Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CESTOVNÍ RUCH Přednáška Perspektivní produkty cestovního ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CESTOVNÍ RUCH Přednáška Perspektivní produkty cestovního ruchu"— Transkript prezentace:

1 CESTOVNÍ RUCH Přednáška Perspektivní produkty cestovního ruchu
Kateřina Ryglová, Ústav marketingu a obchodu,

2 PERSPEKTIVNÍ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU
Kongresový cestovní ruch Incentivní turistika Agroturistika Lázeňství Cykloturistika Hipoturistika……

3 KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Rysy kombinace: práce + zážitek vysoké útraty (6000Kč-den) náročné na infrastrukturu, mat.-tech. základnu) potlačení sezónnosti (květen, červen, září, říjen, listopad) upevňuje státní prestiž málo citlivý k ekonomickým tlakům změnám devizových kurzů apod.

4 KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Statistiky (ročně více než 9 tis.) minimální počet účastníků je 300 40 % cizinců z minimálně 5 různých zemí doba konání alespoň 3 dny

5 KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Podíl kontinentů na kongresovém cestovním ruchu v %

6 INCENTIVNÍ CR forma motivace či odměny nejlepším zaměstnancům
např. zájezd, motivační semináře, Team Building vysoké nároky na kvalitu, luxusní a rozmanité služby Incentive houses

7 LÁZEŇSTVÍ „Souhrn aktivit, specifické infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti poznání a praxe zaměřený na znalost přírodních léčivých zdrojů a realizaci technik a procedur pro léčení somatických, psychosomatických i psychických problémů.“ (Slovník CR) Typy Klasické léčebné pobyty Preventivně-udržovací pobyty (wellness, rekondiční pobyty,…)

8 LÁZEŇSTVÍ Rysy cílem: prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace v souvislosti s využíváním síly přírodních léčivých zdrojů i kompozice kulturního prostředí návštěvníci lázní jsou účastníky cestovního ruchu dlouhodobé pobyty (2-3 týdny) regionální přínosy nejrozvinutější lázeňství v Evropě: Německo, Francie, Itálie ČR: zdrojová země – Německo Největší konkurent ČR - Maďarsko

9 VENKOVSKÁ TURISTIKA / RURÁLNÍ TURISTIKA / TURISTIKA NA VENKOVĚ
- forma cestovního ruchu spjatá s přírodou, krajinou či venkovským prostředím 1. Opakované rekreační pobyty: chataření a chalupaření 2. Jednorázové turistické a rekreační pobyty: vesnická turistika se svými subprodukty agroturistika, ekoturistika, ekoagroturistika hipoturistika, cykloturistika, pěší turistika a další.

10 VENKOVSKÁ TURISTIKA / RURÁLNÍ TURISTIKA / TURISTIKA NA VENKOVĚ
Rysy decentralizace ubytovacích zařízení / eliminace negativních dopadů „organizované turistiky“ nižší kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení ubytování a) v soukromí (kapacita 10–12 lůžek na jeden objekt, volná živnost) b) v hromadných zařízeních (kapacita max. 50 lůžek na objekt, koncesovaná živnost)

11 AGROTURISTIKA - produkt cestovního ruchu vázaný na zemědělskou farmu či hospodářství
Rysy ohleduplný vztah k přírodě a krajině decentralizované ubytování s omezenou kapacitou provozována podnikateli v zemědělské výrobě dodatečný finanční zdroj k udržení či rozšíření hlavní zemědělské činnosti pobyt a strava na venkovských statcích rodinné zázemí, osobní vztah ke klientovi možnost účasti na aktivitách souvisejících se zemědělskou výrobou, chovem zvířat, především koní nabídka speciálních služeb pro individuální aktivity turistů

12 AGROTURISTIKA Nabídka speciálních služeb pro individuální aktivity turistů: projížďky na koních, lov zvěře a rybaření, letní a zimní sporty, ostatní doprovodné programy ve vazbě na okolní krajinu (kulturní bohatství venkova), folklór, místní pamětihodnosti, staré vesnice, kostely, hrady, zámky, lidové umění či tradiční řemesla apod. ideální typ rodinné dovolené

13 AGROTURISTIKA V současné době v ČR 90 subjektů
nejvíce Východočeský kraj - cca 30 Jihomoravský kraj - cca 15 farem turistů / ze zahraničí (nejvíce z Německa, Polska a z Nizozemí) kolem 5-7 dnů

14 EKOAGROTURISTIKA - turistika na ekologicky hospodařících farmách, hosté chtějí jíst zdravé potraviny, pocházející z ekologického zemědělství (biopotraviny)

15 EKOTURISTIKA - forma cestovního ruchu zaměřená na přírodní krásy (zejména CHKO, národní parky apod.), vymezována jako putování přírodou a jejího pozorování

16 - forma venkovské sportovní turistiky
CYKLOTURISTIKA - forma venkovské sportovní turistiky V ČR velký potenciál zdravý (pohyb v přírodě) ekologický (neznečišťujeme okolí skleníkovými plyny) bezpečný (50-krát bezpečnější než jízda v automobilu) Jantarová stezka (Euro Velo) Green Ways Praha Vídeň Vinařské cyklotrasy, Santiniho cyklotrasa

17 „Dovolená na selském dvoře“ Příklad Rakouska
Jednotná propagace produktu agroturistiky v Rakousku Pomoc podnikatelům od regionálních spolků a zemských svazů Finanční podpora Informace Vzdělávání Zastupuje zájmy členů Poradenství Zajištění rezervačního systému Podpora při přípravě produktu, jeho prodeji, propagaci, marketingu, organizace reklamy

18 Význam venkovské turistiky
zachování, obnova a rozvoj venkovského prostoru zdroj příjmů jak pro zemědělce, tak i pro daný region mírní důsledky nepříliš efektivní zemědělské výroby přispívá k omezování migrace obyvatel do měst působí na zvyšování pracovních příležitostí v regionálním pohledu stimuluje rozvoj dalších podnikatelských aktivit příjmy obce plynoucí z daní z nemovitostí pomáhá růstu ekonomické i kulturní úrovně obce napomáhá k rovnoměrnému rozvoji infrastruktury

19 KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ORGANIZACE
ECEAT (Evropské centrum pro ekoagroturistiku) Amsterdam nevládní nadace, nezisková organizace podporující ekologické zemědělství a oživení venkova pomocí šetrné turistiky národní koordinační centrum je v Brně metodická pomoc začínajícím podnikatelům pomoc při zprostředkovávání klientely propagační kampaň o ekoagroturistice, vydává brožurku členem ECEAT: pokud zemědělská činnost činí více jak 50 % příjmů a ekologicky hospodaří, či k tomu směřuje

20 Sdružení podnikatelů v agroturistice v ČR
dobrovolné nepolitické sdružení, člen ECEAT zastupuje podnikatele v agroturistice spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi ze státního, neziskového či podnikatelského sektoru jednotný certifikační systém venkovských ubyt. zařízení jednotné propagace, prezentace venkovské turistiky v ČR s názvem „Prázdniny na venkově“, „Zelené prázdniny! jednotný zdroj kvalifikovaných informací pro veřejnost ( účast na výstavách a veletrzích poradenský servis zejména v oblasti práva (pro drobné podnikatele, ubytovatele apod.)

21 EUROGITES Evropský svaz turistiky a dovolené na venkově, Štrasburk
vzájemná spolupráce v oblasti poradenství, informatiky, vzdělávání pro všechny země Evropy v rámci agroturistiky

22 CZECHTOURISM dříve Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR)
příspěvková organizace zřízená státem (MMR) koordinuje státní propagaci cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu pobočky v zahraničí

23 Nadnárodní regiony – EUROREGIONY
spolupráce zúčastněných regionů na ochraně životního prostředí, podpoře cestovního ruchu, rozvoji společenských, kulturních a sportovních styků, rozvoji hospodářství, dopravy, zvyšování vzdělávání a podpora evropských integračních procesů podpora z EU Např. Šumava – Bavorský les Krušnohoří Nisa

24 Programy na oživení vybraných venkovských oblastí
podpora EU, ECEAT, Czechtourism, MMR Stezky dědictví (Haritage Trails) GREENWAYS (Zelené stezky) Produkt: „Vinařské stezky na jižní Moravě“ Produkt Prázdniny na venkově Produkt Zelené prázdniny Pivní cesty (turistika)


Stáhnout ppt "CESTOVNÍ RUCH Přednáška Perspektivní produkty cestovního ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google