Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa stavební 2 Filip Dienstbier, 2010 Nástroje územního plánování Územně plánovací podklady Politika územního rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa stavební 2 Filip Dienstbier, 2010 Nástroje územního plánování Územně plánovací podklady Politika územního rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Správa stavební 2 Filip Dienstbier, 2010 Nástroje územního plánování Územně plánovací podklady Politika územního rozvoje

2 Nástroje územního plánování  územně plánovací podklady územně analytické podklady územní studie  politika územního rozvoje  územně plánovací dokumentace zásady územního rozvoje územní plán regulační plán  územní opatření  územní „rozhodování“  (územně plánovací informace)

3 územně plánovací podklady  podklady k pořizování (změně) politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území 1. územně analytické podklady informace o území (data) 2. územní studie studie – ověření možností,...

4 územně plánovací podklady  územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnot, limity využití území,... pořizuje a aktualizuje úřad územ. plánování a krajský úřad údaje poskytují správní orgány... a vlastníci infrastruktury (odpovídají za správnost a úplnost) projednání s Radou obcí pro udržitelný rozvoj, resp. zastupitelstvem kraje http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho- planovani-v-ceske-republice/upp-pur-upd.asp

5 územně plánovací podklady  územní studie ověřuje možnosti a podmínky změn v území možná řešení vybraných problémů či složek území  např. kolize dopravy aj. funkcí území pořizuje se jen pro vybraná území, kde třeba  např. brownfields

6 politika územního rozvoje  pro území republiky  pořizuje ministerstvo pro místní rozvoj  schvaluje vláda http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a- stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika- uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky

7 politika územního rozvoje - obsah  republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území  vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny - soustředění aktivit mezinárodního, republikového (nadkrajského) významu (rozvojové oblasti a rozvojové osy)

8 politika územního rozvoje - obsah  vymezení oblastí se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinár. a republikového (nadkrajského) významu  vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury mezinár. a republikového (nadkrajského) významu

9 politika územního rozvoje - obsah  stanovení kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území  ve vymezených oblastech, plochách a koridorech  včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

10 politika územního rozvoje  pro území republiky  pořizuje ministerstvo pro místní rozvoj  projednání  ústřední správní úřady  kraje  veřejnost  sousední státy  schvaluje vláda  právní forma (?)

11 politika územního rozvoje  závazná pro pořizování a vydávání  zásad územního rozvoje,  územních plánů, regulačních plánů  závazná pro rozhodování v území  aktualizace:  každé 4 roky zpráva o uplatňování politiky územního rozvoj  na základě zprávy rozhodne vláda o aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje


Stáhnout ppt "Správa stavební 2 Filip Dienstbier, 2010 Nástroje územního plánování Územně plánovací podklady Politika územního rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google