Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Trh a tržní mechanismus, úvod do poptávkově nabídkové analýzy Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Trh a tržní mechanismus, úvod do poptávkově nabídkové analýzy Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Trh a tržní mechanismus, úvod do poptávkově nabídkové analýzy Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Jakou úlohu hrají v ekonomice peníze? Co míníme kategorií všeobecný ekvivalent? Uveďte příklady. Jakou úlohu hrají v ekonomice peníze? Co míníme kategorií všeobecný ekvivalent? Uveďte příklady. Jak peníze vznikly? Jak se vyvíjely? Jak peníze vznikly? Jak se vyvíjely? Odlište trh peněz, trh kapitálu a trh kapitálových statků. Co si představujete pod pojmem finanční trhy? Jaké instituce na těchto trzích působí? Odlište trh peněz, trh kapitálu a trh kapitálových statků. Co si představujete pod pojmem finanční trhy? Jaké instituce na těchto trzích působí?

3 MIEK1 – Příklady Určete a graficky ilustrujte, co se stane s nabídkou a nabízeným množstvím na trhu aut v následujících případech: Určete a graficky ilustrujte, co se stane s nabídkou a nabízeným množstvím na trhu aut v následujících případech: a)zavedení robotů šetřících náklady v automobilkách b)pokles ceny aut c)zvýšení mezd v automobilkách d)zdražení autobusů jako výrobního substitutu e)zvýšení úrovně důchodu na obyvatele

4 MIEK1 – Příklady Bod E je původním bodem rovnováhy na trhu pšenice. Bod E` je novým rovnovážným bodem. Co mohlo způsobit tuto změnu? Bod E je původním bodem rovnováhy na trhu pšenice. Bod E` je novým rovnovážným bodem. Co mohlo způsobit tuto změnu? a)růst průměrného důchodu domácností vedl k posunu nabídkové křivky b)zlé počasí vedlo k posunu nabídkové křivky c)růst důchodu spotřebitelů způsobil posun poptávkové křivky d)posunuly se obě křivky vlivem specifik trhu obilí e)nic z výše uvedeného neplatí E`E` E P Q

5 MIEK1 – Příklady V případě, že se ceny všech kupovaných statků i důchod domácností zdvojnásobí, funkce poptávky po zboží X: V případě, že se ceny všech kupovaných statků i důchod domácností zdvojnásobí, funkce poptávky po zboží X: a)se také zdvojnásobí b)klesne na polovinu c)se nezmění d)prudce vzroste e)prudce klesne

6 MIEK1 – Příklady Diferenciace produktu je charakteristickým rysem zejména v situaci: Diferenciace produktu je charakteristickým rysem zejména v situaci: a)dokonalé konkurence b)oligopolu typu A („čistého oligopolu“) c)monopolistické konkurence d)existence velkých dokonale konkurenčních firem e)všech uvedených tržních struktur

7 MIEK1 – Příklady Určete rovnovážnou cenu a množství na trhu. Poptávka je dána rovnicí PD = 20 – QD. Rovnice nabídky má tvar Qs = 2Ps – 10. Řešte početně i graficky a porovnejte dosažené výsledky. Určete rovnovážnou cenu a množství na trhu, pokud znáte následující údaje. Poptávka je dána funkcí Q = 25 – P a nabídka tabulkou. Cena5101520 Množství5152535

8 MIEK1 – Příklady dolarech Uvažujte situaci na trhu obilí v USA. Podle statistických údajů můžeme nabídkovou křivku obilí popsat následující rovnicí P = (Q s – 1800)/240. V roce 1981 měla poptávková křivka tvar QD = 3 550 – 266 P. Vypočtěte změnu rovnovážné ceny obilí (v dolarech za bušl) na daném trhu v roce 1985 oproti roku 1981, jestliže víte, že poptávka v roce 1985 byla Popsána rovnicí Q D = 2 580 – 194 P a nabídka se nezměnila (množství obilí je uváděno v milionech bušlů za rok).

9 MIEK1 – Příklady Obecně může být lineární poptávková křivka popsána následující rovnicí QD = a – bP. Lineární nabídková křivka může být pak popsána rovnicí Qs = f + gP. Vyřešte obě rovnice tak, aby pomocí písmen a, b, f, g byla určena rovnovážná cena komodity v případě linearity obou uvažovaných funkcí.

10 MIEK1 – Příklady Označte správnou odpověď: Pokud je poptávka určena rovnicí P = 100 – 4Q a nabídka je určena rovnicí P = 40 + 2Q, pak množství a cena „čistící trh“ budou: a)P = 60, Q = 10 b)P = 10, Q = 6 c)P = 40, Q = 6 d)P = 20, Q = 20 e)Nic z uvedeného není správným řešením této úlohy


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Trh a tržní mechanismus, úvod do poptávkově nabídkové analýzy Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google