolu na vyšetřované DK Nevyšetřovaná DK je v 20° abdukci v kyčli

21 Obr. 11.

22 Vyšetřovanou DK podpíráme tak, abychom koleno udrželi v extenzi, noha se opírá o paži tak, abychom vyloučili zevní rotaci v kyčli Vyšetřovanou DK podpíráme tak, abychom koleno udrželi v extenzi, noha se opírá o paži tak, abychom vyloučili zevní rotaci v kyčli Pohyb – do abdukce v kyčli při extenzi kolene, při dosažení maximální možné abdukce flektujeme koleno a pokračujeme v další abdukci Pohyb – do abdukce v kyčli při extenzi kolene, při dosažení maximální možné abdukce flektujeme koleno a pokračujeme v další abdukci Norma – abdukce v rozsahu 40° při extendovaném i flektovaném koleni Norma – abdukce v rozsahu 40° při extendovaném i flektovaném koleni

23 Je - li pohyb omezen při FL i EXT v koleni – zkrácení jednokloubových svalů Je - li pohyb omezen při FL i EXT v koleni – zkrácení jednokloubových svalů Zvětší – li se rozsah kolene při flektovaném koleni – jsou zkrácené dvoukloubové svaly Zvětší – li se rozsah kolene při flektovaném koleni – jsou zkrácené dvoukloubové svaly

24 Obr. 12.Obr. 13.

25 M. pectoralis major Poloha – v leže na zádech při hraně stolu vyšetřované končetiny, HKK podél těla Poloha – v leže na zádech při hraně stolu vyšetřované končetiny, HKK podél těla Fixujeme hrudník Fixujeme hrudník Pohyb – pasivní vzpažení zevnitř Pohyb – pasivní vzpažení zevnitř Norma – paže má klesnout níže než je deska stolu, při tlaku na humerus má lehce pérovat Norma – paže má klesnout níže než je deska stolu, při tlaku na humerus má lehce pérovat Palpujeme napětí vláken sternální a klavikulární části svalu Palpujeme napětí vláken sternální a klavikulární části svalu

26 Obr. 14.Obr. 15. Obr. 16.Obr. 17.

27 Horní část m.trapezius Klient sedí Klient sedí Fixujeme rameno vyšetřované strany Fixujeme rameno vyšetřované strany Pohyb – čistý úklon hlavy Pohyb – čistý úklon hlavy Srovnáváme rozsah pohybu na obou stranách a palpujeme napětí horních vláken m.trapézius Srovnáváme rozsah pohybu na obou stranách a palpujeme napětí horních vláken m.trapézius

28 Obr. 18.Obr. 19.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Vyšetření zkrácených svalů Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google