Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz"— Transkript prezentace:

1 Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz
Sestavila: Lucie Štefanová

2 * A B C D E F H I CH G N J K L M O S Š P R Y W T V Z U X

3 A A : Dikarboxylová kyselina, která se používá pro výrobu syntetických vláken, např. NYLON 66. Pyrolýzou této kyseliny vzniká cyklopentanon. kyselina adipová pyramida

4 B B : Tato kyselina je krystalická, pevná látka . Používá se v potravinářství- má antioxidační a konzervační účinky. Vzniká oxidací toluenu. kyselina benzoová pyramida

5 C C Kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová je obsažena v mnoha ovocných šťávách, hlavně v plodech citrusů. Používá se k okyselení v potravinách i např. při zavařování a konzervaci. V komerčních nápojích je nahrazována levnou H3PO4. kyselina citrónová pyramida

6 D D Název reakce: při zahřívání karboxylových kyselin dochází k odštěpení oxidu uhličitého a k zániku skupiny -COOH. dekarboxylace pyramida

7 E E Reakce alkoholu s kyselinou nebo jejím derivátem se nazývá …
esterifikace pyramida

8 F F Prudce jedovatý, bezbarvý plyn, používal se jako bojová látka. Tato látka je derivátem kyseliny uhličité, vzniká náhradou OH skupin za chlorem. fosgen pyramida

9 G G Vyskytuje se v nedozrálých plodech, patří mezi substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny), triviální název této kyseliny je hydroxyoctová. kyselina glykolová pyramida

10 H H Tato reakce se týká derivátů karboxylových kyselin, které se štěpí vodou. Např. u esterů známe její dva typy (podle katalyzátoru) - kyselá (ester reaguje s vodou za vzniku kyseliny a alkoholu). - zásaditá (ester reaguje s NaOH za vzniku soli kyseliny a alkoholu). hydrolýza pyramida

11 CH CH Fenoly se dvěma hydroxylovými skupinami
v poloze ortho a para lze oxidovat za porušení aromatického kruhu na nenasycené ketony, které se nazývají … chinon pyramida

12 I I Látky, které urychlují chemické reakce se nazývají katalyzátory. Známe též látky, které chemické reakce zpomalují, ty nazýváme . . . inhibitory pyramida

13 J J Dikarboxylová kyselina – butandiová, je jedním z meziproduktů Krebsova cyklu. Je důležitá také jako meziprodukt pro přípravu polyesterů a polyamidů. kyselina jantarová pyramida

14 K K Látka, která podle Brőnstedovy teorie odštěpuje vodíkový kation H+ . kyselina pyramida

15 L L Látky užívané k prevenci, diagnóze a terapii chorob. Příkladem je kyselina salicylová, jejíž methylester se používá k léčbě revmatismu, nejznámějším antipyretikem je kyselina acetylsalicylová(aspirin). léčiva pyramida

16 M M Derivát kyseliny uhličité, který vzniká náhradou
2 –OH skupin amidovými skupinami, se nazývá … močovina pyramida

17 N N Bílý, krystalický prášek (pyridin-3-karboxylová kyselina, vzorec je C6H5NO2) je bez zápachu s mírně kyselou chutí. Kyselina i její amid se řadí mezi vitaminy B3. Používá se pro obohacení cereálií, rýže. kyselina nikotinová pyramida

18 O O Tato ostře čpící kyselina má štiplavé a leptavé účinky, vyrábí se oxidací ethanolu. Je nejvýznamnější karboxylovou kyselinou v chemickém průmyslu. kyselina octová pyramida

19 P P Tato nasycená kyselina se nachází ve formě esterů v tucích a olejích. Její sumární vzorec je C15 H31COOH. kyselina palmitová pyramida

20 R R Proces, kterým se dá z karboxylové kyseliny získat až primární alkohol se nazývá … redukce pyramida

21 S S Tato nasycená kyselina je složkou tuků a olejů ve formě esteru s glycerolem. Používá se k výrobě jedlých svíček, její sodná sůl je toaletní mýdlo a její draselná sůl je mazlavé mýdlo. kyselina stearová pyramida

22 Š Š Tato dikarboxylová kyselina je jedovatá, bílá, krystalická látka, jejíž soli se vyskytují v rostlinách(šťovík). Připravuje se pyrolýzou mravenčanu sodného při 360°C . kyselina šťavelová pyramida

23 T T Systematický název je benzen-1,4-dikarboxylová kyselina. Používá se k výrobě polyesteru (PET (polyethylenglykoltereftalát, známý pod názvem Tesil), slouží k výrobě textilních vláken, lan, filmů a umělých lahví. Vyrábí se oxidací p-xylenu. kyselina tereftalová pyramida

24 U U Nejjednodušší skupinou organických sloučenin jsou sloučeniny C a H nazvané… . uhlovodíky pyramida

25 V V Monokarboxylová kyselina zapáchající po starém sýru. Izomer této kyseliny se nachází v podobě esteru v tucích těl delfínů, v kořenech kozlíku lékařského, v zahnívajících bílkovinách, v sýru, v potu. Vzorec této kyseliny je CH 3(CH 2) 3COOH. kyselina valerová pyramida

26 W W Profesor makromolekulární chemie, zabýval se sacharidy, polymery, hydrofilními gely. Získal četná mezinárodní ocenění v oblasti protetických pomůcek (kontaktní a intraokulární čočky). Wichterle Otto ( ) pyramida

27 X X Tyto látky se nazývají dimethylbenzeny. Používají se jako rozpouštědla a jako chemické suroviny pro výrobu benzendikarboxylových kyselin (př.kyseliny tereftalová). xylen/xyleny pyramida

28 Y Y Bojová chemická látka, použitá v 1.světové válce. Napadá kůži, sliznice a způsobuje jejich zpuchýření. yperit pyramida

29 Z Z Látka, která podle Brőnstedovy teorie přijímá vodíkový kation H+. zásada pyramida

30 Odkazy Seznam literatury :
VACÍK, J. a kol. : Přehled středoškolské chemie, Praha, SPN a.s., 1999, ISBN MAREČEK , HONZA : Chemie 2-pro čtyřletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc,1998, ISBN Internetový odkaz:


Stáhnout ppt "Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz"

Podobné prezentace


Reklamy Google