Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňový dopad a přesun „Žádný daňový subjekt netouží být zdaněn a vždy se bude pokoušet přenést daň na někoho jiného.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňový dopad a přesun „Žádný daňový subjekt netouží být zdaněn a vždy se bude pokoušet přenést daň na někoho jiného.“"— Transkript prezentace:

1 Daňový dopad a přesun „Žádný daňový subjekt netouží být zdaněn a vždy se bude pokoušet přenést daň na někoho jiného.“

2 Právní a ekonomické pojetí Právní hledisko:  Poplatník přímých daní nese daňové břemeno a nemůže jej přesunout.  Poplatník nepřímých daní není předem určen, přesun daně od plátce se očekává. Ekonomické hledisko:  Daňový subjekt provádějící tržní transakce může svou daň promítnout do cen.  Přesun je možný u kterékoli daně tržního subjektu.

3 Dopad bez přesunu a s přesunem Daňový dopad bez přesunu  Daňová zátěž zůstává plně na zdaněném subjektu Daňový dopad s přesunem  Částečným Daňová zátěž se rozdělí a dopadá na více subjektů  Úplným Daňová zátěž se plně přesune na jiný subjekt

4 Přesun vpřed a vzad Přesun daně vpřed  na poptávku (spotřebitele) Přesun daně vzad  na nabídku kapitálu (dodavatele)  Na nabídku práce (zamětnance) Celkový přesun = přesun vpřed + přesun vzad

5 Základní parametry přesunu Cenová pružnost poptávky na výstupu Cenová pružnost nabídky na vstupu Mzdová pružnost na trhu práce Existence a blízkost substitutu na vstupu a výstupu Cenová politika zdaněného subjektu Míra monopolizace

6 Cenová a mzdová pružnost Závisí na  míře závislosti na objektu cenové pružnosti  prioritě přiřazené k objektu pružnosti  cenovém a užitkovém diferenciálu substitutu  míře vzácnosti objektu pružnosti  míře monopolizace subjektu pružnosti Míra přesunu je nepřímo úměrná pružnosti

7 Cenová politika Skrývání růstu marže za zvýšení daně (cena vzroste více než o daň)  Pouze při omezené pružnosti Promítání daně na vrub marže (cena vzroste méně než o daň nebo nevzroste vůbec)  Při vysoké pružnosti a blízkých substitutech Primární je určení ceny s ohledem na tržní podmínky, efekt přesunu je sekundární.

8 Nepřímé daně: DPH Právní určení plátce neurčuje dopad daně Konstrukce DPH:  Ceny bez daně a s daní  Předpoklad základní ceny a daňové přirážky  Předpoklad přesunu pouze vpřed Ekonomická pozice plátce:  Plátce a neplátci V řetězci plátců Za neplátcem Před neplátcem  Parametry poptávky (pružnost)

9 DPH: Vliv tržních parametrů Cenové elasticity na výstupu  „daň jde za nižší elasticitou“  ovlivňování cenové elasticity poptávky plátcem  Suverénní spotřebitel – poplatník Cenové elasticity na vstupu  Opět přesun k nižší elasticitě  Řízení nákladů a DPH Pasivní nebo aktivní dopad DPH? Přesun do cen nebo na vrub marže?

10 Spotřební daně Jednorázové zdanění a daňový dopad  Kdo bude poplatníkem?  Různě dlouhé obchodní řetězce Rozpouštění daně do cen postupně v dlouhém řetězci Přímý přesun v krátkém řetězci  Výrazně cenově nepružná poptávka Homogenní cena spotřebitele Zlom pružnosti a prahové efekty

11 Přesun u daní z příjmů Zaměstnanec  Částečný přesun na zaměstnavatele  Při převisu poptávky po práci nad nabídkou OSVČ  Vpřed i vzad dle podmínek Podnik  Vpřed i vzad (na dodavatele i zaměstnance) dle podmínek

12 Ekologické daně Odlišný cíl zdanění – omezení nežádoucí aktivity Přesun daně je nežádoucí  Daň má dopadat na původce negativní externality v plné výši, aby externalitu internalizovala.  Nevhodné v monopolizovaném prostředí

13 Citlivost na přesun Nízká - převážně homogenní vnímání ceny:  Přesun není oznamován, přesouvaná daň není jednotlivcům známa.  Individuální spotřební poptávka ani nabídka práce nerozlišuje složky ceny.  Firemní poptávka po nehotových statcích a nabídka kapitálu může složky ceny rozlišovat.

14 Daň a daňové břemeno Dopad a přesun daně  Nejvýznamnější  Výrazně cenotvorný  Inflační efekt Dopad a přesun ostatních částí břemene  Zpravidla méně významné  Závisí na výši daně

15 Důsledky přesunu daňového břemene Rozložení daňové zátěže na více subjektů  Potenciálně pozitivní při nadměrné daňové zátěži Při přesunu může jít o negativní externalitu  Daňový náklad je přesunut bez náhrady na jiný subjekt Zvýšené míry přesunů signalizují neefektivní trh  Nízké cenové pružnosti umožňují přesun směrem k ekonomicky slabším subjektům (distorze) Čím více diferencovaná daň, tím větší distorze přesunu


Stáhnout ppt "Daňový dopad a přesun „Žádný daňový subjekt netouží být zdaněn a vždy se bude pokoušet přenést daň na někoho jiného.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google