Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3 EFEKTIVNOST TRHU. Základy ekonomie 2 Koordinace ekonomiky 1. příkaz – CPE: centrální plán, státní vlastnictví, vertikální struktura 2. trh – TE: směna,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3 EFEKTIVNOST TRHU. Základy ekonomie 2 Koordinace ekonomiky 1. příkaz – CPE: centrální plán, státní vlastnictví, vertikální struktura 2. trh – TE: směna,"— Transkript prezentace:

1 3 EFEKTIVNOST TRHU

2 Základy ekonomie 2 Koordinace ekonomiky 1. příkaz – CPE: centrální plán, státní vlastnictví, vertikální struktura 2. trh – TE: směna, soukromé vlastnictví, horizontální struktura

3 Základy ekonomie 3 Tržní rovnováha Maximalizuje rovnovážná cena blahobyt prodávajících a kupujících? Tržní rovnováha – odráží, jak trhy alokují vzácné zdroje Na otázku, zda je tržní alokace žádoucí odpovídá ekonomie blahobytu

4 Základy ekonomie 4 Ekonomie blahobytu = studium, jak alokace zdrojů ovlivňuje ekonomický blahobyt nakupující i prodávající na trhu získávají rovnováha na trhu maximalizuje celkový blahobyt prodávajících a kupujících

5 Základy ekonomie 5 Přebytek spotřebitele, přebytek výrobce přebytek spotřebitele = rozdíl mezi tím, co je kupující ochoten zaplatit a tím, co skutečně zaplatí přebytek výrobce = rozdíl mezi cenou, kterou prodávající skutečně dostane a cenou, za kterou by byl ještě ochoten prodat

6 Základy ekonomie 6 Přebytek spotřebitele D množství cena Přebytek spotřebitele

7 Základy ekonomie 7 Přebytek výrobce S množství cena Přebytek výrobce

8 Základy ekonomie 8 Celkový přebytek a efektivnost = přebytek spotřebitele + přebytek výrobce efektivnost = taková alokace zdrojů, kdy je celkový přebytek všech členů společnosti maximální X rovnost = „spravedlivé“ rozdělení blahobytu mezi všechny členy společnosti

9 Základy ekonomie 9 Přebytky při tržní rovnováze cena množství S E D Přebytek výrobce Přebytek spotřebitele

10 Základy ekonomie 10 Efektivnost trhu Svobodné trhy „přidělují“ statky kupujícím, kteří si jich nejvíce cení (ochota platit) Svobodné trhy „přiřazují“ poptávku po statcích prodávajícím, kteří jsou schopni vyrábět s nejnižšími náklady Na svobodných trzích je produkováno takové množství statků, které maximalizuje přebytek spotřebitele a výrobce

11 Základy ekonomie 11 Příklad: Náklady zdanění Jak ovlivňují daně ekonomický blahobyt? = cena placená kupujícími se zvýší, cena, kterou dostanou prodávající, klesne Ztráty mrtvé váhy = snížení celkového přebytku vyvolané narušením trhu

12 Základy ekonomie 12 Dopad daně cena množství S E D množství bez daně cena, kterou platí kupující množství s daní cena bez daně cena, kterou dostane prodávající daň

13 Základy ekonomie 13 Daňový příjem T = výše daně Q = prodané množství produktu Daňový příjem státu = T * Q

14 Základy ekonomie 14 Daňový příjem cena množství S E D množství bez daně cena, kterou platí kupující množství s daní cena bez daně cena, kterou dostane prodávající daň (T) daňový příjem Q

15 Základy ekonomie 15 Dopad daně cena množství S D množství bez daně cena, kterou platí kupující množství s daní cena bez daně cena, kterou dostane prodávající B D C E A F C+E.... ztráty mrtvé váhy

16 Základy ekonomie 16 Dopad daně Změna přebytku spotřebitele Změna přebytku výrobce Změna daňového příjmu Ztráty spotřebitele a výrobce převýší příjem státu z daně

17 4 EKONOMIE VEŘEJNÉHO SEKTORU

18 Základy ekonomie 18 „neviditelná ruka“ Adama Smithe vede k tomu, že lidí tím, že sledují své vlastní zájmy na trhu, maximalizují celkový užitek společnosti ALE TRŽNÍ SELHÁNÍ...

19 Základy ekonomie 19 1. Externality Externality = dopad konání jedné osoby na blahobyt jiné, aniž ta by za to zaplatila/byla odškodněna Pozitivní (přínos) X negativní (škoda) Způsobují neefektivnost trhu – blahobyt společnosti není maximální

20 Základy ekonomie 20 Negativní externality Výfukové plyny Cigaretový kouř Štěkající psi Hlasitá hudba od sousedů

21 Základy ekonomie 21 Pozitivní externality Očkování Opravené historické budovy Výzkum nových technologií + přelévání

22 Základy ekonomie 22 Externality a neefektivnost trhu Negativní: trhy produkují větší množství než je společensky žádoucí (nejsou zohledněny některé náklady) Pozitivní: trhy produkují menší množství než je společensky žádoucí (společenská hodnota je vyšší než individuální)

23 Základy ekonomie 23 Internalizace externalit Vede k tomu, že lidí berou v úvahu externí dopady svých činů Negativní: např. zdanění Pozitivní: např. subvence, průmyslová politika, patenty

24 Základy ekonomie 24 Jiná řešení Morální zásady a společenské sankce Charitativní organizace Integrace různých druhů podnikání Smlouvy mezi jednotlivými stranami

25 Základy ekonomie 25 Veřejná politika Řeší externality, když výše uvedené soukromé akce selhávají vinou vysokých nákladů a. regulace = zákazy, povinnosti b. tržní řešení: daně, subvence

26 Základy ekonomie 26 2. Veřejné statky Nevyloučitelnost ze spotřeby = není možné někomu zabránit, aby statek využíval Nerivalita = když statek využívá jeden člověk, může i jiný

27 Základy ekonomie 27 Černý pasažér Černý pasažér = osoba využívající prospěchu z nějakého statku, aniž by za to platila = příčina, proč soukromé trhy nemohou zabezpečovat veřejné statky

28 Základy ekonomie 28 Příklady veřejných statků Národní obrana Základní výzkum Boj proti chudobě

29 Základy ekonomie 29 Důležitost vlastnických práv Tržní alokace zdrojů z hlediska efektivnosti selhává, když nejsou dostatečně stanovena vlastnická práva = stát může vyřešit


Stáhnout ppt "3 EFEKTIVNOST TRHU. Základy ekonomie 2 Koordinace ekonomiky 1. příkaz – CPE: centrální plán, státní vlastnictví, vertikální struktura 2. trh – TE: směna,"

Podobné prezentace


Reklamy Google