Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horniny versus nerosty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horniny versus nerosty"— Transkript prezentace:

1 Horniny versus nerosty
Mineralogie Složení zemské kůry Horniny versus nerosty Vznik a tvar nerostů Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 voda s rozpuštěnými látkami
Zemská kůra oceánská km mocnost zemské kůry pevninská km pevninská kůra oceánská kůra nerosty horniny složení zemské kůry [1] voda s rozpuštěnými látkami zemský plášť plyny

3 Co je nerost? MINERÁL většinou anorganická (neústrojná) stejnorodá látka výjimka např. jantar lze vyjádřit chemickým vzorcem PRVKY (zlato Au, stříbro Ag) SLOUČENINY (křemen SiO2) [2] záhněda jantar

4 Co je hornina? HORNINA anorganická různorodá látka, obvykle je složená z více nerostů většinou nelze vyjádřit chemickým vzorcem křemen ŽULA slída živec SVOR S GRANÁTY

5 Vědní obory nerosty horniny minerál = nerost petra (řecky) = kámen
mineralogie petrologie

6 Vznik minerálů nejčastěji krystalizací magmatu – tvoří krystaly
amorfní = beztvaré nerosty – netvoří krystaly sádrovec opál

7 Vznik minerálů drúza = skupina krystalů
geoda = vykrystalizované nerosty v dutině ametyst křišťál – rudická geoda

8 šesterečná (klencová)
Tvar nerostů KRYSTALOVÉ SOUSTAVY trojklonná CHALKANTIT jednoklonná SÁDROVEC koso-čtverečná SÍRA čtverečná CHALKOPYRIT šesterečná (klencová) TURMALÍN KŘEMEN KALCIT krychlová DIAMANT PYRIT GRANÁT HALIT

9 Tvar nerostů – krystalové soustavy
TROJKLONNÁ SOUSTAVA chalkantit (skalice modrá) [3] [4]

10 Tvar nerostů – krystalové soustavy
JEDNOKLONNÁ SOUSTAVA sádrovec [5]

11 Tvar nerostů – krystalové soustavy
KOSOČTVEREČNÁ SOUSTAVA síra [6] [7] aragonit

12 Tvar nerostů – krystalové soustavy
ČTVEREČNÁ SOUSTAVA Chalkopyrit [8] chalkopyrit na křemeni [9]

13 Tvar nerostů – krystalové soustavy
ŠESTEREČNÁ SOUSTAVA křišťál KLENCOVÁ SOUSTAVA [10] [11]

14 Tvar nerostů – krystalové soustavy
ŠESTEREČNÁ SOUSTAVA KLENCOVÁ SOUSTAVA kalcit turmalín

15 Tvar nerostů – krystalové soustavy
KRYCHLOVÁ SOUSTAVA granát [12]

16 Tvar nerostů – krystalové soustavy
KRYCHLOVÁ SOUSTAVA pyrit halit (sůl kamenná)

17 GRAFIT versus DIAMANT stejné chemické složení – C (uhlík) diamant
různé uspořádání atomů uhlíku diamant rozdílné vlastnosti nerostu (tvrdost, tvar, krystalová soustava) [16 ] grafit (tuha) [14] [15 ] vnitřní stavba grafitu vnitřní stavba diamantu [13]

18 SHRNUTÍ – odpověz na otázky
Co je nerost? Co je hornina? Jak se nazývá věda, která zkoumá nerosty? Jak se nazývá dutina vyplněná krystaly? Co vytváří shluky krystalů téhož nerostu? Jak nejčastěji vznikají nerosty? Jak se nazývají beztvaré nerosty? Co mají tuha a diamant společného? Čím se tuha a diamant liší? Uveď příklady třídění nerostů podle tvaru krystalu. anorganická stejnorodá přírodnina anorganická nestejnorodá přírodnina mineralogie geoda drúza krystalizací magmatu amorfní chemické složení uspořádáním C v krystal. mřížce Trojklonná Jednoklonná Krychlová Šesterečná Čtverečná Kosočtverečná skalice modrá sádrovec pyrit, diamant, granát , halit turmalín, křemen, kalcit, grafit chalkopyrit síra, aragonit

19 Geoda obřích rozměrů geoda obřích rozměrů z dolů Mina Rica ve Španělsku. Doly Mina Rica se nacházejí poblíž pobřeží středozemního moře v španělské provincii Almeria, nedaleko města Pilar de Jaravia. Jedná se o historicky poměrně úspěšné a výnosné doly na železo, olovo a stříbro, které svoji produkci vyvážely především do Anglie a Německa. Přesto byly tyto doly v roce 1970 uzavřeny. v prosinci 1999 na evropské poměry pozoruhodným objevem geody vyplněné velkými krystaly čistého sádrovce. Přestože horníci tento objev tajili, Javier Garcia-Guinea tuto geodu představil vědeckému světu už v březnu roku 2000.

20 Zdroje: Učebnice přírodopisu pro 9. ročník
Mineralogie pro školy

21 Obrázky: Dostupné pod licencí Creative Commons – na http://de
[1] ComputerHotline Wikimedia Commons Erdkruste-i.jpg [online] 2006 [cit ] dostupné na: [2] Adrian Pingston wikipedia e Amber.insect.800pix jpg [online] 2003 [cit ] dostupné na: [3] Ra'ike wikipedia Chalcanthite-cured.JPG [online] 2008 [cit ] dostupné na: [4] HenkvD Wikimedia Commons Triclinic.png [online] 2005 [cit ] dostupné na: [5] Rocha Wikimedia Commons Monoclinic crystal structure.png [online] 2005 [cit ] dostupné na: [6] Daniel Mayer Wikimedia Commons Orthorhombic.png [online] 2005 [cit ] dostupné na: [7] Archaeodontosaurus Wikimedia Commons Soufresicile2.jpg [online] 2009 [cit ] dostupné na: [8] Daniel Mayer Wikimedia Commons Tetragonal.png [online] 2005 [cit ] dostupné na: [9] Didier Descouens Wikimedia Commons Chalcopyrite montroc.jpg [online] 2009 [cit ] dostupné na: [10] Daniel Mayer Wikimedia Commons Hexagonal.png [online] 2005 [cit ] dostupné na:

22 Obrázky: [11] Daniel Mayer Wikimedia Commons Rhombohedral.png [online] 2005 [cit ] dostupné na: [12] Daniel Mayer Wikimedia Commons Cubic crystal shape.png [online] 2005 [cit ] dostupné na: [13] Anton Wikimedia Commons Graphit gitter.png [online] 2004 [cit ] dostupné na: [14] H.K.D.H. Bhadeshia wikimedia Diamond Cubic-F příhradové animation.gif [online] 2005 [cit ] dostupné na: [15] Spundun Wikimedia Commons GraphiteUSGOV.jpg [online] 2005 [cit ] dostupné na: [16] Hadal Wikimedia Commons Rough diamond.jpg [online] 2005 [cit ] dostupné na: Obrázky bez čísel vlastní. Mgr. Hana Hedbávná


Stáhnout ppt "Horniny versus nerosty"

Podobné prezentace


Reklamy Google