Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLOHOVÁNÍ. Typy polohování Antalgické Zaujímá pacient intuitivně, ne vždy je vyhovující z hlediska následných komplikací Antiedematózní proti otokům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLOHOVÁNÍ. Typy polohování Antalgické Zaujímá pacient intuitivně, ne vždy je vyhovující z hlediska následných komplikací Antiedematózní proti otokům."— Transkript prezentace:

1 POLOHOVÁNÍ

2 Typy polohování Antalgické Zaujímá pacient intuitivně, ne vždy je vyhovující z hlediska následných komplikací Antiedematózní proti otokům Preventivní proti kontrakturám, spasticitě, proleženinám Korekční Snaha o zmírnění nežádoucích změn (skoliózy, vznikající retrakce měkkých tkání…) Redresivní – málo se užívá, k udržení dosaženého rozsahu

3

4

5 Jaké polohy využíváme ? leh na zádech, na bocích, na břiše, polosed, sed Záleží na diagnóze, typu postižení, vedlejších chorobách, věku pacienta NUTNOST ČASTÉ ZMĚNY POLOH !!!!!

6 POLOHOVACÍ POMŮCKY polohovací postele, Stryckerův rám, polštáře různých tvarů, relaxační had, polohovací klíny, molitanové válce a kroužky, prostěradla……..

7 Standardní vybavení nemocničního pokoje polohovací lůžko noční stolek hrazdička, žebříček schůdky

8 Nadstandardní lůžko

9 Vozík s pracovní deskou

10 Polohování v traumatologii a chirurgii zásady Je-li otok = zvýšená poloha horní nebo dolní končetiny Střední polohy vleže na zádech Horní končetina • rameno – mírná flexe (střídá se s extenzí) abdukce, zevní rotace • loket – semiflexe střídá se s extenzí • zápěstí – lehká dorzální flexe • prsty – úchop míčku nebo obvazu Dolní končetina • kyčel – lehká flexe střídá se s extenzí, abdukce, bez rotací • koleno – střídání flexe a extenze • kotník – střední postavení, bérec svírá s chodidlem úhel 90° • prstce – polohujeme spolu s chodidlem do středního postavení

11 Poloha vleže na bocích • trup je natočen více na záda – neleží přímo na ramenním kloubu • spodní horní končetina může být pod hlavou nebo natažená (extenze) v lokti a vytočená dlaní vzhůru • svrchní horní končetina spočívá na polštáři před tělem, nebo je položena na trupu • spodní dolní končetina – natažená v kyčli i koleni (extenze), nebo v lehkém ohnutí (semiflexích) v kolenním i kyčelním kloubu • svrchní dolní končetina – v koleni i kyčli natažená ( extenze) nebo v lehkém či větším pokrčení na polštáři před tělem

12 Polohování u amputací Amputace DK v úrovni bérce - transtibiální Vleže na zádech Nutno zachovat plnou extenzi (natažení) v kolenním kloubu – bandážovat pahýl a podložit konec pahýlu, je možno ještě zatížit pytlíkem s pískem v úrovni kolenního kloubu Polohování pahýlu s cílem zabránit kontrakturám, které mohou znesnadnit Nasazování protézy a chůzi Amputace DK ve stehně - transfemorální Polohování vleže na zádech – podložit pánev, ne bederní páteř,zatížit přední část stehenního pahýlu, zabránit unožení (abdukci) pahýlu Vleže na břiše – podložit pahýl do zanožení (extenze), zabránit abdukci

13

14 Bandážování pahýlu

15 Chybné návyky

16

17 Polohování v ortopedii u totálních náhrad kyčelního a kolenního kloubu Totální endoprotéza kyčelního kloubu Poloha vleže na zádech • Kyčelní kloub – celá DK je polohována v tzv. „korýtku“ – zabraňuje nadměrnému přinožení DK (addukci) a vytočení zevně (zevní rotaci) oba pohyby by mohly vést a vykloubení protézy. Při přepadávání DK do příliš velké zevní rotace – antirotační (derotační botička) Poloha vsedě Jakékoli přemisťování se děje s polštářkem mezi koleny !!!!! • V sedu nesmí úhel mezi trupem a DKK být menší než 90° (kontraindikován sed v hlubokém křesle) • Nesmí křížit nohu přes nohu • Pokud sed s DKK přes okraj postele – nutnost podložit schůdky pod chodidla

18 Totální náhrada kolenního kloubu Kolenní kloub je polohován v semiflexi, která se střídá s extenzí, používá se obdobné polohovací pomůcky jako u totální náhrady kyčelního kloubu, nebo polštářek pod kolenní kloub Pohyb se povoluje do 90° flexe Vsedě svírá stehno s bércem úhel 90°, pod chodidla podložit schůdky

19 Polohování v kardiochirurgii

20 Polohování u pacientů s hemiplegií (hemiparézou ) Cíl: prevence spasticity, prevence syndromu bolestivého ramene

21 Vleže na zádech • Hlava v ose • Postižené rameno podložit do protrakce • Polohovat celou HK do: zevní rotace, abdukce, extenze • Podložit zápěstí do dorzální flexe ( zvednutí směrem ke hřbetu ruky) • Prsty volně, nebo vložit do ruky míček

22 • DK podložena až do oblasti sedacího hrbolu • Zabránit vytáčení celé DK zevně • U kolenního kloubu střídat semiflexi s extenzí • Nohu polohovat tak, aby bérec a chodidlo svíralo úhel 90°

23 Poloha na zdravém boku • Hlava v ose • Trup přetočen více na břicho • Svrchní HK na polštáři před tělem, • Paže svírá s trupem úhel nejméně 90° • Svrchní DK položena na polštáři před tělem tak, aby se nevytáčela dovnitř a nepřepadala před tělo

24 Poloha na postižené straně • Hlava v ose • Trup polohován spíše více natočen na záda • Spodní HK polohována na polštáři před tělem, • Trup svírá s HK úhel 90° • Pacient nesmí ležet přímo na ramenním kloubu !!!!!!! • Spodní DK polohována střídavě do flexe a extenze • Svrchní HK spočívá na trupu • Svrchní DK podložena polštářem střídavě ve flexi a extenzi

25 Další varianty polohování na zádech

26 Poloha na zádech u nebolestivého ramene

27

28

29 správné uspořádání v prostoru u lůžka hepiparetika NOČNÍ STOLEK VŽDY NA STRANĚ PARÉZY

30 Správný sed v lůžku


Stáhnout ppt "POLOHOVÁNÍ. Typy polohování Antalgické Zaujímá pacient intuitivně, ne vždy je vyhovující z hlediska následných komplikací Antiedematózní proti otokům."

Podobné prezentace


Reklamy Google