Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 ENERGIE lidé ji získávají z potravy umožňuje nám vyvinout sílu a konat práci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 DRUHY ENERGIE energie MECHANICKÁ působení jednoho tělesa na jiné polohová, pohybová, elastická energie TEPELNÁ sluneční teplo, teplo vznikající při hoření nebo svícení Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

4 DRUHY ENERGIE energie SVĚTELNÁ sluneční světlo, světlo žárovky nebo ohně energie ZVUKOVÁ zvuk řeči, hudební nástroje, mikrofon Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4

5 DRUHY ENERGIE energie ELEKTRICKÁ elektrospotřebiče, stroje v továrnách energie CHEMICKÁ svaly, uhlí, ropa energie JADERNÁ jaderné reakce, elektrárny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5

6 ZDROJE ENERGIE hlavním zdrojem energie je SLUNCE nemůžeme ji vytvořit ani zničit můžeme ji pouze přeměňovat z jednoho druhu na jiný Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 7 6

7 VYČERPATELNÉ ZDROJE ENERGIE zásoby se zmenšují  těžba stále stoupá uhlí ropa zemní plyn rašelina Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9

8 NEVYČERPATELNÉ ZDROJE ENERGIE zdroje stále se obnovující sluneční záření, větrné energie, vodní energie, energie přílivu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 10 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

9 ELEKTRICKÁ ENERGIE je pro nás život nepostradatelná je přenášena od zdroje vedením až ke spotřebiči díky ní můžeme svítit, topit, poslouchat rádio a televizi, pracovat na počítači atd. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 ZDROJE elektrické energie elektrárny tepelné spalování uhlí, plynu, ropy jaderné štěpení atomových jader vodní proudící voda Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 tepelná elektrárna vodní elektrárna 13 12 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

12 ZDROJE elektrické energie generátory zařízení, které přeměňuje energii zdrojů na energii elektrickou může popohánět parní turbína = tepelná a jaderná elektrárna vodní turbína = vodní elektrárna Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

13 ZDROJE elektrické energie baterie nejmenší běžně užívaný zdroj elektrické energie vyznačený kladný pól (+) a záporný pól (-) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

14 VEDENÍ elektrické energie dráty přivádějí elektrickou energii od zdroje do místa potřeby uchyceny nad zemí na sloupech nebo uloženy v zemi Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

15 Elektrické spotřebiče jako zdroj energie využívají elektrickou energii, která je do nich přenášena pomocí elektrického proudu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 18 17 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

16 ELEKTRICKÝ PROUD obrovské množství elektronů, které se pohybují vodičem od zdroje ke spotřebiči a zpět vodič měď, hliník, voda nevodič plasty, keramika, dřevo, guma se používá k izolování vodičů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

17 JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S ELEKTŘINOU 1. Nikdy si nehrajeme s elektrickou zásuvkou!!! 2. Nedotýkáme se elektrického zařízení mokrýma rukama!!! 3. Nedotýkáme se drátů elektrického vedení!!! 4. Veškeré opravy elektrických spotřebičů svěříme odborníkovi!!! 5. Před výměnou žárovky vypneme elektrický proud!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 ELEKTRICKÝ OBVOD elektrický proud protéká pouze vedením, které tvoří uzavřený okruh schématické značky Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 21 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

19 ELEKTRICKÝ OBVOD popiš obrázky a vysvětli funkce spínače Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 22 U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

20 Použité obrázky: obr.č.1- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_in_X-Ray.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_in_X-Ray.png Volně šiřitelné obr.č.2- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floris_Claesz._van_Dyck_001.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floris_Claesz._van_Dyck_001.jpg Volně šiřitelné obr.č.3- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candle-calendar.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candle-calendar.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.4- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blinkgluehlampe_Bimetall_animated.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blinkgluehlampe_Bimetall_animated.gif Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.5- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handvoll_Gold.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handvoll_Gold.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.6- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_sun1.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_sun1.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.7- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diversity_of_plants_image_version_3.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diversity_of_plants_image_version_3.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.8- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_cc_runner_wisconsin_u.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_cc_runner_wisconsin_u.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Použité obrázky: obr.č.9- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imported_Crude_Oil_as_a_Percent_of_US_Consu mption_1950-2003.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imported_Crude_Oil_as_a_Percent_of_US_Consu mption_1950-2003.jpg Volně šiřitelné obr.č.10- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_Panels.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_Panels.jpg Creative Commons Attribution 2.0 Generic license obr.č.11- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tauernwindpark.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tauernwindpark.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.12- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PowerStation_cs.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:PowerStation_cs.svg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.13- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroelectric_dam_without_text.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroelectric_dam_without_text.jpg Volně šiřitelné obr.č.14- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Steam_Turbine_Generator.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Steam_Turbine_Generator.jpg Volně šiřitelné obr.č.15- Vlastní archiv autorky obr.č.16- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ligne_haute_tension.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ligne_haute_tension.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.17, 18, 19, 20, 21, 22- Vlastní archiv autorky Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Použitá literatura: BRADÁČ, Jan. KOLÁŘ, Miroslav a kol. Přírodověda pro 5. ročník. ČLOVĚK A TECHNIKA. Všeň: Nakladatelství ALTER, 1996. ISBN 80-85775-58-1. s. 15 – 26. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "ENERGIE 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google