Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika lidského pohybu a) reflexní pohyby a) reflexní pohyby b) volní pohyby b) volní pohyby c) mimovolní pohyby c) mimovolní pohyby Třídy lidských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika lidského pohybu a) reflexní pohyby a) reflexní pohyby b) volní pohyby b) volní pohyby c) mimovolní pohyby c) mimovolní pohyby Třídy lidských."— Transkript prezentace:

1 Charakteristika lidského pohybu a) reflexní pohyby a) reflexní pohyby b) volní pohyby b) volní pohyby c) mimovolní pohyby c) mimovolní pohyby Třídy lidských pohybů: I. Prototypové II. Fundamentální III. Dovednostní IV. Komunikativní a symbolické Oblasti lidských pohybů: Základní motorika člověka Základní motorika člověka Pracovní – profesionální motorika Pracovní – profesionální motorika Vojenská motorika Vojenská motorika Kulturně umělecká motorika Kulturně umělecká motorika Tělocvičná motorika Tělocvičná motorika

2 Charakteristika lidského pohybu a) reflexní pohyby – relativně jednoduché hybné odpovědi na podněty ze zevního i vnitřního prostředí zprostředkované CNS (nižšími etážemi) – neuvědomované, pohyby obranné, udržování polohy těla aj. a) reflexní pohyby – relativně jednoduché hybné odpovědi na podněty ze zevního i vnitřního prostředí zprostředkované CNS (nižšími etážemi) – neuvědomované, pohyby obranné, udržování polohy těla aj. b) volní pohyby – změny polohy částí těla provedené podle předem cílovědomě určeného programu. Volní pohyby vytvářejí pohybové celky: b) volní pohyby – změny polohy částí těla provedené podle předem cílovědomě určeného programu. Volní pohyby vytvářejí pohybové celky: pohybový prvek – pohyb v jednom kloubu např. flexe pohybový akt – pohyby nutné pro realizaci pohybových úkolu např. hod pohybová operace – spojení dvou nebo více pohybových aktů např. dvojtakt a střelba na koš pohybová aktivita – soubor operací zaměřených na splnění společného cíle např tenisová hra c) mimovolní pohyby – pohyby nechtěné a vůlí nepotlačitelné (patologické) - arytmické stahy svalů, tiky, tremory, křeče arytmické stahy svalů, tiky, tremory, křeče

3 Třídy lidských pohybů I. Prototypové II. Fundamentální III. Dovednostní IV. Komunikativní a symbolické

4 I. Pohyby prototypové a) Dýchací pohyby („bras en croix“ –rozhození paží dostran) Frevence 16-20, výdech delší než vdech, hrudník a bránice, Jóga – vdech 8-10s, pauza 4-5s, výdech 16-20s, pauza 4-5s. b)Posturální úkony Poloha těla v tíhovém poli, vertikální poloha a vzpřímená postava, odvozuje se chůze a běh,

5 II. Fundamentální pohyby tvoří základ pohybového fondu člověka, TV rozvíjí 1.Elementární a) flexe - ohnutí, extenze -napnutí b) abdukce - odtažení, addukce - přitažení b) abdukce - odtažení, addukce - přitažení c) rotace – otáčení c) rotace – otáčení d) cirkumdukce - kroužení d) cirkumdukce - kroužení e) protrakce - předsunutí, retrakce - zasunutí e) protrakce - předsunutí, retrakce - zasunutí f) pronace - vtočení, supinace – vytočení f) pronace - vtočení, supinace – vytočení 2. Základní pohybové akty

6 a) Lokomoce - přemístění celého organismu v prostoru, lidská lokomoce - bipední chůze, (kvadrupední), plazení, skok, běh b) Non-lokomoce – člověk mění polohu (leh a stoj), nebo mění vzájemné postavení částí těla (dřep a vztyk), patří sem i translokace a překonání živé síly. c) Manipulace – manipulace rukama a u dolní končetiny pedipulace

7 III. Dovednostní pohyby získávají se motorickým učením

8 IV. Komunikativní a symbolické pohyby - prosředkem komunikace a) gesta b) mimika c) pantomimika

9 Oblasti lidských pohybů (účelovost pohybu) Základní motorika člověka Pracovní – profesionální motorika Vojenská motorika Kulturně umělecká motorika Tělocvičná motorika

10 Základní motorika člověka Do základního pohybového fondu řadíme pohyby těla jako celku, které jsou základnou všech jeho činností. Do základního pohybového fondu řadíme pohyby těla jako celku, které jsou základnou všech jeho činností. a) Vzpřímené držení těla – tonické reflexy polohové a vzpřímovací b) Denní běžná motorika c) Lokomoce – 10 000 kroků za den nezbytné minimum,116 dvojkroků za minutu- běh, délka dvojkroku u mužů 138cm, u žen 128 cm,

11 d) Sedání a vstávání, shýbání a vzpřimování d) Sedání a vstávání, shýbání a vzpřimování e) Zvedání, vzpírání, nošení e) Zvedání, vzpírání, nošení f) Tlačení, tahání f) Tlačení, tahání g) Setrvání v polohách g) Setrvání v polohách u osob, s kladným vztahem k pohybové aktivitě, za týden vleže 54,9 hod.,vsedě 55,9 hod., ve stoji a popocházení 29,4 hod., v pohybu 27,9 hod. u osob, s kladným vztahem k pohybové aktivitě, za týden vleže 54,9 hod.,vsedě 55,9 hod., ve stoji a popocházení 29,4 hod., v pohybu 27,9 hod.

12 Pracovní – profesionální motorika Koreluje se způsobem výroby, ohrožuje je hypokinéza, nutná kompenzace Vojenská motorika Vojenská motorika Rozsah určují zbraně, nová technika, stratégie a taktika boje Kulturně umělecká motorika Kulturně umělecká motorika Patří sem motorika založená na interakci mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a přírodou, mezi člověkem a prostředím. Motorika malíře, sochaře,hudebníka atd.

13 Tělesná cvičení (pojem) Typické neměnné pohybové celky, které ovlivňují stav lidského organismu za určitých podmínek. TC je systematicky opakovaná motorická činnost, je hlavním prostředkem tělesné výchovy a sportu Stránky tělesných cvičení: 1.Strukturální (tvarová) 1.Strukturální (tvarová) představuje způsob uspořádání klíčových pohybů v rámci pohybového cíle. 2.Procesuální 2.Procesuální je úzce spjata s motorickým učením 3.Finální 3.Finální chápeme jako výsledek tělesných cvičení - motorický výkon

14 Strukturální stránka TC Cyklická - opakuje se pravidelně táž struktura pohybu (jízda na kole, běh) - fáze hlavní a mezifáze Acyklická – pohybový úkol skončí provedením dané struktury (výmyk, skok o tyči) - fáze přípravná, hlavní, doznívající Fáze přípravná - důležitá pro mobilizaci všech podmínek, jež jsou předpokladem účelného výkonu, Fáze hlavní – rozhoduje o splnění úkolu, optimální provedení Fáze doznívající – přechod z maximálního úsilí do minimálního Kombinovaná – mají několik cílů dosažitelných spojením cyklických a acyklických pohybů –chytání a házení ve sportovních hrách - fáze hlavní a mezifáze

15 PŘÍPRAVNÁ FÁZE HLAVNÍ FÁZE ZÁVĚREČNÁ FÁZEZÁVĚREČNÁ FÁZE ZÁVĚREČNÁ FÁZE

16 MEZIFÁZE (letová fáze) HLAVNÍ FÁZE (došlap a odraz)

17 CYKLICKÝ POHYB (běh) ACYKLICKÝ POHYB (odraz a let nad překážkou)


Stáhnout ppt "Charakteristika lidského pohybu a) reflexní pohyby a) reflexní pohyby b) volní pohyby b) volní pohyby c) mimovolní pohyby c) mimovolní pohyby Třídy lidských."

Podobné prezentace


Reklamy Google