Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 KARBOXYLOVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více ……………………………………………… - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin R R R =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 KARBOXYLOVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více ……………………………………………… - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin R R R ="— Transkript prezentace:

1 1 KARBOXYLOVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více ……………………………………………… - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin R R R = …………………… uhlovodíkový zbytek

2 Dělení dle: a) typu uhlíkatého řetězce: ……………………………… b) typu vazeb v uhlíkatém řetězci: nasycené…………………………… nenasycené ………….………………. c) počtu skupin COOH: jednosytné …………………………… dvojsytné ………………………….. 2 jednoduché vazby dvojná, trojná vazba alifatické, aromatické monokarboxylové dikarboxylové

3 3 NÁZVOSLOVÍ 1.Systematické - název uhlovodíku …………………………. HCOOH …………………………. CH 3 COOH …………………………. CH 3 CH 2 COOH …………………………. 2. Systematické - název uhlovodíku (skupina COOH se nezapočítá do řetězce) …………………………………. C 6 H 11 COOH ……………………………………….. + ová kyselina methanová kyselina ethanová kyselina propanová kyselina + karboxylová kyselina cyklohexankarboxylová kyselina

4 4 3. Triviální nasycené alifatické monokarboxylové: systematické triviální vzorec methanová ……….. HCOOH ethanová ………..CH 3 COOH propanová ………….. C 2 H 5 COOH butanová ………….. C 3 H 7 COOH pentanová …………...C 4 H 9 COOH hexadekanová……………C 15 H 31 COOH oktadekanová …………… C 17 H 35 COOH mravenčí octová propionová máselná valerová palmitová stearová

5 5 nasycené alifatické dikarboxylové: systematické triviální vzorec ethandiová ………….. HOOC-COOH propandiová …………..HOOC-CH 2 COOH butandiová ………….. HOOC(CH 2 ) 2 COOH pentandiová ………….. HOOC(CH 2 ) 3 COOH hexandiová …………...HOOC(CH 2 ) 4 COOH šťavelová malonová jantarová glutarová adipová

6 6 nenasycené alifatické monokarboxylové: systematické triviální vzorec propenová ………….. CH 2  CHCOOH 2-metylpropenová …………..CH 2 =C(CH 3 )COOH cis-oktadek-9-enová ………….. C 17 H 33 COOH nenasycené alifatické dikarboxylové: cis,cis-oktadek-9,12-dienová ………….. C 17 H 31 COOH cis-butendiová……………HOOC-CH=CH-COOH trans-butendiová……………HOOC-CH=CH-COOH akrylová metakrylová olejová linolová maleinová fumarová

7 7 cyklické karboxylové: systematické triviální vzorec benzenkarboxylová ………….. benzen-1,2-dikarboxylová …………… benzen-1,3-dikarboxylová…………….. benzen-1,4-dikarboxylová………………. benzoová ftalová izoftalová tereftalová

8 Zbytek kyseliny = acyl název uhlovodíku ………………. systematické triviální struktura ……………….………… ……………………… 8 formyl acetyl ethanoyl benzoyl methanoyl -oyl

9 9 Pojmenuj: kyselina heptanová kyselina ethanová (octová) cyklopentan- -1,2-dikarboxylová kyselina 3,3-dichlorpentanová kyselina

10 10 VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ: - do C3 ………………………….. - od C4 …………………………….. - od C10 …………………………………………… - do C4 ……………………………… - od C8 ………………………………… (vliv nepolárního řetězce) -mezi molekulami ………………….. vodíkové můstky → ……………. teplota varu. - s více skupinami COOH ……………………………… - COOH navázaná na aromatickém jádře: ………………… ostře čpící kapaliny více olejovité, páchnou pevné látky, bezbarvé, bez zápachu se mísí s vodou ve vodě téměř nerozpustné krystalické, bezbarvé vysoká bez zápachu působí

11 11 CHEMICKÉ: -díky vodíkovým můstkům vytváří ………… - slabé kyseliny; H 2 CO 3 < karboxylové k. < H 2 SO 4 - jsou …………. než alkoholy díky přítomnosti karbonylu kyslík v karbonylu ……………………… a …………… vazbu mezi O a H dimery kyselejší přitahuje elektrony Nu - E+E+ E+E+ B-B- ++ -- -- ++ -- ++ ++ -- -- -- oslabuje

12 Vliv substituentu na sílu kyseliny: Substituent s +I efektem (např. alkyl)....................... sílu kyseliny: +I efekt mravenčí > octová > propionová > 2,2-dimethylpropionová 12 snižuje

13 -I efekt trichloroctová > dichloroctová > chloroctová > octová 13 Substituent s -I efektem (např. halogen)....................... sílu kyseliny: zvyšuje

14 Větší vzdálenost substituentu - vliv……………. slábne 2-chlorbutanová > 3-chlorbutanová > > 4-chlorbutanová > butanová 14

15 15PŘÍPRAVA OXIDACE ALKANŮ ALKENŮ pomocí KMnO 4 POSTRANNÍHO ŘETĚZCE aromátů z toluenu oxidací vzniká …………………………. z p-xylenu oxidací vzniká ………………………… kyselina benzoová kyselina tereftalová

16 16 PRIMÁRNÍCH ALKOHOLŮ pomocí KMnO 4 primární alkohol → ………… → karboxylová kyselina aldehyd ethanolethanal kyselina ethanová

17 17 AROMÁTŮ bez postranního řetězce – rozbití kruhu z benzenu pomocí V 2 O 5 - …………………… následně hydratací ………………………….. z naftalenu pomocí V 2 O 5 - …………………… následně hydratací ………………………….. ALDEHYDŮ maleinahydrid maleinová kyselina ftalanhydrid ftalová kyselina

18 18REAKCE 1)NEUTRALIZACE s hydroxidem - ……………………………. vzniká sůl a voda 2 2 k. octová = ethanováoctan sodný = natriumethanoat octan vápenatý = kalciumethanoat

19 19 2) ESTERIFIKACE A NU - s alkoholem - ………………………………. vzniká ester a voda k.octová ethanol ethylester k. octové = ethylethanoat k. mravenčí propanol propylester k. octové = = formiová propylmethanoat = propylformiát

20 20 3) HYDROLÝZA ESTERŮ Dva mechanismy: ……………………………………… Zásaditý: ………………… vznik mýdel z esterů vyšších karboxylových kyselin s glycerolem 4) DEKARBOXYLACE odštěpení ……………………………..z karboxylové skupiny.karboxylové skupiny kyselý a zásaditý. oxidu uhličitéhooxidu uhličitého (CO 2 ) zmýdelnění

21 21 1)KYSELINA MRAVENČÍ: Je v těle………………, vos, v listech …………….. Bezbarvá (l) ………………………….., Použití: …………………………………………………… …………………………………………………… 2) KYSELINA MÁSELNÁ: Vyskytuje se jako …………………………. Uvolnění při ………………..(páchne) mravenců kopřivy ostrého zápachu konzervárenství, při barvení látek dezinfekce, při zpracování kůže ester v másle žluknutí VYUŽITÍ

22 22 VYUŽITÍ 3) KYSELINA OCTOVÁ: Štiplavě ……………… kapalina 8% roztok = ……………… Použití: …………………………………………………… …………………………………………………… 4) KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ: Vyskytuje se jako …………………………. zapáchající ocet konzervárenství, při výrobě léčiv (acylpyrin) její sůl na otoky acylpyrin 2-acetyloxybenzen-1-karboxylová

23 23 VYUŽITÍ 5) KYSELINA BENZOOVÁ: Použití: …………………………………………………… 6) KYSELINA CITRONOVÁ: Použití: …………………………………………………… 7) KYSELINA MLÉČNÁ: Vzniká …………………………………… Použití: …………………………………………………… jako E 210 ke konzervaci potravin (v hořčici) jako E 330 konzervační látka mléčným kvašením (při kysání zelí) v pekařství, pivovarnictví (E 270)

24 24 VYUŽITÍ : VYŠŠÍ MASTNÉ KYSELINY CHARAKTERISTIKA: součástí: …………………………………………………… …………………………………………………… V TUCÍCH: ……………………… C 15 H 31 COOH …………………………. C 17 H 35 COOH SOUČÁSTÍ OLEJŮ: ……………………… C 17 H 33 COOH živočišných a rostlinných tuků a olejů vysoký počet uhlíků v molekule kyselina palmitová kyselina olejová způsobuje nerozpustnost ve vodě kyselina stearová Ot: Proč má kyselina olejová o 2 atomy H méně než kyselina stearová? nasycená kyselina nenasycená kyselina

25 25 VYUŽITÍ : VYŠŠÍ MASTNÉ KYSELINY POUŽITÍ:…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………….. v potravinách v kosmetických přípravcích (šampóny) v leštících pastách v mycích prostředcích (mýdla) svíčky


Stáhnout ppt "1 KARBOXYLOVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více ……………………………………………… - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin R R R ="

Podobné prezentace


Reklamy Google