Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Nerost minerál  Anorganické,stejnorodé přírodniny  Jejich složení lze vyjádřit :  výjimka:jantar  -organická vzorcem Chemickou značkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Nerost minerál  Anorganické,stejnorodé přírodniny  Jejich složení lze vyjádřit :  výjimka:jantar  -organická vzorcem Chemickou značkou."— Transkript prezentace:

1

2  Nerost minerál  Anorganické,stejnorodé přírodniny  Jejich složení lze vyjádřit :  výjimka:jantar  -organická vzorcem Chemickou značkou

3 rozpustnost Propustnost světla barva lesk lom štěpnost hustota tvrdost magnetismus

4  1)Mastek  2)Halit  3)Kalcit  4)Fluorit  5)Apatit  6)Živec  7)Křemen  8)Topaz  9)Korund  10)Diamant Vryp nehtem Vryp nožem Jde udělat vryp do skla

5  Nerosty se dělí na: prvkysulfidyhalogenidy Oxidy hydroxidy karbonáty sulfáty organolityfosfátymeteority silikáty

6  Síra- poměrně hojně zastoupený v přírodě  Uhlík grafit tuha diamant - je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

7  Galenit (PbS) - je hojný minerál, který krystalizuje v krychlové soustavě  Sfalerit (ZnS) - Vzniká na hydrotermálních rudních žilách, dále původ magmatický, pegmatiticko- pneumatolytický a sedimentární  Chalkopyrit (CuFeS 2 )  Pyrit (FeS 2 ) -Je to nejrozšířenější sulfid v zemské kůře vůbec.

8  Halit (NaCl) –sůl kamenná - Nejčastěji se vyskytuje v podobě zrnitých nebo vláknitých agregátů, často tvoří krystaly ve tvaru krychle. Může být i celistvého vzhledu.  Fluorit (CaF 2 )- Fluorit, česky kazivec, je krychlový minerál skládající se z fluoritu vápenatého.  A různé soli Mg,K

9  Křemen (SiO2)  Chalcedon (SiO2)  Hematit (FeO3)  Magnetit (Fe3O4)  Hnědel  Opál  Nerosty:Al,Mn,Cr,Sn

10  Kalcit-vz. Aragonit(CaCO3) - Kalcit vzniká krystalizací z magmatu a hydrotermálních roztoků.  Magnetit (MgCO3) - Tato ruda železa je nejstarší známou látkou s magnetickými vlastnostmi.  Siderit (FeCO3) - Primárně sedimentární, dále hydrotermální i metasomatický.  Dolomit (CaMg(CO3)2

11  Sádrovec (CaSO4*2H2O) - Ve stavebnictví se částečně vypálený sádrovec používá jako pálená sádra a přísada do cementu.  Baryt (BaSO4) - Od podobných minerálů ho snadno rozeznáme právě podle hustoty. Baryt je mnohem těžší.

12  Jantar - Jantar je tvrdá, lehká a křehká látka. Jde o fosilizovanou pryskyřicí některých stromů starou 25 až 40 milionů let, uloženou v nepravidelných vrstvách třetihorných písků a jílovitých břidlic.

13  Apatit (Ca5(PO4)3) - Apatit je neštěpný minerál, který má skelný lesk na krystalových plochách, ale na lomných plochách se setkáváme s leskem matným.

14  Vltavín - Roku 1787 učinil profesor Karlovy univerzity doktor Josef Mayer zajímavý objev nedaleko Týna nad Vltavou. Během svého výzkumu objevil několik přírodních skel, pro které se časem vžil název vltavíny (či moldavity) podle české řeky Vltavy (německy Moldau) v jejichž blízkosti byly první nálezy učiněny.

15  Olivín  Granát  Turmalín  Pyroxen  Amfibol  Slídy  Mastek  Živec  Azbest  Kaolinit

16 síra tuha grafit diamant

17 galenit chalkopyrit sfalerit pyrit

18 halit fluorit

19 křemen chalcedon opál magneti hematit hliník mangan chrom cín

20 kalcit magnesit siderit dolomit

21 sádrovec Baryt

22 Jantar

23 apatit

24 vltavín

25 Olivín granát turmalín pyroxen amfibol slídy mastek živec azbest kaolin

26 Děkují za pozornost……


Stáhnout ppt " Nerost minerál  Anorganické,stejnorodé přírodniny  Jejich složení lze vyjádřit :  výjimka:jantar  -organická vzorcem Chemickou značkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google