Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK Pracovní porada OŽP KrÚ JMK s ORP a pověřenými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK Pracovní porada OŽP KrÚ JMK s ORP a pověřenými."— Transkript prezentace:

1 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK Pracovní porada OŽP KrÚ JMK s ORP a pověřenými úřady Hotel Junior Bzenec Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.23. října 2014

2 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Úkoly ze Zadání ZÚR JMK  vymezit nadregionální a regionální ÚSES s využitím územně plánovacích a oborových podkladů a územních plánů  prověřit návaznosti ÚSES na okolní kraje a prověřit průchod nadregionálních a regionálních biokoridorů přes silniční infrastrukturu  stanovit zásady pro zapracování skladebných částí ÚSES do územních plánů  prověřit vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK K161

3 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Postup prací  základní koncepce – oborový podklad orgánů ochrany přírody JMK – Koncepční vymezení R a NR ÚSES, 2012  v maximální míře využit princip „zpětné vazby“ - zohlednění vymezeného ÚSES v územních plánech (prověření vymezení dle principu reprezentativnosti prvků ÚSES a prostorových parametrů)  zohlednění oborové dokumentace (podklady MŽP, AOPK ČR, SCHKO,…)  vymezení ploch a koridorů pro upřesnění biocenter biokoridorů, řešena otázka vložených biocenter lokálního významu  pracovní jednání s MMR, MŽP, úřady územního plánování a orgány ochrany přírody

4 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Zásady vymezení ploch a koridorů  identifikace ploch a koridorů respektuje územně technický podklad ÚSES MMR a MŽP z r. 1996 z důvodu nutnosti jednoznačné identifikace v rámci ČR  plochy pro biocentra jsou vymezeny na základě podrobnějších podkladů, územních plánů apod.  plochy pro biocentra jsou účelově vymezeny s přesahem 50 m z důvodu nutnosti generalizace do měřítka ZÚR JMK a z důvodu zdůraznění nutnosti vymezit plochu, nikoliv ji super projekčně zvětšit do map velkých měřítek (katastrální mapa)

5 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Zásady vymezení ploch a koridorů  koridory jsou vymezeny v šíři 400 m a 200 m (užší vázány na vodní toky)  v souladu se stavebním zákonem jsou vymezeny v hlavním výkrese pouze koridory, nikoliv vlastní střední linie biokoridorů  koridory jsou vymezeny pro upřesnění biokoridorů  na úrovni ZÚR nejsou řešena vložená lokální biocentra (mohou při upřesňování v ÚP vymezený koridor v ZÚR JMK překročit)

6 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. Vymezení ploch a koridorů ÚSES Principy upřesnění v ÚP  ZÚR JMK vymezuje plochy pro biocentra nikoliv vlastní biocentra  biocentrum upřesněné v ÚP bude menší než v ZÚR JMK ale musí splňovat i prostorové metodické požadavky

7 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. Vymezení ploch a koridorů ÚSES Principy upřesnění v ÚP  koridory o šíři 400 m a 200 m (vodní toky) jsou pro vymezení vlastního biokoridoru, nikoliv vložených lokálních biocenter (dohoda MŽP a MMR)  nutnost přihlédnutí ke koordinačnímu výkresu – znázorněny střední linie vlastních biokoridorů, které je nutno upřesnit v územním plánu

8 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. Připravovaná novela stavebního zákona Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK Pracovní porada OŽP KrÚ JMK s ORP a pověřenými."

Podobné prezentace


Reklamy Google