Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza poptávky. Poptávka po produkci firmy jako významný parametr rozhodování firmy. Faktory determinující poptávku a odhady poptávkových funkcí. Alternativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza poptávky. Poptávka po produkci firmy jako významný parametr rozhodování firmy. Faktory determinující poptávku a odhady poptávkových funkcí. Alternativní."— Transkript prezentace:

1 Analýza poptávky. Poptávka po produkci firmy jako významný parametr rozhodování firmy. Faktory determinující poptávku a odhady poptávkových funkcí. Alternativní teorie spotřebitele (teorie spotřebních technologií). Teorie firmy

2 Poptávka – pohled spotřebitele
Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě. Individuální poptávka po konkrétním statku závisí na: Ceně statku a jeho schopnosti uspokojovat potřeby a přání spotřebitele Cenách ostatních statků Důchodu spotřebitele Preferencích spotřebitele Očekáváních Tvar poptávkové funkce je dán takto: X1=f1 (P1, P2, P3, …, Pn, I) kde: X1 až Xn: je poptávané množství jednotlivých statků X2=f2 (P1, P2, P3, …, Pn, I) P1 až Pn:je cena jednotlivých statků X3=f3 (P1, P2, P3, …, Pn, I) I: je důchod spotřebitele Xn=fn (P1, P2, P3, …, Pn, I)

3 Tvar poptávkové funkce
cena p množství q

4 Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku
J3 J2 J1 ICC E3 E1 E2 H1 H2 x y

5 Důchodová spotřební křivka – nezbytný statek
J3 J2 J1 E3 E1 E2 H1 H2 x y

6 Důchodová spotřební křivka – luxusní statek
J3 J2 J1 E3 E1 E2 H1 H2 x y

7 Důchodová spotřební křivka – méněcenný statek
J2 J1 y H3 E3 E1 E2 H1 H2 x J3

8 Důchodová elasticita poptávky
Citlivost poptávky na výši důchodu spotřebitele udává, o kolik procent se změní poptávané množství statku x, pokud se změní důchod spotřebitele o jedno procento Důchodovou elasticitu poptávky vyjadřujeme koeficientem důchodové elasticity poptávky Oblouková elasticita: Elasticita v bodě: 𝑒 𝐼𝐷 = 𝑋 2 −𝑋 𝑋 1 +𝑋 𝐼 2 − 𝐼 1 𝐼 1 + 𝐼 𝑒 𝐼𝐷 = 𝛿𝑋 𝛿𝐼 𝑋 𝐼 Normální statek: eID>0 Luxusní statek: eID>1 Nezbytný statek: 0<eID<1 Méněcenný statek: eID<0

9 Vliv změny ceny statku na poptávané množství
x J3 J2 J1 H PCC S Q R y

10 Důchodový a substituční efekt
y PCC Q S R xQ xR xS J1 J2 SE x J3 IE TE

11 Tržní poptávka Tržní poptávka je součtem poptávek jednotlivých spotřebitelů X1=f1 (P1, P2, P3, …, Pn, I) X2=f2 (P1, P2, P3, …, Pn, I) X3=f3 (P1, P2, P3, …, Pn, I) Xn=fn (P1, P2, P3, …, Pn, I) kde: X1 až Xn: je poptávané množství jednotlivých statků P1 až Pn:je cena jednotlivých statků I: je důchod spotřebitele X=X1+X2+X3+…Xn

12 Poptávka po produkci firmy
Významnou roli hraje: Cenová elasticita poptávky, resp. její koeficient (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při jeho rozdílné ceně) Křížová elasticita poptávky (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při změně ceny jeho substitutů) Důchodová elasticita poptávky (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při změně výše jejich celkového důchodu)

13 Tvorba cen nových výrobků
Nabízejí se dvě základní strategie tvorby ceny nového výrobku: Nízká cena (tzv. pronikací cena): firma nastaví nízkou cenu, která osloví velké množství spotřebitelů. Firma získá pozici na trhu a má předpoklad pozdějšího zvýšení ceny. Strategie je vhodná zvláště pro případ cenově vysoce elastického výrobku (při možnosti realizace úspor z rozsahu) Vysoká cena (sběr smetany): výrobek budí zdání luxusního statku. Přiláká sice méně spotřebitelů, ale existuje možnost cenu snížit a přiblížit produkt většímu okruhu spotřebitelů. Strategie je vhodná pro výrobky cenově málo elastické.

14 Alternativní teorie spotřebitele
Teorie projevených preferencí: Středem zájmu je chování racionálního jedince (důsledkem je obvyklý, tj. ryze konvexní tvar indiferenčních křivek) Jedinec vynakládá na nákup statků celý svůj důchod Jedinec nakupuje pro každou úroveň cen a příjmu právě jeden koš Existuje jen jedna kombinace cen a důchodu, kdy jedinec volí určitý koš komodit.

15 Princip přímo projevený preferencí
Y x A X x B

16 Princip přímo projevený preferencí
Y x A X x B x C

17 Princip přímo projevený preferencí
Y x A x D x B X

18 Model spotřebních technologií
Jeho základem je stanovení užitku poptávaného produktu při podmínce alokace důchodu spotřebitele: U = f (A, B, I) za podmínek: I  PX * X + PY * Y A = aX * X + aY * Y B = bX * X + bY * Y X  0, Y  0

19 Hranice efektivnosti Hranice efektivnosti je horní hranice kombinací atributů dosažitelných různými kombinacemi statků při daném rozpočtovém omezení. Efektivností se rozumí obecně výhodný poměr mezi vstupy a výstupy, tedy množstvím alokovaných peněžních prostředků a množstvím uspokojených potřeb. Atributem jsou vlastnosti produktu schopné uspokojovat potřeby a přání spotřebitele.

20 Hranice efektivnosti A X P Y Q B

21 Optimum spotřebitele A Y X Q S B U0 P R E

22 Optimum spotřebitele A Y X Q P B U1

23 Použitá literatura DOHNALOVÁ, Z. Mikroekonomie I. - Teorie firmy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN X. KADEŘÁBKOVÁ, B. Teorie firmy : [určeno pro roč. ekon. fak.]. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, s. ISBN SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, s. ISBN SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, s. ISBN SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, s. ISBN


Stáhnout ppt "Analýza poptávky. Poptávka po produkci firmy jako významný parametr rozhodování firmy. Faktory determinující poptávku a odhady poptávkových funkcí. Alternativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google