Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

THEME 7 Taxation – an Introduction Theories of Taxation Taxation and Equality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "THEME 7 Taxation – an Introduction Theories of Taxation Taxation and Equality."— Transkript prezentace:

1 THEME 7 Taxation – an Introduction Theories of Taxation Taxation and Equality

2 6. téma: Úvod od daňové teorie 6.1 Daňové principy 6.2 Spravedlnost daní 6.3 Efektivnost daní 6.4 Vztah mezi efektivností a spravedlností 6.5 Daňový přesun a dopad 6.6 Měření daňové redistribuce

3 6.1 Daňové principy Principy zdanění podle A. Smitha: –danit podle platební schopnosti, úměrně důchodu (princip prospěchu) –danit s určitostí, podle jasných pravidel –danit s výhodností úhrady, tehdy, kdy se to poplatníkovi nejlépe hodí –danit s minimem nákladů na správu

4 Spravedlnost Efektivnost: –z hlediska nákladů na správu daní –z hlediska vlivu daní na chování ekonomických subjektů Korektnost Administrativní proveditelnost Daňová jistota - stabilita Principy zdanění II:

5 Principy zdanění III:DVA MODERNÍ A ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZDANĚNÍ:  Daňová spravedlnost (pohled normativní ekonomie)  Daňová efektivnost (pohled pozitivní ekonomie)

6 6.2 Daňová spravedlnost: DVA PRINCIPY SPRAVEDLIVÉHO ZDANĚNÍ Princip prospěchu ze zaplacené daně (směnná teorie) Princip platební schopnosti: horizontální Vertikální MUSÍ PLATIT SOUČASNĚ

7 6.3 Daňová efektivnost: DVĚ SKUPINY NÁKLADŮ DAŇOVÉHO SYSTÉMU –nadměrné daňové břemeno (také břemeno mrtvé váhy, DWL = dead weight loss) –náklady administrativní

8 Daňové břemeno (tax burden = TB)  čistých daní = daně vybrané - transfery Prospěch veřejného sektoru =  čistých daní Škoda soukromého sektoru = TAX BURDEN TB –  čistých daní = škoda soukromého sektoru – prospěch veřejného sektoru = DWL, excess burden SOUKROMÝ SEKTOR VEŘEJNÝ SEKTOR DANĚ VYBRANÉ TRANSFERY G Náklady zdanění Administrativní - jsou částí G, tedy prospěch veř. sektoru MRTVÁ ZTRÁTA (DWL) –Excess burden

9 Nadměrné daňové břemeno vzniká v důsledku distorze v cenách statků způsobené daní - nastává substituce snížením spotřebovaného množství zdaněného statku a přechodem k nezdaněnému statku - SUBSTITUČNÍ EFEKT

10 Substituční efekt u daně - společně s příjmovým I1I1 I2I2 statek X statek Y RO 2 RO 1 RO 1 - rozpočtové omezení před zdaněním statku X RO 2 - rozpočtové omezení po zdanění statku X I 1, I 2 - indiferenční křivky X2X2 X1X1 Y2Y2 Y1Y1

11 Příjmový (důchodový) efekt u daní statek X statek Y I1I1 I2I2 RO 1 RO 2 RO 1 - rozpočtové omezení před zdaněním RO 2 - rozpočtové omezení po zdanění I 1, I 2 - indiferenční křivky Příjmový efekt = posun rozpočtového omezení o velikost příslušné daně v ceně statku Y1Y1 Y2Y2 X1X1 X2X2

12 Přebytek spotřebitele (AEM) Přebytek výrobce (BCD) P Q E S A 0 Q0Q0 M P Q S C B M 0 D

13 t C1C1 E D C A Q 0 Q1Q1 Q0Q0    P S1S1 S0S0 B F AEF-užitek spotřebitele před zdaněním FBC 1 -užitek spotřebitele po zdanění ABC 1 C - výnos státu = t *Q 1 C 1 CE - mrtvá ztráta

14 2t t D C2C2 E D B A Q 0 Q2Q2 Q1Q1 Q0Q0     P C1C1 S2S2 S0S0 S1S1 Uložení daně specifické, uložena výrobci

15 C B EE1E1 E2E2 t { P 0 Q

16 P S D E Q 0 PGPG PNPN P0P0 TAX QTQT Q0Q0 STST Uložení daně specifické, uložena výrobci ETET

17 Uložení daně specifické, uložena spotřebiteli t D DtDt S QTQT Q0Q0 Q 0 P PNPN P0P0 PGPG E ETET

18 Uložení daně ad valorem - uložena spotřebiteli t D DtDt S Q 0 P PNPN POPO PGPG QOQO QTQT

19 Poskytnutí jednotkové dotace výrobci dot D S dot S Q0Q0 Q dot Q 0 P Dotační náklad = Q dot * dot POPO P N dot P G dot E dot E L Mrtvé břemeno = ΔE dot EL Dotace = dot

20 Administrativní náklady zdanění - přímé a nepřímé PŘÍMÉ: nese veřejný sektor - daňová administrativa, také statistický úřad apod. NEPŘÍMÉ (z hlediska státu): nese poplatník - náklady na daňové přiznání, daňové účetnictví apod.

21 6.4 Vztah mezi spravedlností a efektivností Obvykle je to něco za něco, trade off - více spravedlnosti je méně efektivnosti, neboť větší přerozdělení přináší více distorzí

22 Vztah mezi spravedlností a efektivností 45 o u CH A uBuB B u B, u CH – užitky bohatého a chudého

23 Lafferova křivka Výnosy stoupající -- klesající Sazba daně Výnos daně

24 6.5 Daňový přesun a dopad Rozdíl mezi uloženou daní (zákonem, vyhláškou apod.) a jejím skutečným placením čili dopadem- to vyplývá z ekonomických poměrů na trhu, tedy poměrů elasticit obou účastníků

25 DAŇ výrobce materiál výrobek dodavatelspotřebitel nakupuje prodává POSUN VZAD POSUN VPŘED tlak na cenu materiálu - daň nese výrobcův dodavatel (nebo zaměstnanci výrobce) roste cena výrobků - daň nese spotřebitel

26 daňové břemeno poplatníka výše zaplacené daně čistý daňový výnos k financování veřejných potřeb administrativní náklady přímé náklady daňové administrativy náklady jiných veřejných institucí administrativní náklady nepřímé nadměrné břemeno SLOŽENÍ DAŇOVÉHO BŘEMENE POPLATNÍKA

27 Uložení daně specifické, uložena výrobci t D StSt S QDQD QOQO Q 0 P Daňový výnos = Q D * t POPO PNPN PGPG ETET E L Mrtvé břemeno = ΔE T EL

28 pn=p0pn=p0 pGpG S0S0 STST ETET E0E0 D P TAX 0 Q 0 =Q T Q E D = 0 Uložení daně specifické, uložena výrobci

29 D p G = p 0 ETET E0E0 QTQT Q0Q0 STST S0S0 P TAX Q0 E D =  pNpN Uložení daně specifické, uložena výrobci

30 6.6 Měření daňové redistribuce - daněmi lze změnit distribuci důchodů - Lorenzova křivka, Gini koeficient Také - Robin Hood koeficient - kolik % příjmů je třeba přerozdělit k dosažení určitého stupně rovnosti

31 Lorenzova křivka a Gini koeficient 0 100% 80 60 40 20 A B 100% procenta obyvatelstva procenta důchodů GINIHO K.  0 - 1 G.K. = 0 (rovnostářské) G.K. =  1 (nespravedlivé) G.K. bývá 0.3 - 0.6 G = B A+B 40 60 80

32 0 100% Důchody Obyvatelstvo Vypovídací hodnota GINI koeficientu 1 2 GINI 1 = GINI 2

33 0 Změna Lorenzovy křivky a GINI koeficientu progresivním zdaněním Křivka 1 - před zdaněním; křivka 2 - po zdanění 100% Důchody kumulativně Obyvatelstvo kumulativně od nejchudších 1 2 GINI 1 > GINI 2

34 Některé hodnoty GINI ve Velké Británii Zdroj: Jackson, Brown, Public Sector Economics


Stáhnout ppt "THEME 7 Taxation – an Introduction Theories of Taxation Taxation and Equality."

Podobné prezentace


Reklamy Google