Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středn í zdravotnick á š kola, N á rodn í svobody 420 397 11 P í sek, př í spěvkov á organizace Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středn í zdravotnick á š kola, N á rodn í svobody 420 397 11 P í sek, př í spěvkov á organizace Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Č."— Transkript prezentace:

1 Středn í zdravotnick á š kola, N á rodn í svobody 420 397 11 P í sek, př í spěvkov á organizace Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Č í slo DUM: VY_32_INOVACE_KUB_31 Tematick á oblast: Somatologie T é ma: Základní orientace na lidském těle, pohybový systém 1 Anotace:Prezentace slouží k výkladu nové látky o pohybovém systému. Cílová skupinaŽáci školy Autor:Mgr. Josef Kub Datum vytvořen í : 5.4. 2013

2 Základní orientace na lidském těle

3 Anatomická norma (základní anatomická poloha těla): vzpřímený stoj spojný vzpřímený stoj spojný horní končetiny podél boků horní končetiny podél boků dlaně dopředu dlaně dopředu Slouží k popisu těla nezávisle na jeho momentální poloze (např. při zranění)

4 Základní roviny těla: 1)mediánní rovina (střední r.)  dělí tělo na dvě souměrné poloviny 2)sagitální r. (předozadní r.)  sagita = šíp  jsou všechny roviny rovnoběžné s mediánní r.

5 3) frontální r.  frons = čelo  jsou rovnoběžné s čelem 4) transverzální r. (horizontální r., příčné r.)  kolmé ke všem předchozím  „vodorovné“

6 Základní směry na těle: 1) horizontální směry a) mediální – k mediánní rovině b) laterální – od mediánní roviny (latus = bok) c) dexter – pravý d) sinister – levý

7 2) vertikální směry a) kraniální – k hlavě (cranium = lebka) b) kaudální – ke kostrči (cauda = ocas) c) superior – horní d) inferior – dolní - na končetinách se používá spíše: e) proximální – k trupu f) distální – k prstům (distalis = vzdálený)

8 3) předozadní směry a) ventrální – dopředu, k břichu (venter = břicho) b) dorzální – dozadu, ke hřbetu (dorsum = hřbet) c) anterior – přední d) posterior – zadní

9 4) směry pro označení hloubky a) externí – zevní b) interní – vnitřní c) superficialis – povrchový d) profundus - hluboký

10 Pohybový systém A: Kosterní soustava B: Svalová soustava

11 Pohyb = jeden ze základních projevů živé hmoty Pohybují se:  organely v buňkách (lysozómy)  jednotlivé buňky (makrofágy)  orgány (střeva)  celý organismus (člověk)

12 U živočichů tři mechanismy pohybu: 1) Améboidní pohyb –pomocí panožek –kořenonožci, fagocytující bílé krvinky 2) Pohyb pomocí bičíku, brv, řasinek –bičíkovci, nálevníci, bakterie, spermie, buňky epitelu dýchacích cest 3) Svalový pohyb –u mnohobuněčných → mají svalové buňky a)pomocí svalového vaku b)pomocí svalů a kostry

13 a) pomocí svalového vaku –u kroužkovců, u trávicí trubice, … –dvě vrstvy svaloviny – bez další opory 1. podélná vrstva  zkrácení a rozšíření těla (střeva) 2. kruhovitá vrstva  zúžení a prodloužení těla (střeva) –kombinace obojího  výsledný pohyb

14 b) pomocí svalů a kostry (skeletu) 1. kostra vnější  u členovců (pavouk, rak, brouk)  tvořena kutikulou s chitinem (=„brnění“  omezený rozsah pohybu, skokový růst) 2. kostra vnitřní  u obratlovců  tvořena chrupavkou (mihule, žralok) nebo i kostí (člověk)

15 Použité zdroje: JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006, ISBN 80-7182-217-5. ROKYTA, Richard; MAREŠOVÁ, Dana; TURKOVÁ, Zuzana. Somatologie I. a II.. Praha: Eurolex Bohemia, s.r.o., 2003, ISBN 80-86432-49-1. DYLEVSKÝ, Ivan; TROJAN, Stanislav; KAPRAS, Jan. Somatologie (I). Praha: Avicenum, 1990, ISBN 80-201-0026-1. DYLEVSKÝ, Ivan; TROJAN, Stanislav. Somatologie (II). Praha: Avicenum, 1990, ISBN 80-201-0063-6.


Stáhnout ppt "Středn í zdravotnick á š kola, N á rodn í svobody 420 397 11 P í sek, př í spěvkov á organizace Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Č."

Podobné prezentace


Reklamy Google