Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Venkovská turistika a certifikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Venkovská turistika a certifikace"— Transkript prezentace:

1 Venkovská turistika a certifikace
Ing. Marie Stříbrná

2 Obsah přednášky Význam venkovské turistiky pro rozvoj venkova (co umožňuje cestovní ruch obecně a jak prospívá venkovu) Formy venkovské turistiky ve vazbě na zemědělství (agroturistika, ekoagroturistika) Ostatní formy venkovské turistiky Certifikace

3 Co umožňuje cestovní ruch na venkově
Podporuje kulturní a ekonomické změny a zejména novou výstavbu Vytváří pracovní příležitosti a tak stabilizuje venkovské obyvatelstvo Umožňuje vznik pozitivních partnerských vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem Přináší do obcí a malých měst potřebný rozvojový kapitál

4 Typické projevy venkovské turistiky
Ohleduplný vztah k přírodě a krajině Decentralizované ubytování s omezenou kapacitou Komorní, téměř rodinné zázemí Pochopení pro individuální aktivity návštěvníků a turistů Zázemí v horských a podhorských oblastech (symbióza se zemědělstvím = originální nabídka služeb cestovního ruchu)

5 Definice agroturistiky a ekoagroturistiky
Agroturistika: specifická forma venkovské turistiky bezprostřední vztah k využívání přírody a krajiny venkova přímý vztah k zemědělským pracím nebo usedlostem (budovám) se zemědělskou funkcí je provozována podnikateli v zemědělské prvovýrobě (zákon č.105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů), kteří jsou zapsáni na obecním úřadě, jako vedlejší doplňková činnost sloužící k získání dodatečných finančních prostředků, s tím že zemědělská činnost je dominantní. Ekoagroturistika: specifická forma venkovské turistiky ekologické farmy - organické zemědělství (ostatní - stejné podmínky)

6 Ostatní formy venkovské turistiky
Ekoturistika je založená na ohleduplném chování ubytovatelů a hostů k přírodě ubytovatelé jsou v zásadě ochránci přírody klientela - požaduje pobyt v atraktivní, neporušené přírodní lokalitě ubytovatel i host respektují zákony a pravidla ochrany přírody Produkt lze realizovat plošně, nejlépe se mu však daří v CHKO, biosférických oblastech nebo v národních parcích v malých ubytovacích zařízeních, které v těchto lokalitách podnikají, resp. se nacházejí v jejich bezprostřední blízkosti

7 Formy venkovské turistiky vázané na doprovodné programy
Stezky dědictví Prázdniny na venkově Vinné stezky Cykloturistika a hipoturistika Vodní turistika a pěší turistika Pronájem chat a chalup ap.

8 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Venkovská turistika a její formy ve vazbě na udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomická stránka Sociální stránka Ekologická stránka

9 Vztahy ve venkovské turistice

10 Typy služeb venkovské turistiky

11 Typy ubytovacích zařízení ve venkovské turistice
Typy ubytovacích zařízení ve venkovské turistice Kategorie ubytování v soukromí (pronájem místností, bytů, rodinných domů, rekreačních objektů - chalup, chat, srubů ap.) - ubytování ve stavbách, které neodpovídají kategoriím ubytovacích zařízení dle vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu Kategorie: hotel, penzión (vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu) hotel - hromadné ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji určenými k přechodnému ubytování penzión - hromadné ubytovací zařízení s minimálně 5 pokoji určenými k přechodnému ubytování - poskytované služby srovnatelné s hotelem penzión i hotel mohou být součástí objektu, který slouží jinému účelu

12 Proč preferuje venkovská turistika ubytování v soukromí ?
Typický charakter venkovské turistiky decentralizované ubytování s omezenou kapacitou komorní, téměř rodinné zázemí pochopení pro individuální aktivity turistů ohleduplný vztah k přírodě a krajině Těmto podmínkám plně vyhovuje právě kategorie ubytování v soukromí Z kategorie hromadných ubytovacích zařízení je pak nejvhodnější kategorie penzión

13 Certifikace ubytovacích zařízení
Počet ubytovacích zařízení ve venkovské turistice a jejich lůžková kapacita Kvalifikovaný odhad - ca 700 až 1000 objektů s kapacitou ca 7000 až lůžek (odhad z katalogů vydávaných zejména ECEATem a kraji; poslední sčítání ČSÚ bylo v roce 2000) Průměrná doba pobytu - 5 dnů Převážně se jedná o ubytování v soukromí nebo v penzionech Zhruba jen 1/3 ubytovacích zařízení je certifikována

14 Proč certifikovat ubytovací zařízení ?
Doporučené standardy nevypovídají jen o potřebném vybavení a službách v ubytovacích zařízeních, ale sledují i podmínky jejich konkurenceschopnosti Certifikát je důležitou informací pro zákazníka o kvalitě služeb, které ubytovací zařízení poskytuje Certifikace ubytovacího zařízení je v současnosti i podmínkou pro získání dotací z veřejných zdrojů (např. SPPCR, Strukturální fondy apod.)

15 SROP Podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
Podpora projektů zaměřených na: rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky) rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení) rozvoj místních či regionálních informačních systémů CR rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj CR v dané lokalitě či regionu

16 SROP Podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
Kritéria přijatelnosti projektu Projekt se zaměřuje na ucelený produkt (nebo produkty) CR a podpořená zařízení jsou certifikovaná, nebo projekt obsahuje závazek její následné certifikace, pakliže taková certifikace pro daná zařízení existuje Projekt se týká infrastruktury regionálního a místního významu - celkové uznatelné náklady nepřesahují hranici 3 mil. EURO

17 LEADER ČR Program je určen: Specifické cíle:
venkovským regionům a jejich organizačním strukturám místním subjektům (realizátorům venkovských projektů) Specifické cíle: nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů

18 LEADER ČR Nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů Rozvoj venkovské turistiky zlepšování podmínek pro ubytování, stravování a zkvalitňování gastronomických služeb dle místních tradic a zvyklostí podpora destinačního managementu ve venkovských regionech v oblasti komplexní revitalizace venkovského prostoru sladění ekonomického a sociálního rozvoje se zájmy ochrany přírody a krajiny využívání potenciálu venkova ve prospěch nabídky ekologicky šetrných forem turistických produktů a služeb, efektivní zhodnocování historického a kulturního dědictví venkova

19 LEADER ČR Příjemci podpory (žadatelé):
podnikatelské subjekty (zaregistrovaná hlavní nebo vedlejší činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby) - fyzické i právnické osoby se sídlem i provozovnou v obci do 10 tis. obyvatel neziskové organizace obce, svazky obcí

20 LEADR ČR Forma a výše podpory (systémová investiční dotace)
Projekty neziskových subjektů: max. 80% prostředku ze státního rozpočtu min. 20% vlastních prostředků přijatelné náklady na 1 projekt: 100 tis. až 5 mil. Kč Projekty ziskových subjektů: max. 50 % prostředků ze státního rozpočtu min. 50 % vlastních prostředků

21 Kdo provádí certifikaci ?
Ubytování v soukromí - Svaz venkovské turistiky nebo Evropské centrum pro eko agro turistiku (ECEAT CZ) Hromadná ubytovací zařízení kategorie hotel nebo penzion - Národní federace hotelů a restaurací ČR nebo Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA) Hromadná ubytovací zařízení kategorie kempy a chatové osady - Kempy a chatové osady ČR Živnostenské společenstvo Hromadná ubytovací zařízení kategorie ubytovna - Klub českých turistů

22 Je certifikace důležitá ?
Certifikace je důležitá, protože informuje zákazníka o kvalitě poskytovaných služeb svědčí o tom, že kvalita služeb je kontrolována Výhody certifikace podnikatel má snažší přístup k veřejným podporám certifikované objekty jsou přednostně propagovány ČCCR na výstavách a veletrzích cestovního ruchu doma a v zahraničí


Stáhnout ppt "Venkovská turistika a certifikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google