Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Analýza poptávky. Poptávka po produkci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Analýza poptávky. Poptávka po produkci."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Analýza poptávky. Poptávka po produkci firmy jako významný parametr rozhodování firmy. Faktory determinující poptávku a odhady poptávkových funkcí. Alternativní teorie spotřebitele (teorie spotřebních technologií). Teorie firmy

2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Poptávka – pohled spotřebitele Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě. Individuální poptávka po konkrétním statku závisí na: – Ceně statku a jeho schopnosti uspokojovat potřeby a přání spotřebitele – Cenách ostatních statků – Důchodu spotřebitele – Preferencích spotřebitele – Očekáváních Tvar poptávkové funkce je dán takto: – X 1 =f 1 (P 1, P 2, P 3, …, P n, I) kde: X 1 až X n : je poptávané množství jednotlivých statků – X 2 =f 2 (P 1, P 2, P 3, …, P n, I) P 1 až P n :je cena jednotlivých statků – X 3 =f 3 (P 1, P 2, P 3, …, P n, I) I: je důchod spotřebitele – X n =f n (P 1, P 2, P 3, …, P n, I)

3 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Tvar poptávkové funkce cena p množství q

4 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku H3H3 J3J3 J2J2 J1J1 ICC E3E3 E1E1 E2E2 H1H1 H2H2 x y

5 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Důchodová spotřební křivka – nezbytný statek H3H3 J3J3 J2J2 J1J1 E3E3 E1E1 E2E2 H1H1 H2H2 x y

6 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Důchodová spotřební křivka – luxusní statek H3H3 J3J3 J2J2 J1J1 E3E3 E1E1 E2E2 H1H1 H2H2 x y

7 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Důchodová spotřební křivka – méněcenný statek x J3J3 J2J2 J1J1 y H3H3 E3E3 E1E1 E2E2 H1H1 H2H2

8 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Důchodová elasticita poptávky

9 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Vliv změny ceny statku na poptávané množství x J3J3 J2J2 J1J1 H PCC S Q R y

10 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Důchodový a substituční efekt x J3J3 J1J1 H PCC S Q R y IE TE SE xQxQ J2J2 xRxR xSxS

11 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Tržní poptávka Tržní poptávka je součtem poptávek jednotlivých spotřebitelů – X 1 =f 1 (P 1, P 2, P 3, …, P n, I) – X 2 =f 2 (P 1, P 2, P 3, …, P n, I) – X 3 =f 3 (P 1, P 2, P 3, …, P n, I) – X n =f n (P 1, P 2, P 3, …, P n, I) kde: X 1 až X n : je poptávané množství jednotlivých statků P 1 až P n :je cena jednotlivých statků I: je důchod spotřebitele – X=X 1 +X 2 +X 3 +…X n

12 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Poptávka po produkci firmy Významnou roli hraje: – Cenová elasticita poptávky, resp. její koeficient (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při jeho rozdílné ceně) – Křížová elasticita poptávky (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při změně ceny jeho substitutů) – Důchodová elasticita poptávky (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při změně výše jejich celkového důchodu)

13 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Tvorba cen nových výrobků Nabízejí se dvě základní strategie tvorby ceny nového výrobku: – Nízká cena (tzv. pronikací cena): firma nastaví nízkou cenu, která osloví velké množství spotřebitelů. Firma získá pozici na trhu a má předpoklad pozdějšího zvýšení ceny. Strategie je vhodná zvláště pro případ cenově vysoce elastického výrobku (při možnosti realizace úspor z rozsahu) – Vysoká cena (sběr smetany): výrobek budí zdání luxusního statku. Přiláká sice méně spotřebitelů, ale existuje možnost cenu snížit a přiblížit produkt většímu okruhu spotřebitelů. Strategie je vhodná pro výrobky cenově málo elastické.

14 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Alternativní teorie spotřebitele Teorie projevených preferencí: – Středem zájmu je chování racionálního jedince (důsledkem je obvyklý, tj. ryze konvexní tvar indiferenčních křivek) – Jedinec vynakládá na nákup statků celý svůj důchod – Jedinec nakupuje pro každou úroveň cen a příjmu právě jeden koš – Existuje jen jedna kombinace cen a důchodu, kdy jedinec volí určitý koš komodit.

15 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Princip přímo projevený preferencí Y x A X Y x B x A

16 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Princip přímo projevený preferencí Y x A X Y x B x A x C

17 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Princip přímo projevený preferencí x A X Y x B x D

18 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Model spotřebních technologií Jeho základem je stanovení užitku poptávaného produktu při podmínce alokace důchodu spotřebitele: – U = f (A, B, I) – za podmínek: I  P X * X + P Y * Y A = a X * X + a Y * Y B = b X * X + b Y * Y X  0, Y  0

19 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Hranice efektivnosti Hranice efektivnosti je horní hranice kombinací atributů dosažitelných různými kombinacemi statků při daném rozpočtovém omezení. Efektivností se rozumí obecně výhodný poměr mezi vstupy a výstupy, tedy množstvím alokovaných peněžních prostředků a množstvím uspokojených potřeb. Atributem jsou vlastnosti produktu schopné uspokojovat potřeby a přání spotřebitele.

20 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Hranice efektivnosti A Y X Q P B

21 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Optimum spotřebitele A Y X Q S B U0U0 P R E

22 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Optimum spotřebitele A Y X Q P B U1U1

23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Použitá literatura DOHNALOVÁ, Z. Mikroekonomie I. - Teorie firmy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 78 s. ISBN 80-7318-110-X. KADEŘÁBKOVÁ, B. Teorie firmy : [určeno pro 1. - 3. roč. ekon. fak.]. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1992. 133 s. ISBN 80-7082-052-7. SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, 2003. 256 s. ISBN 80-86175-30-8. SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. ISBN 80-86175-29-4. SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, 2003. 548 s. ISBN 80-7261-061-9.


Stáhnout ppt "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Analýza poptávky. Poptávka po produkci."

Podobné prezentace


Reklamy Google