Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jana Bělobrádková Diabetologické centrum FN Brno - Bohunice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jana Bělobrádková Diabetologické centrum FN Brno - Bohunice"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jana Bělobrádková Diabetologické centrum FN Brno - Bohunice
Srdce diabetika MUDr. Jana Bělobrádková Diabetologické centrum FN Brno - Bohunice

2 S o u č a s n ý s t a v a p ř e d p o v ě ď
PREVALENCE DIABETU S o u č a s n ý s t a v a p ř e d p o v ě ď S v ě t V y s p ě l é z e m ě R o z v o j o v é z e mě King H. Diab Care 1998;21:

3 Statistika Epidemie DM, především 2.typu rok 1994…..99 milionů diabetiků na světě rok 2010….216 milionů diabetiků !!! Prodloužení délky života obyvatelstva Kombinace KVO a DM je závažná z hlediska kardiovaskulárního i metabolického

4 MORTALITA NA KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY U DIABETIKŮ
Mortalita na CVS choroby v porovnání s nediabetiky nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů: muži - diabetici: 2-3x vyšší ! ženy - diabetičky: 3-5x vyšší !

5 Při normálním přísunu kyslíku Acyl CoA mastné kyseliny
METABOLISMUS MYOKARDU Při normálním přísunu kyslíku Glukóza Volné mastné kyseliny Glykolýza ATP Pyruvát Acyl CoA mastné kyseliny O2 Oxidace sacharidů -Oxidace Acetyl CoA Mitochondrie O2 Za normálního přísunu kyslíku je tvorba ATP v myokardu zajištěna zpracováním dvou hlavních substrátů: glukózy a volných MK. Metabolismus glukózy je důležitým zdrojem energie a spočívá ve dvou po sobě následujících dějích: glykolýze a oxidaci sacharidů. Beta oxidace MK je hlavním zdrojem ATP za normoxie a zajišťuje % energie pro myokard. ATP (kontraktilní práce) Cytoplazma mitochondrie Boucher FR et al. J Cardiovasc Pharmacol. 1994;24:45-49.

6 NÁROKY NA PRODUKCI ENERGIE
Substrát Metabolismus Nároky na kyslík Produkce ATP ATP/O2 Pozn. Glukóza Aerobní glykolýza 6 38 6,3 - Mastná kyselina Oxidace 23 130 5,6 Anaerobní glykolýza 2 Acidóza

7 METABOLISMUS MYOKARDU U DIABETIKŮ
Glukóza Volné mastné kyseliny Pyruvát Acyl CoA

8 Srdce diabetika 70 - 90 % energie oxidací VMK
% energie oxidací glukosy - důležitější, nižší spotřeba O2 a vyšší produkce ATP Ve 40.letech minulého století: hlavním zdrojem energie pro srdeční sval jsou VMK Výrazná lipolýza a nabídka VMK /Randlův cyklus/, VMK brání oxidaci glukózy

9 Srdce diabetika Hyperglykemie jako příčina glykace bílkovin včetně kolagenu Extracelulární ukládání kolagenu do myokardu Ztížené odbourávání glykovaného kolagenu

10 Diabetická kardiomyopatie- název se neujal
Multifaktoriálně podmíněná porucha Glykovaný kolagen naruší elasticitu srdečního svalu: - porucha diastolické funkce LV - porucha systolické funkce - poruchy převodu vzruchu - snížení fibrilačního prahu Diabetická autonomní neuropatie: - poruchy rytmu při denervaci myokardu

11 Důsledek změn Zvýšené riziko náhlé smrti Menší tolerance ischemie
Rychlejší progrese aterosklerozy Závažnější prognoza aterosklerotického postižení koronárních tepen / AP, IM/

12 PREVALENCE ICHS A DIABETU
45% Prevalence ICHS u nediabetiků u diabetiků 25% Gernstein H. The Diabetic Coronary Patient. Science Press,1999.

13 Acyl CoA mastné kyseliny Kontraktilní dysfunkce
METABOLISMUS MYOKARDU Při hypoxii Volné mastné kyseliny Glukóza Buněčná acidóza Glykolýza Acyl CoA mastné kyseliny Pyruvát Laktát Oxidace sacharidů -Oxidace Acetyl CoA Mitochondrie H+ H+ Ca2+ Ca2+ Během ischémie je produkce ATP limitována neadekvátní dodávkou kyslíku. Ke zvýšení produkce ATP se zvyšuje podíl anaerobní glykolýzy, avšak nedochází k současnému zvýšení oxidace glukózy, což má za následek produkci laktátu a akumulaci H+, a kontraktilní dysfunkci v důsledku přetížení intracelulárního prostředí buňky kalciem. Anaerobní glykolýza má za následek akumulaci VMK, což vede k ischemickému poškození: redukci produkce ATP, snížení kontraktilní práce myokardu a poškození membrány.  ATP Cytoplazma Ca-overload Poškození membrány Kontraktilní dysfunkce Boucher FR et al. J Cardiovasc Pharmacol. 1994;24:45-49.

14

15

16 Metabolismus myokardu - ischemie
Pokles průtoku koronárním řečištěm %   přívodu O2 a klesá produkce ATP glukoza není oxidována, ale konverována na laktát Hromadí se laktát a H+   intracelulární hodnota pH a klesá i kontraktilita myokardu Ischemický myokard získává i dále 50-70% energie oxidací mastných kyselin - i přes produkci laktátu

17 METABOLISMUS MYOKARDU U DIABETIKŮ ZA ISCHÉMIE
Glukóza Volné mastné kyseliny Pyruvát Acyl CoA Rozpojení glykolýzy a oxidace glukózy Poškození membrány Pokles kontraktility

18 PROGNÓZA DIABETIKŮ S ICHS
Stanley W. The Diabetic Coronary Patient. Science Press,1999.

19 KVO a diabetes mellitus
- KVO je nejčastější příčinou morbidity i mortality - 80 % diabetiků zemře na KVO - aterosklerotické postižení u DM dříve, častěji, rychleji progreduje, nález je těžší a difusnější Výskyt koronárních příhod u diabetiků bez anamnezy ICHS je stejně vysoký, jako u nediabetiků po proběhlé koronární příhodě!!!


Stáhnout ppt "MUDr. Jana Bělobrádková Diabetologické centrum FN Brno - Bohunice"

Podobné prezentace


Reklamy Google