Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 ENERGIE lidé ji získávají z potravy
umožňuje nám vyvinout sílu a konat práci 2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 DRUHY ENERGIE energie MECHANICKÁ energie TEPELNÁ
působení jednoho tělesa na jiné polohová, pohybová, elastická energie TEPELNÁ sluneční teplo, teplo vznikající při hoření nebo svícení 3 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 DRUHY ENERGIE energie SVĚTELNÁ energie ZVUKOVÁ
sluneční světlo, světlo žárovky nebo ohně energie ZVUKOVÁ zvuk řeči, hudební nástroje, mikrofon 4 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 DRUHY ENERGIE energie ELEKTRICKÁ energie CHEMICKÁ energie JADERNÁ
elektrospotřebiče, stroje v továrnách energie CHEMICKÁ svaly, uhlí, ropa energie JADERNÁ jaderné reakce, elektrárny 5 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 ZDROJE ENERGIE hlavním zdrojem energie je SLUNCE
6 hlavním zdrojem energie je SLUNCE nemůžeme ji vytvořit ani zničit můžeme ji pouze přeměňovat z jednoho druhu na jiný 7 8 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 VYČERPATELNÉ ZDROJE ENERGIE
zásoby se zmenšují  těžba stále stoupá uhlí ropa zemní plyn rašelina 9 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 NEVYČERPATELNÉ ZDROJE ENERGIE
zdroje stále se obnovující sluneční záření, větrné energie, vodní energie, energie přílivu 10 11 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 ELEKTRICKÁ ENERGIE je pro nás život nepostradatelná
je přenášena od zdroje vedením až ke spotřebiči díky ní můžeme svítit, topit, poslouchat rádio a televizi, pracovat na počítači atd. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 ZDROJE elektrické energie
elektrárny tepelné spalování uhlí, plynu, ropy jaderné štěpení atomových jader vodní proudící voda Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 tepelná elektrárna vodní elektrárna 12 13
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 ZDROJE elektrické energie
generátory zařízení, které přeměňuje energii zdrojů na energii elektrickou může popohánět parní turbína = tepelná a jaderná elektrárna vodní turbína = vodní elektrárna 14 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 ZDROJE elektrické energie
baterie nejmenší běžně užívaný zdroj elektrické energie vyznačený kladný pól (+) a záporný pól (-) 15 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 VEDENÍ elektrické energie
dráty přivádějí elektrickou energii od zdroje do místa potřeby uchyceny nad zemí na sloupech nebo uloženy v zemi 16 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Elektrické spotřebiče
jako zdroj energie využívají elektrickou energii, která je do nich přenášena pomocí elektrického proudu 17 18 19 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 ELEKTRICKÝ PROUD obrovské množství elektronů, které se pohybují vodičem od zdroje ke spotřebiči a zpět vodič měď, hliník, voda nevodič plasty, keramika, dřevo, guma se používá k izolování vodičů 20 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S ELEKTŘINOU
1. Nikdy si nehrajeme s elektrickou zásuvkou!!! 2. Nedotýkáme se elektrického zařízení mokrýma rukama!!! 3. Nedotýkáme se drátů elektrického vedení!!! 4. Veškeré opravy elektrických spotřebičů svěříme odborníkovi!!! 5. Před výměnou žárovky vypneme elektrický proud!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 ELEKTRICKÝ OBVOD elektrický proud protéká pouze vedením, které tvoří uzavřený okruh schématické značky 21 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 ELEKTRICKÝ OBVOD popiš obrázky a vysvětli funkce spínače 22
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Použité obrázky: obr.č.1- Volně šiřitelné obr.č.2- obr.č.3- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.4- obr.č.5- obr.č.6- obr.č.7- obr.č.8- Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Použité obrázky: obr.č.9- Volně šiřitelné obr.č.10- Creative Commons Attribution 2.0 Generic license obr.č.11- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.12- obr.č.13- obr.č.14- obr.č.15- Vlastní archiv autorky obr.č.16- obr.č.17, 18, 19, 20, 21, 22- Vlastní archiv autorky Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Použitá literatura: BRADÁČ, Jan. KOLÁŘ, Miroslav a kol.
Přírodověda pro 5. ročník. ČLOVĚK A TECHNIKA. Všeň: Nakladatelství ALTER, 1996. ISBN s. 15 – 26. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google