Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz Sestavila: Lucie Štefanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz Sestavila: Lucie Štefanová."— Transkript prezentace:

1 Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz Sestavila: Lucie Štefanová

2 * C B A D E F G H CH I JK L M N O PR SŠ T U V W X Y Z

3 A A : Dikarboxylová kyselina, která se používá pro výrobu syntetických vláken, např. NYLON 66. Pyrolýzou této kyseliny vzniká cyklopentanon. kyselina adipová pyramida

4 B B : Tato kyselina je krystalická, pevná látka. Používá se v potravinářství- má antioxidační a konzervační účinky. Vzniká oxidací toluenu. kyselina benzoová pyramida

5 C C Kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová je obsažena v mnoha ovocných šťávách, hlavně v plodech citrusů. Používá se k okyselení v potravinách i např. při zavařování a konzervaci. V komerčních nápojích je nahrazována levnou H 3 PO 4. kyselina citrónová pyramida

6 D D Název reakce: při zahřívání karboxylových kyselin dochází k odštěpení oxidu uhličitého a k zániku skupiny -COOH. dekarboxylace pyramida

7 E E Reakce alkoholu s kyselinou nebo jejím derivátem se nazývá … esterifikace pyramida

8 F F Prudce jedovatý, bezbarvý plyn, používal se jako bojová látka. Tato látka je derivátem kyseliny uhličité, vzniká náhradou OH skupin za chlorem. fosgen pyramida

9 G G Vyskytuje se v nedozrálých plodech, patří mezi substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny), triviální název této kyseliny je hydroxyoctová. kyselina glykolová pyramida

10 H H Tato reakce se týká derivátů karboxylových kyselin, které se štěpí vodou. Např. u esterů známe její dva typy (podle katalyzátoru) - kyselá (ester reaguje s vodou za vzniku kyseliny a alkoholu). - zásaditá (ester reaguje s NaOH za vzniku soli kyseliny a alkoholu). hydrolýza pyramida

11 CH Fenoly se dvěma hydroxylovými skupinami v poloze ortho a para lze oxidovat za porušení aromatického kruhu na nenasycené ketony, které se nazývají … chinon pyramida

12 I I Látky, které urychlují chemické reakce se nazývají katalyzátory. Známe též látky, které chemické reakce zpomalují, ty nazýváme... inhibitory pyramida

13 J J Dikarboxylová kyselina – butandiová, je jedním z meziproduktů Krebsova cyklu. Je důležitá také jako meziprodukt pro přípravu polyesterů a polyamidů. kyselina jantarová pyramida

14 K K Látka, která podle Brőnstedovy teorie odštěpuje vodíkový kation H +. kyselina pyramida

15 L L Látky užívané k prevenci, diagnóze a terapii chorob. Příkladem je kyselina salicylová, jejíž methylester se používá k léčbě revmatismu, nejznámějším antipyretikem je kyselina acetylsalicylová(aspirin). léčiva pyramida

16 M M Derivát kyseliny uhličité, který vzniká náhradou 2 –OH skupin amidovými skupinami, se nazývá … močovina pyramida

17 N N Bílý, krystalický prášek (pyridin-3-karboxylová kyselina, vzorec je C 6 H 5 NO 2 ) je bez zápachu s mírně kyselou chutí. Kyselina i její amid se řadí mezi vitaminy B 3. Používá se pro obohacení cereálií, rýže. kyselina nikotinová pyramida

18 O O Tato ostře čpící kyselina má štiplavé a leptavé účinky, vyrábí se oxidací ethanolu. Je nejvýznamnější karboxylovou kyselinou v chemickém průmyslu. kyselina octová pyramida

19 P P Tato nasycená kyselina se nachází ve formě esterů v tucích a olejích. Její sumární vzorec je C 15 H 31 COOH. kyselina palmitová pyramida

20 R R Proces, kterým se dá z karboxylové kyseliny získat až primární alkohol se nazývá … redukce pyramida

21 S S Tato nasycená kyselina je složkou tuků a olejů ve formě esteru s glycerolem. Používá se k výrobě jedlých svíček, její sodná sůl je toaletní mýdlo a její draselná sůl je mazlavé mýdlo. kyselina stearová pyramida

22 Š Š Tato dikarboxylová kyselina je jedovatá, bílá, krystalická látka, jejíž soli se vyskytují v rostlinách(šťovík). Připravuje se pyrolýzou mravenčanu sodného při 360°C. kyselina šťavelová pyramida

23 T T Systematický název je benzen-1,4-dikarboxylová kyselina. Používá se k výrobě polyesteru (PET (polyethylenglykoltereftalát, známý pod názvem Tesil), slouží k výrobě textilních vláken, lan, filmů a umělých lahví. Vyrábí se oxidací p-xylenu. kyselina tereftalová pyramida

24 U U Nejjednodušší skupinou organických sloučenin jsou sloučeniny C a H nazvané…. uhlovodíky pyramida

25 V V Monokarboxylová kyselina zapáchající po starém sýru. Izomer této kyseliny se nachází v podobě esteru v tucích těl delfínů, v kořenech kozlíku lékařského, v zahnívajících bílkovinách, v sýru, v potu. Vzorec této kyseliny je CH 3 (CH 2 ) 3 COOH. kyselina valerová pyramida

26 W W Profesor makromolekulární chemie, zabýval se sacharidy, polymery, hydrofilními gely. Získal četná mezinárodní ocenění v oblasti protetických pomůcek (kontaktní a intraokulární čočky). Wichterle Otto (1913-1998) pyramida

27 X X Tyto látky se nazývají dimethylbenzeny. Používají se jako rozpouštědla a jako chemické suroviny pro výrobu benzendikarboxylových kyselin (př.kyseliny tereftalová). xylen/xyleny pyramida

28 Y Y Bojová chemická látka, použitá v 1.světové válce. Napadá kůži, sliznice a způsobuje jejich zpuchýření. yperit pyramida

29 Z Z Látka, která podle Brőnstedovy teorie přijímá vodíkový kation H +. zásada pyramida

30 Odkazy Seznam literatury : VACÍK, J. a kol. : Přehled středoškolské chemie, Praha, SPN a.s., 1999, ISBN 80-7235-108-7 MAREČEK, HONZA : Chemie 2-pro čtyřletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc,1998, ISBN 80-7182-055-5 Internetový odkaz: www.jergym.hiedu.cz


Stáhnout ppt "Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvíz Sestavila: Lucie Štefanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google