Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nerosty Markéta Smetanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nerosty Markéta Smetanová"— Transkript prezentace:

1 Nerosty Markéta Smetanová

2 Anorganické,stejnorodé přírodniny Jejich složení lze vyjádřit :
Nerost minerál Anorganické,stejnorodé přírodniny Jejich složení lze vyjádřit : výjimka:jantar -organická Chemickou značkou vzorcem

3 Vlastností nerostů tvrdost barva hustota Propustnost světla štěpnost
magnetismus lom rozpustnost lesk

4 Tvrdost 1)Mastek 2)Halit 3)Kalcit 4)Fluorit 5)Apatit 6)Živec 7)Křemen
8)Topaz 9)Korund 10)Diamant Vryp nehtem Vryp nožem Jde udělat vryp do skla

5 Systém nerostů Nerosty se dělí na: prvky sulfidy halogenidy karbonáty
Oxidy hydroxidy sulfáty organolity fosfáty meteority silikáty

6 Prvky Síra- poměrně hojně zastoupený v přírodě Uhlík grafit tuha
diamant - je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

7 Sulfidy Galenit (PbS) - je hojný minerál, který krystalizuje v krychlové soustavě Sfalerit (ZnS) - Vzniká na hydrotermálních rudních žilách, dále původ magmatický, pegmatiticko-pneumatolytický a sedimentární Chalkopyrit (CuFeS2) Pyrit (FeS2) -Je to nejrozšířenější sulfid v zemské kůře vůbec.

8 Halogenidy Halit (NaCl) –sůl kamenná
- Nejčastěji se vyskytuje v podobě zrnitých nebo vláknitých agregátů, často tvoří krystaly ve tvaru krychle. Může být i celistvého vzhledu. Fluorit (CaF2)- Fluorit, česky kazivec, je krychlový minerál skládající se z fluoritu vápenatého. A různé soli Mg,K

9 Oxidy a Hydroxidy Křemen (SiO2) Chalcedon (SiO2) Hematit (FeO3)
Magnetit (Fe3O4) Hnědel Opál Nerosty:Al,Mn,Cr,Sn

10 Karbonáty Kalcit-vz. Aragonit(CaCO3)
- Kalcit vzniká krystalizací z magmatu a hydrotermálních roztoků. Magnetit (MgCO3) - Tato ruda železa je nejstarší známou látkou s magnetickými vlastnostmi. Siderit (FeCO3) - Primárně sedimentární, dále hydrotermální i metasomatický. Dolomit (CaMg(CO3)2

11 Sulfáty Sádrovec (CaSO4*2H2O)
- Ve stavebnictví se částečně vypálený sádrovec používá jako pálená sádra a přísada do cementu. Baryt (BaSO4) - Od podobných minerálů ho snadno rozeznáme právě podle hustoty. Baryt je mnohem těžší.

12 Organolity Jantar - Jantar je tvrdá, lehká a křehká látka. Jde o fosilizovanou pryskyřicí některých stromů starou 25 až 40 milionů let, uloženou v nepravidelných vrstvách třetihorných písků a jílovitých břidlic.

13 Fosfáty Apatit (Ca5(PO4)3)
- Apatit je neštěpný minerál, který má skelný lesk na krystalových plochách, ale na lomných plochách se setkáváme s leskem matným.

14 Meteority Vltavín - Roku 1787 učinil profesor Karlovy univerzity doktor Josef Mayer zajímavý objev nedaleko Týna nad Vltavou. Během svého výzkumu objevil několik přírodních skel, pro které se časem vžil název vltavíny (či moldavity) podle české řeky Vltavy (německy Moldau) v jejichž blízkosti byly první nálezy učiněny.

15 Silikáty Olivín Granát Turmalín Pyroxen Amfibol Slídy Mastek Živec
Azbest Kaolinit

16 Prvky síra grafit diamant tuha

17 Sulfidy sfalerit galenit pyrit chalkopyrit

18 Halogenid halit fluorit

19 Oxidy a Hydroxidy křemen opál chalcedon magneti hliník hematit mangan
cín chrom

20 Karbonáty kalcit magnesit siderit dolomit

21 Sulfáty sádrovec Baryt

22 Organolity Jantar

23 Fosfáty apatit

24 Meteority vltavín

25 Silikáty turmalín Olivín pyroxen granát amfibol slídy mastek živec
azbest kaolin

26 Děkují za pozornost……


Stáhnout ppt "Nerosty Markéta Smetanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google