Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál Mgr. Ing. Petr Wawrosz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál Mgr. Ing. Petr Wawrosz."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál Mgr. Ing. Petr Wawrosz

2 Příčiny krize Život na dluh Půjčky subjektům, které nebyly schopny splácet Derivátové nástroje, které objem dluhů znásobily Netrnasparentnost, nedůvěra, „stádní“ chování

3 Lidský kapitál (HC) - definice Neexistuje jednotná definice pojmu HC nicméně: „Lidským kapitálem rozumíme soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačních schopností, praktických dovedností a motivací, získaných zejména v procesu vzdělání a praktické činnosti člověka a použitelných pro vytvoření nové hodnoty, uspokojení potřeby nebo pro zvýšení některé z forem kapitálu.“ V tomto smyslu Becker (1994) a další autoři

4 Krize jako produkt lidského kapitálu CDO, CDS … by nevznikly bez znalostí, schopností, inovací atd. Nevznikly by bez lidského kapitálu. Nadměrné využívání daných produktů, neuvědomování si jejich souvislostí Produkty byly nabízeny i lidem, jejichž HC nebyl na dostatečné výši, aby dokázaly s produkty pracovat.

5 Nejen kvantita, ale i kvalita U HC často teze: investice do HC vede k růstu příjmu jednotlivců i celé společnosti (např. Keeley 2007, Hartog a Maassen van den Brink 2007, Savvides a Stengos 2009) Záleží ale i jaké znalosti, schopnosti, dovednosti apod. jsou získávány – tato otázka není tolik diskutována.

6 Jaké investice do HC Nebezpečí jednostranného vzdělání – v měnícím se světě Úzký expertní pohled nezahrnující další souvislosti Vzdělání je hodnotou samo o sobě? Znalosti nejenom praktické, ale i výchova. Styčné body s pedagogikou, filosofií výchovy apod.

7 Jak se léčí krize? Fiskální a monetární expanze – zvýšení agregátní poptávky (AD). Problém: deficity veřejných rozpočtů, hrozba inflace. Expanze zaměřena zejména na udržení (zabránění poklesu) spotřeby (C) Vedlejší efekty – růst importu (německé šrotovné) Není primárním cílem růst investic (I) tedy ani I do vzdělání.

8 I do vzdělání jako motor růstu? V ČR stále nižší počet osob se SŠ a VŠ Pokud je vzdělání masové, je nutno výuku strukturovat jinak – SŠ a VŠ na to nejsou připraveny a je jim v tom bráněno (VŠ požadavky akreditační komise) Stále nutno řešit – v čem a jak vzdělávat. Investice do vzdělání (a vědy s výzkume) může skutečně být motorem růstu – př. Finsko (viz závěrečná zpráva NERV)

9 V krizi roste hodnota HC Hodnota strojů, pozemků … v krizi klesá Relativní hodnota HC se v krizi zvyšuje Pro firmy má smysl si HC udržet. Souvislosti s makroekonomií apod. – např. teorie efektivnostních mezd Krize jako příležitost – nové myšlenky, nápady, postupy, produkty apod.

10 Co krizi překoná? Lidský kapitál Simon: Největší bohatství Lidé (byť nedokonale) se v globálu dokáží poučit Minulost ukazuje, že na nejrůznější problémy lidstvo našlo řešení – díky znalostem, schopnostem apod. tedy díky HC Není důvod se bát, že se to nyní nestane.

11 Děkuji za pozornost Petr Wawrosz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, www.vsfs.cz petr.wawrosz@centrum.czetr.wawrosz@centrum.cz


Stáhnout ppt "Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál Mgr. Ing. Petr Wawrosz."

Podobné prezentace


Reklamy Google