Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český daňový systém Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český daňový systém Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Český daňový systém Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
Konzultace Most: po přednáškách dle potřeby Kontakt: VŠFS – CDS - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl

2 Literatura VANČUROVÁ,A.-LÁCHOVÁ,L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. Praha :VOX, s.ISBN VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob , praktický průvodce. Praha : Grada Publishing, s. ISBN VYBÍHAL,V. a kol. Mzdové účetnictví 2009, praktický průvodce. Praha : Grada Publishing, s. ISBN

3 Ukončení předmětu Písemná, délka trvání 60 minut. Písemný test obsahuje 6 výkladových otázek a 4 příklady. Bodové hodnocení písemného testu. Každý příklad a otázka hodnoceny maximálně 10 body. Na opravném termínu lze studenta kromě písemného testu přezkoušet i ústně.

4 Obecné pojmy Veřejné příjmy Nenávratnost Návratnost
Neúvěrové (daně apod.) Úvěrové (půjčky) Nenávratnost Návratnost Neekvivalence Ekvivalence Nedobrovolnost Dobrovolnost Musí být někdo zdaněn  Musí být od koho si půjčit  Krátkodobé – pokl. pouk. Dlouhodobé - obligace VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

5 Daň je ze zákona vyplývající, povinná, periodicky se opakující, nenávratná, neekvivalentní a pravidelně odváděná platba (do veřejného rozpočtu) daňová asignace (příklad SRN – církve) – výjimka z pravidla neúčelovosti VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

6 Daně ČR VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

7 Přímé daně v ČR Přímé daně jsou daně adresné – víme koho zdaňujeme – zdaňujeme „zisky“ VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

8 Charakteristika nepřímých daní
Nepřímé daně jsou daně neadresné – zdaňujeme zboží, službu – obecně zdaňujeme spotřebu VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

9 Struktura příjmů st. rozpočtu
Celkové příjmy cca 600 mld Kč

10 Další neúvěrové příjmy
Clo – vzhledem k liberalizaci MO význam klesá zejména v rámci EU Sociální a zdravotní pojištění – diskusní, je to součást veřejných rozpočtů, ale účel alokace je pevně vymezen (důchody, zdravotní péče). Samostatná teorie sociálního (veřejného) pojištění+ reformy. VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

11 Poplatky Fiskálně nevýznamný Dobrovolný, ekvivalentní, účelový
Usměrňuje chování občanů Umožňuje zpoplatnit negativní externality – např. poplatek ze psů, poplatek za znečištění Riziko – stanovení výše poplatku veřejnou volbou – nemusí odpovídat „vlastně vůbec ničemu“ Lze jej vybírat: Jako „cenu“ za produkci veřejných statků (uživatelské) Jako správní, licenční, notářské apod. poplatky, pokuty atd. (správní) penězi nebo kolkem Jako „cenu“ za prodej nebo pronájem veřejného majetku VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

12 Historie a principy daní
Historicky různé přístupy – křesťanství, A. Smith, liberalismus, socialismus Krystalizovaly se dva problémy – spravedlnost a efektivnost daní Princip prospěchu versus princip platební schopnosti Teoreticky užitek ve smyslu spotřeby veřejných statků – to je ale jen jedna funkce VF (jak víme) VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

13 Prospěch a spravedlnost
Kdo více těží z daní ? Bohatí, protože díky daním se financuje řada statků (např. bezpečnost), díky nimž si mohou své bohatství udržet a rozmnožit? Nebo chudí, protože jsou jim poskytovány veřejné statky a transfery? Neřešitelná otázka, je to totéž jako zda je v podniku důležitější manažer nebo uklízečka – uklízečka bez manažera nemá kde uklízet, manažer bez uklízečky nemá co řídit (pozn. je jasné že uklízečka by manažera dělat nemohla, kdežto manažer by v nouzi asi uklidil) Horizontální (stejný člověk stejné daně) versus vertikální (čím víc máš, tím víc platíš) spravedlnost VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

14 Spravedlnost daní x její efektivnost
VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

15 Ztráty z daní Daně bohužel způsobují další distorze
administrativní náklady (stát, daňoví poplatníci) ztrátu mrtvé váhy (př. - anglická okna v 18. stol.) VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

16 Složení daňového břemene poplatníka
VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

17 Ztráta mrtvé váhy – nadměrné břemeno
VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

18 Substituční efekt VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

19 Na koho to dopadá více Výše přesunu – závisí na cenových elasticitách
poptávky a nabídky Když je elasticita poptávky nižší – větší část daně dopadne na kupující Když je elasticita nabídky nižší – větší část daně dopadne na prodávající Jinými slovy – ten kdo je schopen méně reagovat na změnu ceny způsobené uvalením daně, ten bude více postižen jejím zavedením. VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007

20 Shrnutí témat ke studiu
Funkce veřejných příjmů Rozdělení veřejných příjmů na neúvěrové (daně a poplatky) a úvěrové (půjčky) Charakteristika daní (nenávratnost, neekvivalentnost, povinnost, neúčelovost) Clo a příspěvky sociálního zabezpečení jako zvláštní případ daně Odlišení poplatků od daní (dobrovolnost, ekvivalentnost, účelovost) Klasifikace daní, náležitosti daně (co zákon určuje) Historický vývoj veřejných příjmů, spravedlnost a efektivnost daní VŠFS - ZVF - Komb. studium LS přednášky Ing. Mertl - na základě Hamerníková, B.;Maaytová, A.: Veřejné finance. ASPI 2007


Stáhnout ppt "Český daňový systém Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google