Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Projektové řízení – Project Management Úloha v řízení změn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Projektové řízení – Project Management Úloha v řízení změn."— Transkript prezentace:

1 1 Projektové řízení – Project Management Úloha v řízení změn

2 2 Projektové řízení – úloha v řízení změn Řízení podniků přechází od funkčního pojetí k řízení procesů Funkcionální organizační struktury …Útvarové Maticové organizační struktury významně vzrůstá role manažerů, kteří zastávají úlohu a úkoly projektových manažerů

3 3 Projektové řízení – úloha v řízení změn I.přechod na formy zákaznicky orientovaných společností… vznik a využívání managementu hodnotových inovací II.přechod na formy procesně řízených společností … využívání projektového managementu při zavádění či změně procesů III.změny v prostředí klasicky řízených firem …zadávání komplexních úkolů – projektů

4 4 Projektové řízení – úloha v řízení změn IV. rostoucí počet firem, například specializovaně poradenských..nabízejí projekty _implementaci technologických celků dle zadání zákazníka; Projekty na bázi Project Management MS Office V. v rámci globalizace, v prostředí mezinárodních společností různých druhů a zaměření, kde Project Management je již firemním standardem.

5 5 Projektový management – komplexní pojetí Projektový management je složitý komplex problematiky oblasti řízení, který nelze zjednodušit pouhou koncentrací na technické zvládnutí ovládání programů pro řízení projektů 1). [1] Svozilová,A. Projektový management. Praha: Grada Publishing,a.s.,2006. Dotisk 2007

6 6 Projektový management – komplexní pojetí Obecný obsah  aktivity, které souvisí jednak s řízením předmětu, služby, komunikace, která má realizací projektu vzniknout,  s řízením nákladů a ekonomických požadavků na efektivitu i při značné míře neurčitosti, která projekt provází, a možnosti působení obtížně předvídatelných rizikových vlivů v průběhu trvání projektu.  budování mezilidských vztahů, inspirování a motivace členů projektového týmu spolu s efektivním řízením případných konfliktů

7 7 zdůrazňuje nutnost toho, aby při tvorbě projektů byla komplexně pojata a propracována implikace tvrdých i měkkých prvků řízení projektů Projektový management – komplexní pojetí

8 8 oblast potřebné odbornosti odpovědných manažerů projektu je velmi široká a komplexní Z hlediska času se v průběhu života projektu vyskytuje celá řada specializovaných činností, jejichž zvládnutí je předpokladem úspěšného ukončení projektu. Projektový management – komplexní pojetí

9 9 Fáze životního cyklu projektu : příprava Transformace potřeb a požadavků zadavatele do definovaného předmětu projektu Vytváření odhadů, předpokladů a jejich přenos do časových plánů, finančních rozkladů a metodických postupů, optimalizace těchto plánů, Vyjednávání o přidělení zdrojů a zpracování podkladů a projektových dokumentů pro jejich schválení, Obsazování projektových rolí, vyhledávání vhodných pracovníků pro splnění specifických úkolů v rámci projektu, obsazení specifických profesí Přidělování úkolů a jejich koordinace v rámci projektového týmu

10 10 Fáze životního cyklu projektu : realizace Vedení a motivování členů projektového týmu Vytváření prostředí pro vytvoření požadované kvality – návrhu a prosazení postupů řízení kvality, pozornosti k výkonu jednotlivců a průběhu plnění zadaných úkolů, školení Kontrola průběhu plnění projektových plánů, zjišťování souladu skutečného plnění – postupu projektu s předpoklady plánů, Monitorování potencionálně působících rizikových vlivů, volba a iniciace obranných opatření Spouštění akcí, které mají korigovat nežádoucí odchylky od projektových plánů,

11 11 Fáze životního cyklu projektu : ukončení projektu Zajištění předání výstupů projektu jeho zadavateli (… zákazník či vlastní podnik… pobočka či majitel….centrální orgán řízení) Vypořádání projektových agend – event. závěrečná fakturace, sestavení závěrečných a hodnotících interních dokumentů o průběhu projektu, uvolnění členů projektového týmu a hodnocení jejich individuálních výkonů a vypořádání všech majetkových a provozních záležitostí a uzavření účetních agend. (Není zmíněno event. zabezpečení vlastnických práv a podmínek využívání autorských práv k patentům a licencím, využitým v projektu).

12 12 Projektový management - terminologie Definice pojmu projekt Dle normy ISO 10006 „Směrnice jakosti v managementu projektu“ je projekt jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

13 13 Projektový management - terminologie Norma definuje, jaké procesy a v jaké kvalitě by měly být na projektech organizovány. V tomto kontextu je dobré zmínit i to, že existují všeobecně uznávané standardy v oblasti projektového řízení:  IPMA (International Project Management Association - EU) aIPMA (International Project Management Association - EU)  PMI (Project Management Institute – USA). PMI (Project Management Institute – USA)

14 14 Projektový management - certifikace Každý z těchto standardů má i svůj proces certifikace. Je tedy možné získat v této oblasti příslušné vzdělání, zakončené certifikací s mezinárodní platností. Velice důležité je to, že v rámci certifikace je sledována i praxe uchazeče. certifikace V ČR tuto certifikaci garantuje certifikační orgán IPMA při Společnosti pro projektové řízení.Společnosti pro projektové řízení

15 15 Efektivní řízení projektu  Projekt má právě jeden začátek a jeden konec. Nemělo by se tedy stát, že není jasné kdy daný projekt vlastně začal a zda-li již případně neskončil.  Projekt sestává z řady kroků,v rámci nichž vznikají jednotlivé produkty (vývojové činnosti) a rovněž je i o činnostech řízení projektu jako celku. Tyto dvě věci rozlišujme, protože pro ně většinou potřebujeme lidi s různými charakterovými vlastnostmi!

16 16 Efektivní řízení projektu vyžaduje neustálou koordinaci toho, CO má být vytvořeno, KDY to má být vytvořeno a ZA KOLIK to má být vytvořeno. Tyto tři pohledy definují tzv. „trojimperativ projektu". Efektivní řízení projektu


Stáhnout ppt "1 Projektové řízení – Project Management Úloha v řízení změn."

Podobné prezentace


Reklamy Google