Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Bc. Romana Hlinecká Název materiálu: Měření rozsahu pohybu v kloubu Označení materiálu: VY_32_INOVACE_REK.MU2.1211 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: druhý – Rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Zásady postupů při měření pohyblivosti krční páteře.
Vhodné pomůcky.

3 Metodické pokyny Jedná se o prakticko-teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie kosterního a svalového systému člověka. Kromě uvedených pomůcek je vhodné využití modelu kostry člověka. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995, 448 s. ISBN HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN X.

5 Zdroje – obrázky HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN X. Fotografie z archivu autorky

6 Měření rozsahu pohybu v kloubu

7 Měření rozsahu pohybu v kloubu = goniometrie
Planimetrie – zaznamenává pohyb v jedné rovině Metoda SFTR – název je odvozen od názvů tělních rovin Užitkový rozsah a užitkové postavení v kloubu

8 Goniometrie V České republice se goniometrií zabýval Jaroš (1955), Hněvkovský a Poláková (1955). Při goniometrii lidského těla se zjišťuje ve stupních: postavení v kloubu rozsah pohyblivosti v kloubu Výchozí poloha pro goniometrii Stoj spojný, ruce podél těla, palce směřují dopředu

9 Goniometrie Měření jednotlivých kloubů se provádí v přesně určených polohách, většinou vleže na rovném lehátku (někdy ve stoji nebo vsedě) K měření se používají goniometry (úhloměry) různých typů Měří se pasivní i aktivní rozsah pohybu Rozsah pohybů se udává ve stupních Výchozí postavení se označuje jako 0 (pokud se shoduje se základním postavením)

10 Obr. 1 - Goniometry

11 Planimetrie Metoda planimetrická čili plošná, měří pohyb pouze v jedné rovině. Zásady měření Poloha se zachovává po celou dobu měření Nejdřív se provede několik pasivních pohybů – pro určení rozsahu a osy pohybu Do osy pohybu se přiloží střed úhloměru

12 Planimetrie Jedno rameno úhloměru je rovnoběžné s nepohyblivou částí těla, druhé je rovnoběžné s pohybující se částí těla Úhloměr se pouze těla dotýká Přikládá se na zevní stranu kloubu, prstový na dorzální stranu prstu Měří se na odhalené části těla Kontrolní měření by měla provádět vždy stejná osoba, ve stejnou dobu, protože během dne se rozsah pohyblivosti v kloubu mění (pro bolest, únavu)

13 Planimetrie Rozsah pohybu v kloubech se poměrně značně liší, záleží na pružnosti vazů, objemu svalů.

14 Kloub ramenní Při měření v tomto kloubu dochází často k souhybům
Proto je vhodné měřit ve dvojici, kdy jeden fixuje kloub a provádí pasivní pohyb a druhý měří Vhodné je orientační vyšetření pohybů obou horních končetin Je nutné sledovat rozsah pohybu a souhyby lopatek

15 Kloub ramenní – ventrální flexe (flexe)
Rozsah pohybu bez souhybu lopatky je 90° Pohyb nad horizontálu je elevace paže, u které je nutný souhyb lopatky a je do 120°, nad 150°se přidává i souhyb páteře Poloha – leh na zádech nebo sed, dlaně u těla Fixace – rameno shora Přiložení úhloměru – střed ramenního kloubu, jedno rameno je rovnoběžné s osou trupu, druhé jde středem paže

16 Obr. 2 – Měření flexe v kloubu ramenním

17 Obr. 3 – Měření elevace v kloubu ramenním

18 Kloub ramenní – dorzální flexe (extenze)
Rozsah pohybu při fixaci lopatky je do 20°, při volné lopatce do 40° Poloha – leh na břiše, hlava otočena na opačnou stranu, nebo vsedě Fixace – rameno shora Přiložení úhloměru – střed ramenního kloubu, jedno rameno je rovnoběžné s osou trupu, druhé jde středem paže

19 Obr. 4 – Měření extenze v kloubu ramenním

20 Kloub ramenní – abdukce
Rozsah pohybu bez souhybu lopatky je do 70° – 90° Poloha – leh na zádech nebo sed Fixace – rameno shora Přiložení úhloměru vleže na zádech – střed ramenního kloubu zepředu, jedno rameno jde podél trupu, druhé pohyblivé středem paže Přiložení úhloměru vsedě – úhloměr se přikládá zezadu Při pohybu klient nesmí provádět úklon, elevaci lopatky, flexi a extenzi v rameni

21 Obr. 5 – Měření abdukce v kloubu ramenním

22 Kloub ramenní – ventrální flexe z abdukce = horizontální addukce = z upažení předpažení dovnitř
Rozsah pohybu je do 110° – 120° Poloha – vsedě nebo vleže na zádech, abdukce kloubu ramenního a flexe kloubu loketního do 90°, předloktí je v pronaci Fixace – rameno shora Přiložení úhloměru – osa úhloměru v ose ramenního kloubu, jedno rameno zůstává v základní poloze, druhé sleduje pohyb paže

23 Kloub ramenní – ventrální flexe z abdukce = horizontální addukce = z upažení předpažení dovnitř
Obr. 6 – Měření horizontální addukce v kloubu ramenním Obr. 7 – Měření horizontální addukce v kloubu ramenním

24 Kloub ramenní – dorzální flexe z abdukce = horizontální abdukce = z upažení do zapažení
Rozsah pohybu je do 30° Poloha – sed nebo leh na břiše, abdukce v kloubu ramenním a flexe v kloubu loketním, předloktí v pronaci Fixace – rameno shora Přiložení úhloměru – osa úhloměru v ose ramenního kloubu, jedno rameno zůstává v základní poloze, druhé sleduje pohyb paže

25 Kloub ramenní – rotace interní (vnitřní) a externí (zevní)
Rozsah pohybu je do 90° pro obě rotace Poloha vleže na břiše, hlava otočena na opačnou stranu. Abdukce v kloubu ramenním a flexe v kloubu loketním. Poloha vsedě s oporou zad, addukce v kloubu ramenním, flexe 90° v kloubu loketním, předloktí v supinaci Fixace - rameno shora

26 Kloub ramenní – rotace interní (vnitřní) a externí (zevní)
Přiložení úhloměru vleže – střed úhloměru je na olekranonu, jedno rameno směřuje kolmo k zemi, druhé sleduje pohyb předloktí Přiložení úhloměru vsedě – zespodu na předloktí, střed je na olekranonu, jedno rameno zůstává v základní poloze, druhé sleduje pohyb předloktí

27 Kloub kolenní – flexe Rozsah pohybu je do 130° – 150° podle rozvoje svalstva Poloha – leh na břiše, nohy mimi stůl Fixace – pánev Přiložení úhloměru – střed je v ose pohybu kolenního kloubu, jedno rameno je rovnoběžně se stehnem, druhé rameno sleduje pohyb bérce

28 Kloub kolenní – flexe

29 Klouby prstů Rozsah pohybu je malý, měří se prstovým úhloměrem

30

31 Metoda SFTR Název je odvozen od tělních rovin S – sagitální
F – frontální T – transverzální R – rotace Byla publikována v roce 1964 Russem, Gerhardtem a Debrunnerem. Neutrální postavení = 0 – jedná se o základní anatomický postoj – stoj spojný, dlaně otočeny dopředu

32 Metoda SFTR Do záznamu měření je nutné zapsat vždy tři hodnoty – obě krajní postavení a nulové postavení Jako první jsou zapsány extenze a pohyby vedené od těla. Jako poslední jsou zapsány flexe a pohyby vedené směrem k tělu Příklad: Kloub ramenní S 90 – 0 – 90 extenze – 0 – flexe

33 Užitkový = funkční rozsah pohybu v kloubu
Je takový rozsah pohybu, jaký je zapotřebí k vykonání pohybů denního života Příklad: Flexe v kloubu loketním 20° – 110° Pronace v kloubu loketním 30° – 45° Supinace v kloubu loketním do 20°

34 Užitkové = funkční postavení kloubu
Je takové postavení, které i při omezeném rozsahu je nejvýhodnější pro funkci končetiny Příklad: Flexe v kloubu loketním 40° Pronace v kloubu loketním 20° Supinace v kloubu loketním 20 °

35 Úkoly provést měření vše zapsat

36 Opakování jak vypadá výchozí poloha pro goniometrii
stoj spojný, ruce podél těla, palce směřují dopředu co je to užitkový rozsah pohybu je takový rozsah pohybu, jaký je zapotřebí k vykonání pohybů denního života


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google