Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle územního plánování „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle územního plánování „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového."— Transkript prezentace:

1

2 Cíle územního plánování „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“ udržitelný rozvoj: vyvážený vztah podmínek pro: příznivé životní prostředí hospodářský rozvoj soudržnost společenství obyvatel území který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

3 Úkoly územního plánování  zjišťovat a posuzovat stav území  stanovovat koncepci rozvoje území  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, jejich přínosy, problémy, rizika...  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a uspořádání území  stanovovat podmínky pro provedení změn v území  stanovovat pořadí provádění změn v území  vytvářet podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof  vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany  vytvářet podmínky pro ochranu území

4 Nástroje územního plánování  územně plánovací podklady územně analytické podklady územní studie  politika územního rozvoje  územně plánovací dokumentace zásady územního rozvoje územní plán regulační plán  územní opatření  územní „rozhodování“

5 Procesy územního plánování  pořizování odbornost veřejnost etapizace (zadání, koncept, návrh)  projednávání obce, kraje, veřejnost,...  posuzování vlivů  vydávání – opatření obecné povahy  vyhodnocování  aktualizace, změny

6 Organizace veřejné správy  obecní úřad obce s rozšířenou působností (úřad územního plánování)  obecní úřad  „stavební úřad“  zastupitelstvo obce  rada obce  krajský úřad  zastupitelstvo kraje  rada kraje  Rada obcí pro udržitelný rozvoj  Ministerstvo pro místní rozvoj  Ministerstvo obrany


Stáhnout ppt "Cíle územního plánování „vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového."

Podobné prezentace


Reklamy Google