Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení – Project Management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení – Project Management"— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení – Project Management
Úloha v řízení změn

2 Projektové řízení – úloha v řízení změn
Řízení podniků přechází od funkčního pojetí k řízení procesů Funkcionální organizační struktury …Útvarové Maticové organizační struktury významně vzrůstá role manažerů, kteří zastávají úlohu a úkoly projektových manažerů

3 Projektové řízení – úloha v řízení změn
přechod na formy zákaznicky orientovaných společností… vznik a využívání managementu hodnotových inovací přechod na formy procesně řízených společností … využívání projektového managementu při zavádění či změně procesů změny v prostředí klasicky řízených firem …zadávání komplexních úkolů – projektů

4 Projektové řízení – úloha v řízení změn
IV. rostoucí počet firem, například specializovaně poradenských ..nabízejí projekty _implementaci technologických celků dle zadání zákazníka; Projekty na bázi Project Management MS Office V. v rámci globalizace, v prostředí mezinárodních společností různých druhů a zaměření, kde Project Management je již firemním standardem.

5 Projektový management – komplexní pojetí
Projektový management je složitý komplex problematiky oblasti řízení, který nelze zjednodušit pouhou koncentrací na technické zvládnutí ovládání programů pro řízení projektů1). [1] Svozilová,A. Projektový management. Praha: Grada Publishing,a.s.,2006. Dotisk 2007

6 Projektový management – komplexní pojetí
Obecný obsah aktivity, které souvisí jednak s řízením předmětu, služby, komunikace, která má realizací projektu vzniknout, s řízením nákladů a ekonomických požadavků na efektivitu i při značné míře neurčitosti, která projekt provází, a možnosti působení obtížně předvídatelných rizikových vlivů v průběhu trvání projektu. budování mezilidských vztahů, inspirování a motivace členů projektového týmu spolu s efektivním řízením případných konfliktů

7 Projektový management – komplexní pojetí
zdůrazňuje nutnost toho, aby při tvorbě projektů byla komplexně pojata a propracována implikace tvrdých i měkkých prvků řízení projektů schéma

8 Projektový management – komplexní pojetí
oblast potřebné odbornosti odpovědných manažerů projektu je velmi široká a komplexní Z hlediska času se v průběhu života projektu vyskytuje celá řada specializovaných činností, jejichž zvládnutí je předpokladem úspěšného ukončení projektu.

9 Fáze životního cyklu projektu : příprava
Transformace potřeb a požadavků zadavatele do definovaného předmětu projektu Vytváření odhadů, předpokladů a jejich přenos do časových plánů, finančních rozkladů a metodických postupů, optimalizace těchto plánů, Vyjednávání o přidělení zdrojů a zpracování podkladů a projektových dokumentů pro jejich schválení, Obsazování projektových rolí, vyhledávání vhodných pracovníků pro splnění specifických úkolů v rámci projektu, obsazení specifických profesí Přidělování úkolů a jejich koordinace v rámci projektového týmu

10 Fáze životního cyklu projektu : realizace
Vedení a motivování členů projektového týmu Vytváření prostředí pro vytvoření požadované kvality – návrhu a prosazení postupů řízení kvality, pozornosti k výkonu jednotlivců a průběhu plnění zadaných úkolů, školení Kontrola průběhu plnění projektových plánů, zjišťování souladu skutečného plnění – postupu projektu s předpoklady plánů, Monitorování potencionálně působících rizikových vlivů, volba a iniciace obranných opatření Spouštění akcí, které mají korigovat nežádoucí odchylky od projektových plánů,

11 Fáze životního cyklu projektu : ukončení projektu
Zajištění předání výstupů projektu jeho zadavateli (… zákazník či vlastní podnik… pobočka či majitel….centrální orgán řízení) Vypořádání projektových agend – event. závěrečná fakturace, sestavení závěrečných a hodnotících interních dokumentů o průběhu projektu, uvolnění členů projektového týmu a hodnocení jejich individuálních výkonů a vypořádání všech majetkových a provozních záležitostí a uzavření účetních agend. (Není zmíněno event. zabezpečení vlastnických práv a podmínek využívání autorských práv k patentům a licencím, využitým v projektu).

12 Projektový management - terminologie
Definice pojmu projekt Dle normy ISO „Směrnice jakosti v managementu projektu“ je projekt jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

13 Projektový management - terminologie
Norma definuje, jaké procesy a v jaké kvalitě by měly být na projektech organizovány. V tomto kontextu je dobré zmínit i to, že existují všeobecně uznávané standardy v oblasti projektového řízení: IPMA (International Project Management Association - EU) a PMI (Project Management Institute – USA).

14 Projektový management - certifikace
Každý z těchto standardů má i svůj proces certifikace. Je tedy možné získat v této oblasti příslušné vzdělání, zakončené certifikací s mezinárodní platností. Velice důležité je to, že v rámci certifikace je sledována i praxe uchazeče. V ČR tuto certifikaci garantuje certifikační orgán IPMA při Společnosti pro projektové řízení.

15 Efektivní řízení projektu
Projekt má právě jeden začátek a jeden konec. Nemělo by se tedy stát, že není jasné kdy daný projekt vlastně začal a zda-li již případně neskončil. Projekt sestává z řady kroků,v rámci nichž vznikají jednotlivé produkty (vývojové činnosti) a rovněž je i o činnostech řízení projektu jako celku. Tyto dvě věci rozlišujme, protože pro ně většinou potřebujeme lidi s různými charakterovými vlastnostmi! Schéma

16 Efektivní řízení projektu
Efektivní řízení projektu vyžaduje neustálou koordinaci toho, CO má být vytvořeno, KDY to má být vytvořeno a ZA KOLIK to má být vytvořeno. Tyto tři pohledy definují tzv. „trojimperativ projektu".


Stáhnout ppt "Projektové řízení – Project Management"

Podobné prezentace


Reklamy Google