Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARBOXYLOVÉ KYSELINY KONCOVKA- OVÁ KYSELINA (karboxyl je součástí řetězce) KONCOVKA- KARBOXYLOVÁ KYSELINA PODLE POČTU FUNKČNÍCH SKUPIN: MONO-, DI-, POLYKARBOXYLOVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARBOXYLOVÉ KYSELINY KONCOVKA- OVÁ KYSELINA (karboxyl je součástí řetězce) KONCOVKA- KARBOXYLOVÁ KYSELINA PODLE POČTU FUNKČNÍCH SKUPIN: MONO-, DI-, POLYKARBOXYLOVÉ."— Transkript prezentace:

1 KARBOXYLOVÉ KYSELINY KONCOVKA- OVÁ KYSELINA (karboxyl je součástí řetězce) KONCOVKA- KARBOXYLOVÁ KYSELINA PODLE POČTU FUNKČNÍCH SKUPIN: MONO-, DI-, POLYKARBOXYLOVÉ VELKÁ SKUPINA PŘÍRODNÍCH I SYNTETICKÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK DERIVÁTY:SUBSTITUČNÍ FUNKČNÍ

2 KARBOXYLOVÉ KYSELINY JEDNOSYTNÉ – MONOKARBOXYLOVÉ: methanová, mravenčí kyselina ethanová, octová kyselina propanová, propionová kyselina butanová, máselná kyselina DVOJSYTNÉ – DIKARBOXYLOVÉ: ethandiová, šťavelová kyselina propandiová, malonová kyselina butandiová, jantarová kyselina pentandiová, glutarová kyselina hexandiová, adipová kyselina

3 PŘÍPRAVA OXIDACE ENERGICKÁ (WAGNEROVA) OXIDACE ALKENŮ V PŘÍTOMNOSTI SILNÉHO OXIDAČNÍHO ČINIDLA (KMnO 4 ) ZA TEPLA OXIDAČNÍ ŠTĚPENÍ MOLEKULY V MÍSTĚ DVOJNÉ VAZBY VZNIK DVOU MOLEKUL KYSELIN VÝJIMKA: KYSELINA MRAVENČÍ A ŠŤAVELOVÁ BUT-1-EN, BUT-2-EN, CYKLOHEXEN SUBSTITUOVANÉ ARENY – V POSTRANNÍM ŘETĚZCI TOLUEN ALKOHOLY A ALDEHYDY ALKOHOLY: POUZE PRIMÁRNÍ

4 PŘÍPRAVA HYDROLYTICKÉ PROCESY Z FUNKČNÍCH DERIVÁTŮ KARBOXYLOVÝCH KYSELIN KYSELOU ČI ZÁSADITOU HYDROLÝZOU KYSELÁ HYDROLÝZA SOLÍ KYSELÁ HYDROLÝZA ESTERŮ X ZÁSADITÁ HYDROLÝZA ESTERŮ ZÁSADITÁ HYDROLÝZA NITRILŮ KVASNÉ PROCESY CLOSTRIDIUM:PROPIONOVÉ A MÁSELNÉ KVAŠENÍ ACETOBACTER:OCTOVÉ KVAŠENÍ

5 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI KARBOXYLOVÁ SKUPINAPOLARITA KYSELOST VYSOKÉ TEPLOTY VARU VLIVEM TVORBY H-MŮSTKŮ ethanolacetaldehydkys. octová 78,4°C26°C118°C C 1 – C 9 KYSELINYKAPALINY C 10 A VYŠŠÍTUHÉ LÁTKY CHARAKTERU VOSKU (= MASTNÉ KYSELINY) AROMATICKÉTVOŘÍ KRYSTALY ROZPUSTNOST V H 2 O:C 1 – C 4 NEOMEZENĚ, DÁLE KLESÁ VYŠŠÍ MASTNÉ KYSELINY: LIPOFILNÍ AROMATICKÉ :VE VODĚ MÁLO ROZPUSTNÉ

6 BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI NEJNIŽŠÍ KYSELINY (MRAVENČÍ, OCTOVÁ) DRÁŽDÍ A LEPTAJÍ DÍKY KYSELOSTI A TĚKAVOSTI NĚKTERÉ SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY:KYSELEJŠÍ (VLIV INDUKČNÍHO EFEKTU) KONZERVAČNÍ ÚČINKY:POTLAČENÍ RŮSTU NEBO USMRCENÍ NEŽÁDOUCÍCH ORGANISMŮ, PŘI pH < 4 JE POTLAČENO KLÍČENÍ SPOR SPOROTVORNÝCH MIKROORGANISMŮ ÚČINNÉ NEDISOCIOVANÉ FORMY KYSELIN MRAVENČÍ – SILÁŽE A KRMIVA OCTOVÁ – POTRAVINY PROPIONOVÁ – POTRAVINY BENZOOVÁ - POTRAVINY

7 BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI VYVOLÁNÍ KYSELÉ CHUTI RŮZNÝ POCIT KYSELOCTI PRO RŮZNÉ KYSELINY PŘI STEJNÉ KONCENTRACI POUŽITÍ: LÁTKY OKYSELUJÍCÍ - POTRAVINÁŘSTVÍ, GASTRONOMIE FUMAROVÁ > VINNÁ > JABLEČNÁ > OCTOVÁ > JANTAROVÁ > CITRONOVÁ > MLÉČNÁ > ASKORBOVÁ > GLUKONOVÁ KYSELINA POTRAVINÁŘSKÁ ADITIVA: E 260kyselina octová E 270kyselina mléčná E 280kyselina propionová E 300kyselina askorbová E 330kyselina citronová

8 CHEMICKÉ VLASTNOSTI VLASTNOSTI VYPLÝVAJÍ Z KYSELÉHO CHARAKTERU KYRBOXYLOVÝCH KYSELIN TVORBA SOLÍ:SNADNO, NEUTRALIZACE HYDROXYDEM REDUKCE:OBTÍŽNÁ, POMOCÍ LiAlH 4 DEKARBOXYLACE:OBTÍŽNÁ, VÝZNAMNÁ JE ENZYMOVÁ TVORBA ESTERŮ:S ALKOHOLEM NEBO FENOLEM LIPIDY - TRIACYLGLYCEROLY PET - PLAST ZE SKUPINY POLYESTERŮ - NÁPOJOVÉ OBALY, TEXTILNÍ VLÁKNA

9 KYSELINA MRAVENČÍ BEZBARVÁ KAPALINA, OSTŘE PÁCHNOUCÍ REDUKČNÍ ČINIDLO - OXIDUJE SE NA CO 2 A H 2 O (přes H 2 CO 3 ) MÁ LEPTAVÉ A KOROZIVNÍ ÚČINKY OBRANNÁ A OCHRANNÁ LÁTKA V ŽIVOČIŠNÉ I ROSTLINNÉ ŘÍŠI VÝROBA: POUŽITÍ:PRO KONZERVACI SUROVIN V KONZERVÁRENSTVÍ OVOCE (ODPAŘÍ SE S VODOU PŘI ZAHUŠŤOVÁNÍ, t v = 100.7°C) PRO KONZERVACI SUROVIN PŘI SILÁŽOVÁNÍ (FORMIÁT AMONNÝ JE VHODNĚJŠÍ K POUŽITÍ)

10 KYSELINA OCTOVÁ BEZBARVÁ KAPALINA TYPICKÉHO PACHU, t v = 118 °C NEJSTARŠÍ LÁTKA OKYSELUJÍCÍ, POUŽÍVANÁ V POTRAVINÁŘSTVÍ KONZERVAČNÍ ČINIDLO - SNÍŽENÍM HODNOTY pH POD 4 ZABRAŇUJE KLÍČENÍ SPOR SPOROTVORNÝCH MIKROORGANISMŮ VÝROBA:OCTOVÉ KVAŠENÍ - ENZYMOVÁ OXIDACE ETHANOLU NA KYSELINU OCTOVOU POMOCÍ OCTOVÝCH BAKTÉRIÍ - Acetobacter aceti, striktně aerobní mikroorganismus) - VÝROBA OCTA KATALYTICKÁ OXIDACE ACETALDEHYDU

11 KYSELINA ŠŤAVELOVÁ KRYSTALICKÁ LÁTKA - DÍKY SILNÉ POLARITĚ OBOU KARBOXYLŮ DOBŘE ROZPUSTNÁ VE VODĚ V ROZTOKU JE LEPTAVÁ BIOLOGICKÉ ÚČINKY: VYSKYTUJE SE V NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH - ŠŤAVEL, ŠŤOVÍK, REVEŇ KONZUMACE VYŠŠÍHO MNOŽSTVÍ JE RIZIKOVÁ - OMEZUJE SE MNOŽSTVÍ ROZPUŠTĚNÉHO VÁPNÍKU, VZNIKÁ NEROZPUSTNÝ ŠŤAVELAN VÁPENATÝ, KTERÝ SE USAZUJE V LEDVINÁCH OTRAVA JE DOPROVÁZENA KŘEČEMI, PORUCHAMI NERVOVÉ ČINNOSTI A POŠKOZENÍM LEDVIN, MŮŽE BÝT I SMRTELNÁ V POTRAVINÁCH SE PŘÍTOMNOST KYSELINY ŠŤAVELOVÉ MUSÍ KOMPENZOVAT VĚTŠÍM PŘÍSUNEM VÁPNÍKU (MLÉKO)

12 MASTNÉ KYSELINY MONOKARBOXYLOVÉ KYSELINY S DELŠÍM ŘETĚZCEM (C 6 A VÍC) PŘIROZENÉ SOUČÁSTI TUKŮ - ESTERY S GLYCEROLEM NENASYCENÉ MK:VYSKYTUJÍ SE V OLEJÍCH KONFIGURACE CIS - TRANS- IZOMERY VZNIKAJÍ PŘI STARŠÍCH ZPŮSOBECH ZTUŽOVÁNÍ OLEJŮ (KATALYTICKÁ HYDROGENACE) A JSOU ZDRAVOTNĚ PROBLEMATICKÉ POLYNENASYCENÉ MK:EPA, DHA


Stáhnout ppt "KARBOXYLOVÉ KYSELINY KONCOVKA- OVÁ KYSELINA (karboxyl je součástí řetězce) KONCOVKA- KARBOXYLOVÁ KYSELINA PODLE POČTU FUNKČNÍCH SKUPIN: MONO-, DI-, POLYKARBOXYLOVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google