Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 2 Teoretický základ tělesného pohybu Teorie tělesných cvičení Zákony a pravidla motorického vývoje Trendy motorického vývoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 2 Teoretický základ tělesného pohybu Teorie tělesných cvičení Zákony a pravidla motorického vývoje Trendy motorického vývoje."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 2 Teoretický základ tělesného pohybu Teorie tělesných cvičení Zákony a pravidla motorického vývoje Trendy motorického vývoje

2 Klasifikace lidských pohybů POHYB ČLOVĚKA ŘÍZENÝ POHYBREFLEXNÍ POHYB PODMÍNĚNÝNEPODMÍNĚNÝ OBRANNÝPOTRAVOVÝ

3 Tělesná cvičení Rozeznáváme tři stránky tělesných cvičení: 1) strukturální - tvarová stránka 2) procesuální - dějová, vývojová stránka 3) finální - výsledná stránka Tělesná cvičení jsou systematicky opakované pohybové celky, které se uplatňují ve sportu a TV.

4 Strukturální - tvarová stránka a) cyklické pohyby (běh, plavání, atd.) : cyklické pohyby cyklické pohyby - hlavní fáze (odraz, záběr,..) - mezifáze (let, přenos,..) b) acyklické pohyby (výmyk, hod, atd.): acyklické pohyby acyklické pohyby - přípravná fáze (svis, nápřah,..) - hlavní fáze (záběr, odhod,..) - doznívající fáze (vzpor, dokrok,..) c) kombinované pohyby (hod oštěpem, skok do výšky, atd.): kombinace cykl.+ acykl. kombinované pohyby kombinované pohyby

5 Procesuální - dějová, vývojová stránka Důležité prvky: Důležité prvky: a) výchozí vlastnosti (dovednosti, poh. schopnosti) b) aktivita cvičence c) zpětná vazba Proces motorického učení: 1) generalizace Proces motorického učení: 1) generalizace 2) diferenciace 3) stabilizace 4) tvořivá asociace Pojmy: Pojmy: - interference: staré koordinační spoje narušují tvorbu nových - transfer: přenos koordinačních spojů z jednoho cvičení na jiné

6 Finální - výsledná stránka Výkon: Výkon: - je míra realizace zadaného pohybového úkolu (maximální, limitní výkon) - výkon = schopnosti * motivace - s rostoucím výkonem jednotlivce roste energetický výdej exponenciálně(to se promítá do konstrukce bodovacích tabulek - progresivní bodovací tabulky) Výkonnost: schopnost podávat nejvyšší výkon opakovaně po určitou dobu Výkonnost: schopnost podávat nejvyšší výkon opakovaně po určitou dobu

7 Základní pojmy motorického vývoje Fylogeneze: miliony let trvající vývoj člověka Fylogeneze: miliony let trvající vývoj člověka Ontogeneze: vývoj individuální trvající řádově desítky let ( aktuální geneze – vývoj trvající hodiny, či dny) Ontogeneze: vývoj individuální trvající řádově desítky let ( aktuální geneze – vývoj trvající hodiny, či dny) Růst: -kvantitativní (měřitelné) změny především v období po dospělost Růst: -kvantitativní (měřitelné) změny především v období po dospělost Vývoj: -kvalitativní změny (motorika) Vývoj: -kvalitativní změny (motorika) Rozvoj: -záměrně a kontrolovaně navozený vývoj některé z funkčních či jiných funkcí organismu Rozvoj: -záměrně a kontrolovaně navozený vývoj některé z funkčních či jiných funkcí organismu Dědičnost (genetická výbava jedince): vrozené předpoklady jedince (biogenetický základ) Dědičnost (genetická výbava jedince): vrozené předpoklady jedince (biogenetický základ) Prostředí (exogenní činitel vývoje): získané předpoklady jedince (paragenetické, sociální,..) Prostředí (exogenní činitel vývoje): získané předpoklady jedince (paragenetické, sociální,..)

8 Zákony vývoje Zákon celistvosti a jednoty organismu: změny motorických funkcí jsou v úzké souvislosti s ostatními změnami. Zákon celistvosti a jednoty organismu: změny motorických funkcí jsou v úzké souvislosti s ostatními změnami. Zákon nezvratnosti a neopakovatelnosti: časová posloupnost ireversibilních změn (stadia, fáze, etapy vývoje). Zákon nezvratnosti a neopakovatelnosti: časová posloupnost ireversibilních změn (stadia, fáze, etapy vývoje). Zákon diferenciace a specializace: buněčná (svalový průřez), orgánová (plíce), funkční (protaženost) diferenciace vlivem fyzické aktivity (diferenciace roste s věkem). Zákon diferenciace a specializace: buněčná (svalový průřez), orgánová (plíce), funkční (protaženost) diferenciace vlivem fyzické aktivity (diferenciace roste s věkem). Zákon nerovnoměrnosti: přírůstek vývojových změn je v různých obdobích různý (dětství, pubescence). Zákon nerovnoměrnosti: přírůstek vývojových změn je v různých obdobích různý (dětství, pubescence). Zákon asynchronie: periodicita (střídání období rychlého vývoje a období relativního klidu), alternace (střídání ve vývoji jednotlivých orgánů, funkcí, atd. – viz. Senzitivní období) Zákon asynchronie: periodicita (střídání období rychlého vývoje a období relativního klidu), alternace (střídání ve vývoji jednotlivých orgánů, funkcí, atd. – viz. Senzitivní období) Zákon jednoty organismu a prostředí: vývoj je biologický děj, který souvisí s prostředím (atmosféra společnosti a rodiny ovlivňuje kvalitu a kvantitu dětské motoriky velmi významně). Zákon jednoty organismu a prostředí: vývoj je biologický děj, který souvisí s prostředím (atmosféra společnosti a rodiny ovlivňuje kvalitu a kvantitu dětské motoriky velmi významně).

9 Sekvenční pravidla motorického vývoje (Gessell, 1945) A Princip kefalokaudální: směr vývoje od hlavy k patě (poměr růstu, motorický vývoj – vztyčení hlavy, sed,..). B Princip centrálně periferní: směr vývoje od centra k periferii (kyčel, koleno, kotník, prsty). C Princip recipročního propojení: současný vývoj protilehlých struktur (flexor – extenzor). D Princip funkční asymetrie: vyšší stupeň motorického vývoje, tzv.laterální preference (rukovost, nohovost, točivost,) E Princip individualizace: jedinečnost o neopakovatelnost jedince v celém jeho vývoji F Princip autoregulační fluktuace: vývoj neprobíhá přímočaře ale osciluje podél spirály, náhodné kolísání (fluktuace) vyrovnává organismus sám pomocí autoregulace.

10 Způsoby sledování motorického vývoje Průřezové sledování: jeden rok provedeno měření všech ročníků (srovnávací studie) Průřezové sledování: jeden rok provedeno měření všech ročníků (srovnávací studie) Longitudinální sledování: každý rok provedeno měření u dané skupiny(vývojové nomografy pro predikci individuálního vývoje, kasuistika – sledování n = 1) Longitudinální sledování: každý rok provedeno měření u dané skupiny(vývojové nomografy pro predikci individuálního vývoje, kasuistika – sledování n = 1) Smíšené průřezové a longitudinální: každý rok více ročníků (1,3,5 – 4.roky) Smíšené průřezové a longitudinální: každý rok více ročníků (1,3,5 – 4.roky) Sledování s časovým zpožděním: měření po dosažení daného věku (skupinový populační trend, výška za posledních 50 let o 8 cm) Sledování s časovým zpožděním: měření po dosažení daného věku (skupinový populační trend, výška za posledních 50 let o 8 cm)

11 Možné trendy motorického vývoje Konstantní Konstantní Akcelerační trend Akcelerační trend Retardační trend Retardační trend Pozitivní asymptotický trend Pozitivní asymptotický trend Negativní asymptotický trend Negativní asymptotický trend ASYMPTOTA INFLEXNÍ BOD

12 Úkoly Jak vypadá pozitivní a negativní trend? Jak vypadá pozitivní a negativní trend? V jakém věku budeme dosahovat inflexního bodu a asymptoty u obratnosti, síly, rychlosti a vytrvalosti ? V jakém věku budeme dosahovat inflexního bodu a asymptoty u obratnosti, síly, rychlosti a vytrvalosti ?


Stáhnout ppt "Přednáška č. 2 Teoretický základ tělesného pohybu Teorie tělesných cvičení Zákony a pravidla motorického vývoje Trendy motorického vývoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google