Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: tento DUM je určen žákům 3. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ SLOVA: směr, rovina,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: tento DUM je určen žákům 3. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ SLOVA: směr, rovina,"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: tento DUM je určen žákům 3. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ SLOVA: směr, rovina, krajina, pohyb, lidské tělo Orientace na lidském těle VY-32-INOVACE-BIO-311

2 Pro orientaci na lidském těle se v medicíně užívá latinských označení rovin, směrů a částí lidského těla. Základní anatomická poloha těla při určování směrů je vzpřímený postoj s horními končetinami visícími volně podél těla a s dlaněmi obrácenými dopředu (palec je tedy na vnější straně, směrem od těla), dolní končetiny jsou nataženy a mírně rozkročeny

3 Základní anatomická poloha těla

4

5 Základní roviny rovina mediánní - rovina zrcadlové souměrnosti. Svislá rovina, která prochází předozadně (zpředu dozadu) středem těla od hlavy k pánvi a dělí stojící tělo ve dvě zrcadlové poloviny (pravou a levou). Mediánní rovina je vlastně jednou z rovin sagitálních (viz dále).

6 roviny sagitální - sagitální neboli šípová rovina (latinsky sagitta = šíp) je každá rovina rovnoběžná s rovinou mediánní roviny frontální - svislé roviny probíhající pravolevě tělem, rovnoběžně s obličejem, tedy kolmo na roviny sagitální.

7 roviny transverzální - procházejí vždy (při jakékoliv poloze těla) kolmo k podélné ose dané části těla. V základní anatomické poloze jsou u člověka orientovány horizontálně, kolmo na roviny sagitální i frontální

8 Základní směry vertikální –směr k hlavě - kraniální (cranialis) nebo horní - superior –směr k pánvi - kaudální (caudalis) nebo dolní - inferior –na končetinách k trupu - proximální (proximalis), od trupu - distální (distalis)

9 předozadní –směr dopředu - ventrální (ventralis) nebo přední - anterior –směr dozadu - dorzální (dorsalis) nebo zadní - posterior

10

11 horizontální –směr ke střední rovině - mediální (medialis) –směr od střední roviny ke stranám - laterální (lateralis) –napravo, pravý - dexter –nalevo, levý - sinister

12 Označení hloubky povrchový - superfacialis nebo zevní - externus hluboký - profundus nebo vnitřní - internus

13 Pohyby v kloubech kolem osy horizontální frontální –ohnutí - flexe –natažení - extente kolem osy horizontální sagitální –přitažení - addukce –odtažení - abdukce

14 kolem osy vertikální –otáčení - rotace (zevní, vnitřní) složený pohyb –kroužení - cirkumdukce; dochází k flexi, abdukci, extenzi a addukci

15 POUŽITÉ ZDROJE: [online]. [cit ]. gie/somatologie_002_10. [online]. [cit [online]. [cit ].


Stáhnout ppt "AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: tento DUM je určen žákům 3. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ SLOVA: směr, rovina,"

Podobné prezentace


Reklamy Google