Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orientace na lidském těle

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orientace na lidském těle"— Transkript prezentace:

1 Orientace na lidském těle
VY-32-INOVACE-BIO-311 AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: tento DUM je určen žákům 3. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ SLOVA: směr, rovina, krajina, pohyb, lidské tělo

2 Pro orientaci na lidském těle se v medicíně užívá latinských označení rovin, směrů a částí lidského těla. Základní anatomická poloha těla při určování směrů je vzpřímený postoj s horními končetinami visícími volně podél těla a s dlaněmi obrácenými dopředu (palec je tedy na vnější straně, směrem od těla), dolní končetiny jsou nataženy a mírně rozkročeny

3 Základní anatomická poloha těla

4

5 Základní roviny rovina mediánní - rovina zrcadlové souměrnosti. Svislá rovina, která prochází předozadně (zpředu dozadu) středem těla od hlavy k pánvi a dělí stojící tělo ve dvě zrcadlové poloviny (pravou a levou). Mediánní rovina je vlastně jednou z rovin sagitálních (viz dále).

6 roviny sagitální - sagitální neboli šípová rovina (latinsky sagitta = šíp) je každá rovina rovnoběžná s rovinou mediánní roviny frontální - svislé roviny probíhající pravolevě tělem, rovnoběžně s obličejem, tedy kolmo na roviny sagitální.

7 roviny transverzální - procházejí vždy (při jakékoliv poloze těla) kolmo k podélné ose dané části těla. V základní anatomické poloze jsou u člověka orientovány horizontálně, kolmo na roviny sagitální i frontální

8 Základní směry vertikální
směr k hlavě - kraniální (cranialis) nebo horní - superior směr k pánvi - kaudální (caudalis) nebo dolní - inferior na končetinách k trupu - proximální (proximalis), od trupu - distální (distalis)

9 předozadní směr dopředu - ventrální (ventralis) nebo přední - anterior
směr dozadu - dorzální (dorsalis) nebo zadní - posterior

10

11 horizontální směr ke střední rovině - mediální (medialis)
směr od střední roviny ke stranám - laterální (lateralis) napravo, pravý - dexter nalevo, levý - sinister

12 Označení hloubky povrchový - superfacialis nebo zevní - externus
hluboký - profundus nebo vnitřní - internus

13 Pohyby v kloubech kolem osy horizontální frontální
ohnutí - flexe natažení - extente kolem osy horizontální sagitální přitažení - addukce odtažení - abdukce

14 kolem osy vertikální složený pohyb otáčení - rotace (zevní, vnitřní)
kroužení - cirkumdukce; dochází k flexi, abdukci, extenzi a addukci

15 POUŽITÉ ZDROJE: [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit [online]. [cit ].


Stáhnout ppt "Orientace na lidském těle"

Podobné prezentace


Reklamy Google