Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Hypermobilita Označení materiálu: VY_32_INOVACE.REK.MU2.1017 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: Druhý – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika hypermobility a popis vyšetření zjišťujících hypermobilitu

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1. – 12. JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 325 s. ISBN

5 Hypermobilita

6 Hypermobilita = větší volnost kloubů a snížená odolnost vazů.
Je to stav, kdy jsou vazy a klouby extrémně uvolněné. Kloub či obratel se může přesunout ze své původní polohy do jiné, kde není schopen vykonávat svoji funkci, a proto hrozí poranění.

7 Typy hypermobility Hypermobilita může být celková nebo lokální.
Celková – konstituční Je charakteristická postižením celého těla, může kolísat s věkem. Je častější u žen, bývá vrozená. Může se objevit na podkladě tréninku – gymnastika.

8 Místní – patologická Hypermobilita v jednom kloubu. Nejčastěji vzniká mezi jednotlivými obratli jako kompenzační mechanismus blokády. Bývá získaná.

9 Hypermobilita tedy může být vrozená nebo získaná (sportem nebo jinou činností), dále se může vyskytovat na všech kloubech, nebo pouze na některých. Základní zásadou při posilování je nezhoršovat hypermobilitu.

10 Vyšetření hypermobility
Ke zjištění hypermobility provádíme zkoušky hypermobility – zjišťujeme rozsah kloubní pohyblivosti. Jednotlivé zkoušky vždy postihují jeden segment těla.

11 Zkouška šály Vyšetřovaný vstoje nebo vsedě obejme paží šíji.
Norma – loket dosahuje ke střední linii, prsty téměř k trnům krčních obratlů. Hypermobilita – rozsah obejmutí se zvětšuje. Měříme vzdálenost, o kterou prsty přesáhnou přes osu těla. Sledujeme souměrnost, nedominantní HK má často nepatrně větší rozsah pohybu.

12 Obr. 1. Obr. 2.

13 Zkouška rotace hlavy Poloha – sed nebo stoj.
Pohyb – aktivní rotace hlavy do obou stran, v poslední fázi i pasivní dotlačení. Norma - 80°. Hypermobilita - 90° aktivně, při pasivním pohybu i větší rozsah. Sledujeme symetričnost pohybu.

14 Obr. 3. Obr. 4.

15 Zkouška zapažených paží
Vyšetřovaný se snaží vsedě či stoji dotknout v zapažení prsty rukou. Norma – dotyk špičkami prstů bez lordotizace Th a L páteře. Hypermobilita – překrytí prstů či celé dlaně. Při zkrácených tkáních nedosáhne klient ani ke špičkám prstů.

16 Obr. 5.

17 Zkouška založených paží
Klient vsedě založí paže překřížením v zátylí. Norma – špičky prstů se dotýkají akromionů lopatky druhé strany. Hypermobilita – překrytí části nebo celé lopatky dlaněmi.

18 Obr. 6.

19 Zkouška extendovaných loktů
Poloha – sed či stoj. Vyšetřovaný přitiskne po celé ploše své předloktí – lokty a ramena jsou ve flexi. Provádí pohyb extenxi v lokti bez oddálení předloktí. Norma – extenze v lokti 110°. Hypermobilita – úhel větší než 110°.

20 Obr. 7.

21 Zkouška sepjatých rukou
Vyšetřovaný přitiskne dlaně k sobě jako „při usilovné motlitbě“. Provádí extenzi v zápěstí pomocí zvedání loktů, dlaně neoddaluje od sebe. Norma – téměř 90° mezi zápěstím a předloktím. Hypermobilita – větší úhel než 90°. Úhel menší než 90° - zkrácené flexory zápěstí.

22 Obr. 8.

23 Zkouška sepjatých prstů
Pokračování předchozí zkoušky. Vyšetřovaný přitiskne natažené prsty pevně k sobě. Provádí hyperextenzi prstů, dlaně odtláčí od sebe. Norma – dlaně mezi sebou svírají úhel 80°. Hypermobilita – zvětšení tohoto úhlu.

24 Obr. 9.

25 Zkouška předklonu Provedení jako při Thomayerově zkoušce.
Norma – daktylion na podlahu. Hypermobilita – dotyk celými prsty či dlaněmi na podložku. Mluvíme o negativní Thomayerově zkoušce – značíme např. – 15 cm.

26 Obr. 10.

27 Zkouška lateroflexe Poloha - stoj spojný.
Úklon se sunutím HK po laterální straně stehna. Norma – kolmice spuštěná z axily prochází intergluteální rýhou. Hypermobilita – kolmice se dostává až na homolaterální stranu úklonu. Při omezeném rozsahu nedosahuje ani intergluteální rýhy.

28 Obr. 11.

29 Zkouška posazení na paty
Vyšetřovaný se posadí vkleče mezi paty Norma – hýždě se dostávají pod pomyslnou spojnici mezi patami Hypermobilita – sed je proveden až mezi paty Při zkráceném m.quadriceps zůstávají hýždě nad pomyslnou spojnicí

30 Obr. 12.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google