Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová

2 Vyberte pravdivé(á) tvrzení o heterocyklech: a)pyrrol je součástí struktury hemu b)indol je součástí struktury histidinu c)pyrimidin je součástí struktury cytosinu d)imidazol je součástí struktury tryptofanu

3 Vyberte pravdivé(á) tvrzení o heterocyklech: a)pyrrol je součástí struktury hemu b)indol je součástí struktury histidinu c)pyrimidin je součástí struktury cytosinu d)imidazol je součástí struktury tryptofanu histidin obsahuje imidazol, tryptofan indol

4 Mezi čtyřuhlíkaté sloučeniny patří a)kyselina máselná b)kyselina acetoctová c)  -hydroxybutyrát d)  -ketoglutarát

5 Mezi čtyřuhlíkaté sloučeniny patří a)kyselina máselná = kyselina butanová b)kyselina acetoctová = kyselina 3-oxobutanová c)  -hydroxybutyrát = anion kyseliny 3-hydroxybutanové d)  -ketoglutarát = kyselina 2-oxopentandiová Doporučení: pište si vzorce

6 Tyto sloučeniny obsahují dvě –COOH sk. a)kyselina oxaloctová b)kyselina jablečná c)kyselina fumarová d)kyselina jantarová

7 Tyto sloučeniny obsahují dvě –COOH sk. a)kyselina oxaloctová kys. 2-oxobutandiová b)kyselina jablečná kys. 2-hydroxybutandiová c)kyselina fumarová kys. trans butendiová d)kyselina jantarová kys. butandiová všechny uvedené kyseliny jsou C 4 -meziprodukty citrátového cyklu

8 Vyberte správné dvojice kyselina a její sůl a)kyselina jablečná - malonát b)kyselina jantarová - sukcinát c)kyselina šťavelová - formiát d)kyselina mléčná - laktát

9 Vyberte správné dvojice kyselina a její sůl a)kyselina jablečná – malonát malát b)kyselina jantarová - sukcinát c)kyselina šťavelová – formiát oxalát d)kyselina mléčná - laktát

10 Vyberte správné dvojice kyselina a její acyl a)kyselina ethanová - acetyl b)kyselina methanová - formyl c)kyselina pentandiová - sukcinyl d)kyselina butandiová - glutaryl

11 Vyberte správné dvojice kyselina a její acyl a)kyselina ethanová - acetyl b)kyselina methanová - formyl c)kyselina pentandiová - sukcinyl glutaryl d)kyselina butandiová – glutaryl sukcinyl

12 Alkoholy a)obsahují polární funkční skupinu b)mohou být redukovány na karbonylové sloučeniny c)reagují s kyselinami za vzniku esterů d)se označují jako primární pokud obsahují jen jednu alkoholovou skupinu

13 Alkoholy a)obsahují polární funkční skupinu b)mohou být redukovány na karbonylové sloučeniny karbonylové sloučeniny vznikají jejich oxidací c)reagují s kyselinami za vzniku esterů d)se označují jako primární pokud obsahují jen jednu alkoholovou skupinu tato definice platí pouze v případě, že alkoholová skupina je vázána na koncový uhlík molekuly (tzv. primární uhlík –CH 2 -OH)

14 Karboxylové kyseliny a)odštěpují H + za vzniku acylu b)patří mezi slabé kyseliny c)mohou kondenzovat s jinou kyselinou za vzniku anhydridu d)se mohou redukovat na aldehydy

15 Karboxylové kyseliny a)odštěpují H + za vzniku acylu vzniká anion (karboxylát) b)patří mezi slabé kyseliny c)mohou kondenzovat s jinou kyselinou za vzniku anhydridu a vody d)se mohou redukovat na aldehydy

16 Tyto sloučeniny obsahují polární funkční skupinu(y) a)izopren b)glycerol c)cholesterol d)toluen

17 Tyto sloučeniny obsahují polární funkční skupinu(y) a)izopren nenasycený uhlovodík (2-methylbuta-1,3-dien) b)glycerol obsahuje 3 –OH skupiny c)cholesterol obsahuje 1 –OH skupinu d)toluen aromatický uhlovodík (methylbenzen)

18 Je-li chemická sloučenina oxidována, může to znamenat, že a)přijala jeden nebo více elektronů b)se do její molekuly zabudoval další kyslík c)se v její molekule snížil počet vodíků d)se celá její molekula přeměnila na molekuly CO 2 a vody

19 Je-li chemická sloučenina oxidována, může to znamenat, že a)přijala jeden nebo více elektronů odevzdala el. b)se do její molekuly zabudoval další kyslík c)se v její molekule snížil počet vodíků d)se celá její molekula přeměnila na molekuly CO 2 a vody tzv. „spálení“ organické sloučeniny

20 Následující přeměny popisují redukci: a)glycerol → dihydroxyaceton b)pyruvát → laktát c)oxalacetát → malát d)  -hydroxybutyrát → acetacetát

21 Následující přeměny popisují redukci: a)glycerol → dihydroxyaceton oxidace (dehydrogenace) b)pyruvát → laktát hydrogenace c)oxalacetát → malát hydrogenace d)  -hydroxybutyrát → acetacetát oxidace (dehydrogenace) Doporučení: pište si vzorce

22 Methanol může být a)dehydrogenován na formaldehyd b)postupně oxidován až na kyselinu mravenčí c)reakcí s ethanolem přeměněn na ester d)zredukován až na oxid uhličitý a vodu

23 Methanol může být a)dehydrogenován na formaldehyd oxidace b)postupně oxidován až na kyselinu mravenčí c)reakcí s ethanolem přeměněn na ester d)zredukován až na oxid uhličitý a vodu oxidace estery vznikají reakcí alkoholu s kyselinou

24 Tyto přeměny řadíme mezi eliminace a)fumarát → malát b)malát → fumarát c)sukcinát → fumarát d)fumarát → sukcinát

25 Tyto přeměny řadíme mezi eliminace a)fumarát → malát adice vody (hydratace) b)malát → fumarát eliminace vody (dehydratace) c)sukcinát → fumarát eliminace 2 H (dehydrogenace) d)fumarát → sukcinát adice 2 H (hydrogenace) eliminace: odštěpení malé molekuly za vzniku dvojné vazby (adice je opak eliminace)

26 Kondenzace a)je reakce při níž dochází ke spojení dvou molekul za současného odštěpení vody b)je např. esterifikace c)je totéž co hydrolýza d)probíhá při vzniku biopolymerů

27 Kondenzace a)je reakce při níž dochází ke spojení dvou molekul za současného odštěpení vody b)je např. esterifikace c)je totéž co hydrolýza je opakem hydrolýzy d)probíhá při vzniku biopolymerů např. peptidová vazba vzniká kondenzací dvou aminokyselin; štěpení peptidové vazby za přítomnosti vody se označuje jako hydrolýza (hydrolytické štěpení)

28 Následující přeměny popisují oxidaci a)2 x Cys-SH → Cys-S-S-Cys + 2 H b)CH 3 -CH 2 -OH → CH 3 -CHO + 2 H c)HOOC-COOH → – OOC-COO - + 2 H + d)HCHO → HCOOH

29 Následující přeměny popisují oxidaci a)2 x Cys-SH → Cys-S-S-Cys + 2 H b)CH 3 -CH 2 -OH → CH 3 -CHO + 2 H c)HOOC-COOH → – OOC-COO - + 2 H + d)HCHO → HCOOH do molekuly formaldehydu byl vnesen další kyslík Ad c) disociace kyseliny šťavelové na anion (oxalát) = kyselina ztrácí pouze 2 protony (H + ) nikoli celé vodíky (H = H + + e - )

30 Vyberte správné dvojice přeměna / typ reakce a)laktát → pyruvát/ dehydrogenace b)oxalacetát → malát / hydratace c)fumarát → sukcinát / hydrogenace d)glycerol → glyceraldehyd / dehydratace

31 Vyberte správné dvojice přeměna / typ reakce a)laktát → pyruvát/ dehydrogenace = oxidace b)oxalacetát → malát / hydratace hydrogenace c)fumarát → sukcinát / hydrogenace = redukce d)glycerol → glyceraldehyd / dehydratace dehydrogenace Doporučení: pište si vzorce

32 Následující přeměny popisují desaturaci a)kys. stearová → kys. olejová b)kys. linolenová → kys. olejová c)kys. palmitová → kys. palmitolejová d)kys. linolová → kys.  -linolenová

33 Následující přeměny popisují desaturaci = oxidaci (dehydrogenaci), vznik dvojné vazby a)kys. stearová → kys. olejová 18:0 → 18:1; 9 b)kys. linolenová → kys. olejová saturace (redukce) c)kys. palmitová → kys. palmitolejová 16:0 → 16:1; 9 d)kys. linolová → kys.  -linolenová 18:2; 9,12 → 18:3; 6,9,12 Ad d) obě kyseliny patří mezi  -6 kyseliny, tj. tato reakce probíhá i v lidském těle (dvojná vazba vzniká v pozici 6); kyselina  -linolenová (18:3; 9,12,15 tj.  -3) je pro člověka esenciální

34 Převzato z učebnice: J.Koolman, K.H.Röhm / Color Atlas of Biochemistry, 2 nd edition, Thieme 2005

35 Tyto přeměny popisují hydrolýzu a)dipeptid + voda → 2 x aminokyselina b)disacharid + voda → 2 x monosacharid c)ester + voda → kyselina + alkohol d)nukleotid + voda → nukleosid + fosfát

36 Tyto přeměny popisují hydrolýzu a)dipeptid + voda → 2 x aminokyselina b)disacharid + voda → 2 x monosacharid c)ester + voda → kyselina + alkohol d)nukleotid + voda → nukleosid + fosfát reakce opačným směrem se označuje jako kondenzace

37 Vyberte dvojice kyselin, které mohou vznikat transaminací a)pyruvát ↔ alanin b)oxalacetát ↔ aspartát c)glutamát ↔  -ketoglutarát d)  -ketoglutarát ↔ aspartát

38 Vyberte dvojice kyselin, které mohou vznikat transaminací a)pyruvát ↔ alanin C3 2-oxokyselina ↔ aminokyselina b)oxalacetát ↔ aspartát C4 2-oxokyselina ↔ aminokys. c)glutamát ↔  -ketoglutarát C5 aminokys. ↔ 2-oxokys. d)  -ketoglutarát ↔ aspartát C5 / C4 Doporučení: pište si vzorce

39 Dvojice karboxylových kyselin hydroxy- / oxo-kyselina  laktát / pyruvátC3  malát / oxalacetát C4   -hydroxybutyrát / acetoacetátC4 oxo- / amino-kyselina  pyruvát / alanin C3  oxalacetát / aspartát C4   -ketoglutarát / glutamát C5

40 Vyberte správné dvojice přeměna / typ reakce a)pyruvát → oxalacetát / karboxylace b)oxalacetát → alanin / transaminace c)fumarát → malát / hydratace d)  -hydroxybutyrát → acetacetát / hydrogenace

41 Vyberte správné dvojice přeměna / typ reakce a)pyruvát → oxalacetát / karboxylace b)oxalacetát → alanin / transaminace C4 / C3 c)fumarát → malát / hydratace d)  -hydroxybutyrát → acetacetát / hydrogenace dehydrogenace Doporučení: pište si vzorce

42 Tyto přeměny patří mezi izomerace a)dihydroxyceton → glyceraldehyd b)acetyl-CoA → malonyl-CoA c)fumarát → maleinát d)1,3-bisfosfoglycerát → 2,3-bisfosfoglycerát

43 Tyto přeměny patří mezi izomerace a)dihydroxyceton → glyceraldehyd ketóza / aldóza b)acetyl-CoA → malonyl-CoA C2 → C3 karboxylace c)fumarát → maleinát trans / cis d)1,3-bisfosfoglycerát → 2,3-bisfosfoglycerát přesun funkční skupiny v molekule (viz. glykolýza v erytrocytech)

44 Doplňte triviální názvy 1.CH 3 -COOH 2.CH 3 -COO - 3.CH 3 -CO- 4.CH 2 (NH 2 )-COOH kyselina octová acetát acetyl glycin C2C2

45 Doplňte triviální názvy 1.CH 3 -CH 2 -COOH 2.CH 3 -CH(NH 2 )-COOH 3.CH 3 -CH(OH)-COOH 4.CH 3 -CO-COOH 5.HOOC-CH 2 -COOH kys. propionová alanin kys. mléčná kys. pyrohroznová kys. malonová C3C3

46 1.CH 3 -CH 2 -CH 2 -COOH 2.CH 3 -CH(OH)-CH 2 -COOH 3.CH 3 -CO-CH 2 -COOH 4.HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH 5.HOOC-CH=CH-COOH 6.HOOC-CH(OH)-CH 2 -COOH 7.HOOC-CO-CH 2 -COOH 8.HOOC-CH(NH 2 )-CH 2 -COOH 9.HOOC-CH(NH 2 )-CH 2 -CONH 2 k. máselná C 4 k.  -hydroxymás. k. acetoctová k. jantarová k. fumarová k. jablečná k. oxaloctová k. asparagová asparagin

47 1.CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH 2.CH 3 -CH 2 (CH 3 )-CH(NH 2 )-COOH 3.HOOC-CH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH 4.HOOC-CO-CH 2 -CH 2 -COOH 5.HOOC-CH(NH 2 )-(CH 2 ) 2 -COOH 6.HOOC-CH(NH 2 )-(CH 2 ) 2 -CONH 2 k. valerová valin k. glutarová k. 2-oxoglutar. k. glutamová glutamin C5C5


Stáhnout ppt "Biochemicky významné sloučeniny a reakce - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google