Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika lidského pohybu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika lidského pohybu"— Transkript prezentace:

1 Charakteristika lidského pohybu
a) reflexní pohyby b) volní pohyby c) mimovolní pohyby Třídy lidských pohybů: Prototypové Fundamentální Dovednostní Komunikativní a symbolické Oblasti lidských pohybů: Základní motorika člověka Pracovní – profesionální motorika Vojenská motorika Kulturně umělecká motorika Tělocvičná motorika

2 Charakteristika lidského pohybu
a) reflexní pohyby – relativně jednoduché hybné odpovědi na podněty ze zevního i vnitřního prostředí zprostředkované CNS (nižšími etážemi) – neuvědomované, pohyby obranné, udržování polohy těla aj. b) volní pohyby – změny polohy částí těla provedené podle předem cílovědomě určeného programu. Volní pohyby vytvářejí pohybové celky: pohybový prvek – pohyb v jednom kloubu např. flexe pohybový akt – pohyby nutné pro realizaci pohybových úkolu např. hod pohybová operace – spojení dvou nebo více pohybových aktů např. dvojtakt a střelba na koš pohybová aktivita – soubor operací zaměřených na splnění společného cíle např tenisová hra c) mimovolní pohyby – pohyby nechtěné a vůlí nepotlačitelné (patologické) - arytmické stahy svalů, tiky, tremory, křeče

3 Třídy lidských pohybů Prototypové Fundamentální Dovednostní
Komunikativní a symbolické

4 I. Pohyby prototypové Dýchací pohyby („bras en croix“ –rozhození
paží dostran) Frevence 16-20, výdech delší než vdech, hrudník a bránice, Jóga – vdech 8-10s, pauza 4-5s, výdech 16-20s, pauza 4-5s. b)Posturální úkony Poloha těla v tíhovém poli, vertikální poloha a vzpřímená postava, odvozuje se chůze a běh,

5 II. Fundamentální pohyby tvoří základ pohybového fondu člověka, TV rozvíjí
1.Elementární a) flexe - ohnutí, extenze -napnutí b) abdukce - odtažení, addukce - přitažení c) rotace – otáčení d) cirkumdukce - kroužení e) protrakce - předsunutí, retrakce - zasunutí f) pronace - vtočení, supinace – vytočení 2. Základní pohybové akty

6 2. Základní pohybové akty
a) Lokomoce - přemístění celého organismu v prostoru, lidská lokomoce - bipední chůze, (kvadrupední), plazení, skok, běh b) Non-lokomoce – člověk mění polohu (leh a stoj), nebo mění vzájemné postavení částí těla (dřep a vztyk), patří sem i translokace a překonání živé síly. c) Manipulace – manipulace rukama a u dolní končetiny pedipulace

7 III. Dovednostní pohyby získávají se motorickým učením

8 IV. Komunikativní a symbolické pohyby - prosředkem komunikace a) gesta b) mimika c) pantomimika

9 Oblasti lidských pohybů (účelovost pohybu)
Základní motorika člověka Pracovní – profesionální motorika Vojenská motorika Kulturně umělecká motorika Tělocvičná motorika

10 Základní motorika člověka
Do základního pohybového fondu řadíme pohyby těla jako celku, které jsou základnou všech jeho činností. Vzpřímené držení těla – tonické reflexy polohové a vzpřímovací Denní běžná motorika Lokomoce – kroků za den nezbytné minimum,116 dvojkroků za minutu- běh, délka dvojkroku u mužů 138cm, u žen 128 cm,

11 d) Sedání a vstávání, shýbání a vzpřimování
e) Zvedání, vzpírání, nošení f) Tlačení, tahání g) Setrvání v polohách u osob, s kladným vztahem k pohybové aktivitě, za týden vleže 54,9 hod.,vsedě 55,9 hod., ve stoji a popocházení 29,4 hod., v pohybu 27,9 hod.

12 Pracovní – profesionální motorika
Koreluje se způsobem výroby, ohrožuje je hypokinéza, nutná kompenzace Vojenská motorika Rozsah určují zbraně, nová technika, stratégie a taktika boje Kulturně umělecká motorika Patří sem motorika založená na interakci mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a přírodou, mezi člověkem a prostředím. Motorika malíře, sochaře,hudebníka atd.

13 Tělesná cvičení (pojem)
Typické neměnné pohybové celky, které ovlivňují stav lidského organismu za určitých podmínek. TC je systematicky opakovaná motorická činnost, je hlavním prostředkem tělesné výchovy a sportu Stránky tělesných cvičení: 1.Strukturální (tvarová) představuje způsob uspořádání klíčových pohybů v rámci pohybového cíle. 2.Procesuální je úzce spjata s motorickým učením 3.Finální chápeme jako výsledek tělesných cvičení - motorický výkon

14 Strukturální stránka TC
Cyklická - opakuje se pravidelně táž struktura pohybu (jízda na kole, běh) - fáze hlavní a mezifáze Acyklická – pohybový úkol skončí provedením dané struktury (výmyk, skok o tyči) - fáze přípravná, hlavní, doznívající Fáze přípravná - důležitá pro mobilizaci všech podmínek, jež jsou předpokladem účelného výkonu, Fáze hlavní – rozhoduje o splnění úkolu, optimální provedení Fáze doznívající – přechod z maximálního úsilí do minimálního Kombinovaná – mají několik cílů dosažitelných spojením cyklických a acyklických pohybů –chytání a házení ve sportovních hrách - fáze hlavní a mezifáze

15 ZÁVĚREČNÁ FÁZE                                                                            PŘÍPRAVNÁ FÁZE HLAVNÍ FÁZE ZÁVĚREČNÁ FÁZE

16 HLAVNÍ FÁZE (došlap a odraz)
MEZIFÁZE (letová fáze)

17 CYKLICKÝ POHYB (běh) ACYKLICKÝ POHYB (odraz a let nad překážkou)


Stáhnout ppt "Charakteristika lidského pohybu"

Podobné prezentace


Reklamy Google