Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINERÁLY Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINERÁLY Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 MINERÁLY Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 MINERÁL = NEROST = pevná, neústrojná (anorganická) a stejnorodá látka = pevná, neústrojná (anorganická) a stejnorodá látka  z chemického hlediska (jeden) prvek nebo sloučenina → tzn. složení můžeme vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem  mineralogie = věda zabývající se výzkumem minerálů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 VZNIK MINERÁLŮ  přirozenými přírodními pochody  krystalizace z:  taveniny (magmatu)  roztoků (např. NaCl)  par Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 VZNIK MINERÁLŮ  přeměna = metamorfóza  jílové minerály → slídy  chemické zvětrávání  měď → malachit  činnost organismů  schránky měkkýšů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 VÝSKYT  v přírodě jako součást hornin (např. křemen v žule)  samostatně → v puklinách nebo v dutinách zemské kůry Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6  žíly = protáhlé pukliny vyplněné krystalovanými minerály  rudné žíly = nacházejí se v nich minerály obsahující kov  rudy = nerostné suroviny s obsahem kovů  ložiska = tvoří nahromaděné nerostné suroviny v zemské kůře Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 KRYSTAL krystal rubínu v biotitu naleziště na Madagaskaru Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

8 KRYSTAL  geometrické těleso omezeno plochami, hranami a vrcholy  pevná vnitřní stavba  základní stavební části = atomy, ionty, molekuly tvoří uvnitř krystalu krystalovou mřížku Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Krystalová mřížka NaCl Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

10 KRYSTALY  v přírodě se vyskytují v podobě shluků = agregátů – např. drúza Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 SOUMĚRNOST KRYSTALŮ   střed souměrnosti = bod ležící uprostřed krystalu   rovina souměrnosti = dělí krystal na dvě zrcadlově stejné poloviny   osa souměrnosti = přímka procházející středem krystalu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 SOUMĚRNOST KRYSTALŮ  osní kříž  tři pomyslné přímky procházející středem krystalu  každá z nich určuje jeden směr v prostoru předozadní předozadní pravolevý pravolevý vertikální vertikální Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Trojklonná soustava  nejméně souměrné krystaly  osní kříž tvořen 3 různě dlouhými osami  mezi osami jsou různé úhly  např.: modrá skalice, kaolinit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Trojklonná soustava Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 45

15 Jednoklonná soustava  osní kříž tvořen 3 různě dlouhými osami  osy a, b a b, c svírají pravý úhel  např.: amfibol, biotit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 Jednoklonná soustava 6 7 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Kosočtverečná soustava  osní kříž tvořen 3 různě dlouhými osami  mezi všemi osami jsou pravé úhly  např.: aragonit, olivín, síra Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Kosočtverečná soustava 8 10 9 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Čtverečná soustava  osní kříž tvoří 3 osy – a 1, a 2, c  osa a 1 a a 2 jsou stejně dlouhé  mezi všemi osami jsou pravé úhly  např.: chalkopyrit, rutil Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Čtverečná soustava 1112 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Šesterečná soustava  osní kříž tvoří 4 osy –a 1, a 2, a 3, c  osy a 1, a 2, a 3 stejně dlouhé, leží v horizontální rovině, svírají úhel 60 º a s osou c svírají pravý úhel  např.: grafit, křemen, kalcit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Šesterečná soustava 1314 15 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 Klencová soustava  osní kříž tvoří 4 osy –a 1, a 2, a 3, c  osy a 1, a 2, a 3 stejně dlouhé, leží v horizontální rovině, svírají úhel 120 º a s osou c svírají pravý úhel např.: korund (safír, rubín, smirek) např.: korund (safír, rubín, smirek) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 Klencová soustava 16 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 Krychlová soustava  nejvíce souměrné krystaly  osní kříž tvoří 3 osy –a 1, a 2, a 3  osy a 1, a 2, a 3 stejně dlouhé a svírají mezi sebou pravé úhly  např.: diamant, halit (sůl kamenná), zlato Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 Krychlová soustava 1718 19 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 Použité obrázky: obr. č. 1 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamant_tropfen.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamant_tropfen.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 obr. č. 2 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubin,_biotyt,_Ihosy,_Madagaskar.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubin,_biotyt,_Ihosy,_Madagaskar.JPG GNU Free Documentation License, Version 1.2 obr. č. 3 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ionlattice-fcc.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ionlattice-fcc.svg GNU Free Documentation License, Version 1.2) ) obr. č. 4 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupri_sulfas_pentahydricus_-001-.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupri_sulfas_pentahydricus_-001-.jpg Volně šiřitelné Obr.č. 5 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zinkenite-Kaolinite-224940.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zinkenite-Kaolinite-224940.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Obr.č. 6 - vlastní archiv autorky Obr.č. 7 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fergusonit.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fergusonit.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license obr. č. 8 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1aragonit,_Hiszpania.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1aragonit,_Hiszpania.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 obr. č. 9 – vlastní archiv autorky obr. č. 10 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterite-49932.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterite-49932.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 Použité obrázky: obr. č. 11 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalkopyrit_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalkopyrit_1.jpg Volně šiřitelné obr. č. 12 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutile-20702.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutile-20702.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr. č. 13 – vlastní archiv autorky obr. č. 14 – vlastní archiv autorky obr. č. 15 – vlastní archiv autorky obr. č. 16 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korund_synthetisch_-_Schmelzbirnen.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korund_synthetisch_-_Schmelzbirnen.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 obr. č. 17 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamant_la_luz_de_dia.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamant_la_luz_de_dia.jpg Volně šiřitelné obr. č. 18 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mineraly.sk_-_halit.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mineraly.sk_-_halit.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 obr. č. 19 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlato_2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlato_2.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 Použitá literatura: ŠVECOVÁ, MILADA. MATĚJKA, DOBROSLAV. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2007. ISBN 9788072385874. Str. 12 – 15. ZAPLETAL, JAN. JANOŠKA, MARTIN. BIČÍKOVÁ, LUDMILA. TOMANČÁKOVÁ, MARIE. Přírodopis 9. Olomouc: nakladatelství PRODOS, 2005. ISBN 8072300695. Str. 9 – 10. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "MINERÁLY Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google