Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Mikroekonomie I Cvičení 3 – Tržní mechanismus, úvod do poptávkově - nabídkové analýzy Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 3 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Dokonalý konkurent musí být schopen ovlivnit cenu zboží, které právě nakupuje nebo prodává. Pod pojmem „neviditelná ruka“ chápeme vliv a interakci skrytých zájmových skupin (lobby). Poptávková funkce udává vztah mezi cenou statku (nezávisle proměnná) a kupovaným množstvím (závisle proměnná). [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 3 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Pro všechny typy statků platí, že s růstem důchodu roste i poptávka. Křivka nabídky lístků na finále tenisového turnaje je strmější než křivka nabídky dostupných druhotných surovin. Stane-li se trh monopolním, vede to ke zvýšení ceny na každé úrovni produkce. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 3 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Monopolistická konkurence je jednou z reálně existujících forem konkurence dokonalé. Velikou předností trhu je fakt, že informace a koordinace aktivit se šíří automaticky. Otázka „Jak?“ je ve smíšené ekonomice řešena převážně cestou konkurence mezi různými výrobci téhož zboží na principu minimalizace nákladů. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

5 MIEK1 – Cvičení 3 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Neúroda kávy v Brazílii sníží ceny kakaa, čaje, citronů a cukru. Móda dlouhých vlněných sukní sníží cenu vlny a zvýší ceny vzorovaných punčoch a tesilových sukní. Zdokonalení v pěstování cukrové řepy zvýší nájem placený za tropickou půdu vhodnou pro pěstování cukrové třtiny. [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

6 MIEK1 – Cvičení 3 Specializace zahrnuje: vzájemnost závislost subjektů
dělbu práce potřebu práce vše výše uvedené nic z uvedeného

7 MIEK1 – Cvičení 3 Specializace zahrnuje: vzájemnost závislost subjektů
dělbu práce potřebu práce vše výše uvedené nic z uvedeného

8 MIEK1 – Cvičení 3 Zvýšení příjmů spotřebitelů se v poptávce po zboží X projeví větším spotřebovávaným množstvím. Která z křivek ilustruje tento případ?: A B C D žádná A B C D

9 MIEK1 – Cvičení 3 Zvýšení příjmů spotřebitelů se v poptávce po zboží X projeví větším spotřebovávaným množstvím. Která z křivek ilustruje tento případ?: A B C D žádná A B C D

10 MIEK1 – Cvičení 3 Je dána fixní nabídka jehněčích kotlet. Prudké snížení ceny vepřových kotlet (jako dokonalého substitutu) bude mít tendenci: posunout křivku poptávky po jehněčích kotletách směrem doprava nahoru posunout křivku poptávky po vepřových kotletách směrem doleva dolů zvýšit cenu jehněčích kotlet snížit cenu jehněčích kotlet nic z uvedeného nemůže nastat

11 MIEK1 – Cvičení 3 Je dána fixní nabídka jehněčích kotlet. Prudké snížení ceny vepřových kotlet (jako dokonalého substitutu) bude mít tendenci: posunout křivku poptávky po jehněčích kotletách směrem doprava nahoru posunout křivku poptávky po vepřových kotletách směrem doleva dolů zvýšit cenu jehněčích kotlet snížit cenu jehněčích kotlet nic z uvedeného nemůže nastat

12 MIEK1 – Cvičení 3 Která z následujících položek přímo neovlivní nabídku amerických aut: úroveň mezd stávka cena amerických aut změny v montážní technologii všechno, co bylo uvedeno nabídku ovlivní

13 MIEK1 – Cvičení 3 Která z následujících položek přímo neovlivní nabídku amerických aut: úroveň mezd stávka cena amerických aut změny v montážní technologii všechno, co bylo uvedeno nabídku ovlivní

14 MIEK1 – Cvičení 3 Co se stane v uvedeném grafu, jestliže dojde ke zrušení maximální ceny cukru (cenového stropu): cena cukru poklesne cena cukru se ustálí na minimu cena cukru se ustálí na maximu tržní cena cukru vzroste žádná varianta neplatí P O E max. P S D

15 MIEK1 – Cvičení 3 Co se stane v uvedeném grafu, jestliže dojde ke zrušení maximální ceny cukru (cenového stropu): cena cukru poklesne cena cukru se ustálí na minimu cena cukru se ustálí na maximu tržní cena cukru vzroste žádná varianta neplatí P O E max. P S D

16 MIEK1 – Cvičení 3 Vyjděme ze standardního grafu nabídky a poptávky. Co se stane s cenou zkoumaného statku, když dojde ke zdražení výrobního substitutu (za „jinak stejných“ podmínek): cena klesne cena vzroste cena se nezmění cena bude nulová nelze jednoznačně určit

17 MIEK1 – Cvičení 3 Vyjděme ze standardního grafu nabídky a poptávky. Co se stane s cenou zkoumaného statku, když dojde ke zdražení výrobního substitutu (za „jinak stejných“ podmínek): cena klesne cena vzroste cena se nezmění cena bude nulová nelze jednoznačně určit

18 MIEK1 – Cvičení 3 Bod rovnováhy na trhu obilí se posunul z bodu E do bodu E´. Popište, čím nejspíše byla uvedená změna způsobena: dobré počasí způsobilo posun nabídky dobré počasí způsobilo posun poptávky špatné počasí způsobilo posun nabídky špatné počasí vedlo k posunu poptávky příjem spotřebitele se změnil, což způsobilo posun nabídky Q E P

19 MIEK1 – Cvičení 3 Bod rovnováhy na trhu obilí se posunul z bodu E do bodu E´. Popište, čím nejspíše byla uvedená změna způsobena: dobré počasí způsobilo posun nabídky dobré počasí způsobilo posun poptávky špatné počasí způsobilo posun nabídky špatné počasí vedlo k posunu poptávky příjem spotřebitele se změnil, což způsobilo posun nabídky Q E P

20 MIEK1 – Cvičení 3 Změna kterého z následujících uvedených faktorů nepovede k posunutí poptávkové křivky po pneumatikách: cena automobilů cena benzínu rozhodnutí spotřebitelů jezdit méně cena pneumatik platí c) i d) současně

21 MIEK1 – Cvičení 3 Změna kterého z následujících uvedených faktorů nepovede k posunutí poptávkové křivky po pneumatikách: cena automobilů cena benzínu rozhodnutí spotřebitelů jezdit méně cena pneumatik platí c) i d) současně

22 MIEK1 – Cvičení 3 Uvažujeme dvě komplementární zboží. Rozhodněte, které z následujících tvrzení nejvíce odpovídá skutečnosti: růst ceny jednoho z nich vyvolá snížení poptávaného množství tohoto zboží a růst poptávky po druhém zboží růst ceny jednoho vyvolá růst poptávky po tomto zboží a pokles poptávky po jeho komplementu růst ceny jednoho vyvolá snížení jeho poptávaného množství a snížení poptávky po jeho komplementu růst ceny jednoho vyvolá snížení jeho poptávaného množství a zvýšení poptávky po jeho komplementu neplatí ani jedna z uvedených variant

23 MIEK1 – Cvičení 3 Uvažujeme dvě komplementární zboží. Rozhodněte, které z následujících tvrzení nejvíce odpovídá skutečnosti: růst ceny jednoho z nich vyvolá snížení poptávaného množství tohoto zboží a růst poptávky po druhém zboží růst ceny jednoho vyvolá růst poptávky po tomto zboží a pokles poptávky po jeho komplementu růst ceny jednoho vyvolá snížení jeho poptávaného množství a snížení poptávky po jeho komplementu růst ceny jednoho vyvolá snížení jeho poptávaného množství a zvýšení poptávky po jeho komplementu neplatí ani jedna z uvedených variant

24 MIEK1 – Cvičení 3 Co z následujícího nebudeme potřebovat, jestliže chceme klasifikovat strukturu trhu: typ produkce (homogenní nebo heterogenní produkt) bariéry vstupu do odvětví úroveň cen vstupů počet firem na trhu (v odvětví) všechny položky jsou pro klasifikaci struktury trhu zcela nezbytné

25 MIEK1 – Cvičení 3 Co z následujícího nebudeme potřebovat, jestliže chceme klasifikovat strukturu trhu: typ produkce (homogenní nebo heterogenní produkt) bariéry vstupu do odvětví úroveň cen vstupů počet firem na trhu (v odvětví) všechny položky jsou pro klasifikaci struktury trhu zcela nezbytné

26 MIEK1 – Cvičení 3 V podmínkách dokonalé konkurence problém „Co vyrábět?“ řeší především: vědci a inženýři ekonomové a plánovači vláda peněžní hlasy spotřebitelů platí a) i b) současně

27 MIEK1 – Cvičení 3 V podmínkách dokonalé konkurence problém „Co vyrábět?“ řeší především: vědci a inženýři ekonomové a plánovači vláda peněžní hlasy spotřebitelů platí a) i b) současně

28 MIEK1 – Cvičení 3 Vláda ve smíšené ekonomice: přerozděluje důchody
poskytuje veřejné statky a služby řeší problémy spojené s nezaměstnaností a inflací dělá vše výše uvedené nedělá nic z výše uvedeného

29 MIEK1 – Cvičení 3 Vláda ve smíšené ekonomice: přerozděluje důchody
poskytuje veřejné statky a služby řeší problémy spojené s nezaměstnaností a inflací dělá vše výše uvedené nedělá nic z výše uvedeného

30 MIEK1 – Cvičení 3 Růst ceny vede ke snížení poptávaného množství, neboť: nabízející mohou nabídnout jen menší objem komodity někteří jednotlivci už si nemohou dané zboží kupovat někteří spotřebitelé omezují nákupy tohoto zboží platí současně a) i b) platí současně b) i c)

31 MIEK1 – Cvičení 3 Růst ceny vede ke snížení poptávaného množství, neboť: nabízející mohou nabídnout jen menší objem komodity někteří jednotlivci už si nemohou dané zboží kupovat někteří spotřebitelé omezují nákupy tohoto zboží platí současně a) i b) platí současně b) i c)

32 MIEK1 – Cvičení 3 Princip „neviditelné ruky“ tvrdí, že:
sobecké sledování vlastního zájmu jednotlivce povede ku prospěchu pro všechny na konkurenčním trhu vláda musí podporovat ekonomickou aktivitu tak, aby přinášela nejlepší výsledky pro všechny ekonomická činnost státu (vlády) působí vždy jako „neviditelný volant“ výrobci musí spolupracovat tak, aby ceny nebyly nízké žádná z nabídek není správná

33 MIEK1 – Cvičení 3 Princip „neviditelné ruky“ tvrdí, že:
sobecké sledování vlastního zájmu jednotlivce povede ku prospěchu pro všechny na konkurenčním trhu vláda musí podporovat ekonomickou aktivitu tak, aby přinášela nejlepší výsledky pro všechny ekonomická činnost státu (vlády) působí vždy jako „neviditelný volant“ výrobci musí spolupracovat tak, aby ceny nebyly nízké žádná z nabídek není správná

34 MIEK1 – Cvičení 3 Uvažujeme standardní graf nabídky a poptávky – které z následujících tvrzení je správné: jestliže se nabídka posune vlevo a poptávka zůstává konstantní, rovnovážná cena klesne jestliže se nabídka posune vpravo a poptávka zůstane konstantní, rovnovážná cena vzroste jestliže se poptávka posune vlevo a nabídka vpravo, rovnovážná cena vzroste jestliže se nabídka posune vpravo a poptávka se posune ještě více vpravo, rovnovážná cena poklesne neplatí žádné z uvedených tvrzení

35 MIEK1 – Cvičení 3 Uvažujeme standardní graf nabídky a poptávky – které z následujících tvrzení je správné: jestliže se nabídka posune vlevo a poptávka zůstává konstantní, rovnovážná cena klesne jestliže se nabídka posune vpravo a poptávka zůstane konstantní, rovnovážná cena vzroste jestliže se poptávka posune vlevo a nabídka vpravo, rovnovážná cena vzroste jestliže se nabídka posune vpravo a poptávka se posune ještě více vpravo, rovnovážná cena poklesne neplatí žádné z uvedených tvrzení

36 MIEK1 – Cvičení 3 Která z následujících možností nejlépe charakterizuje přirozený monopol: mnoho firem, homogenní produkce, významná bariéra při vstupu do odvětví, možnost ovlivnění ceny několik firem, diferencovaný produkt, volný vstup do odvětví, absence necenové konkurence jedna firma, specifický výrobek bez substitutů, podstatná bariéra při vstupu do odvětví, možnost ovlivnit cenu mnoho firem, diferencovaný produkt, možnost snadnějšího vstupu do odvětví, necenová konkurence jedna firma, diferencovaný produkt, velká bariéra při vstupu do odvětví, velký podíl necenové konkurence

37 MIEK1 – Cvičení 3 Která z následujících možností nejlépe charakterizuje přirozený monopol: mnoho firem, homogenní produkce, významná bariéra při vstupu do odvětví, možnost ovlivnění ceny několik firem, diferencovaný produkt, volný vstup do odvětví, absence necenové konkurence jedna firma, specifický výrobek bez substitutů, podstatná bariéra při vstupu do odvětví, možnost ovlivnit cenu mnoho firem, diferencovaný produkt, možnost snadnějšího vstupu do odvětví, necenová konkurence jedna firma, diferencovaný produkt, velká bariéra při vstupu do odvětví, velký podíl necenové konkurence

38 MIEK1 – Cvičení 3 Konkurencí „napříč trhem“ rozumíme:
cenovou i necenovou konkurenci firem pouze cenovou konkurenci konkurenci domácností na trhu výrobních faktorů zdánlivě nesmyslné dobrovolné snižování ceny žádná z odpovědí není správná

39 MIEK1 – Cvičení 3 Konkurencí „napříč trhem“ rozumíme:
cenovou i necenovou konkurenci firem pouze cenovou konkurenci konkurenci domácností na trhu výrobních faktorů zdánlivě nesmyslné dobrovolné snižování ceny žádná z odpovědí není správná

40 MIEK1 – Cvičení 3 Která z uvedených nabídek je neslučitelná s monopolní konkurencí: diferenciace produktu poměrně snadný vstup do odvětví trh s mnoha výrobci necenová konkurence monopolizace nabídky statku ze strany několika málo rozhodujících výrobců

41 MIEK1 – Cvičení 3 Která z uvedených nabídek je neslučitelná s monopolní konkurencí: diferenciace produktu poměrně snadný vstup do odvětví trh s mnoha výrobci necenová konkurence monopolizace nabídky statku ze strany několika málo rozhodujících výrobců

42 MIEK1 – Cvičení 3 Jestliže cena zboží X je 5 Kč na dokonale konkurenčním trhu a jestliže při této ceně si kupující přejí nakoupit kusů X týdně a prodávající chtějí prodat kusů týdně, potom: cena bude mít tendenci vzrůst nad 5 Kč a nabízející budou nabízet více než kusů cena bude směřovat k poklesu pod 5 Kč a nabízející budou nabízet méně než kusů cena bude mít tendenci klesnout pod 5 Kč a kupující budou poptávat méně než kusů cena bude mít tendenci vzrůst nad 5 Kč a nabízející budou nabízet méně než kusů tato situace na trhu nikdy nemůže nastat

43 MIEK1 – Cvičení 3 Jestliže cena zboží X je 5 Kč na dokonale konkurenčním trhu a jestliže při této ceně si kupující přejí nakoupit kusů X týdně a prodávající chtějí prodat kusů týdně, potom: cena bude mít tendenci vzrůst nad 5 Kč a nabízející budou nabízet více než kusů cena bude směřovat k poklesu pod 5 Kč a nabízející budou nabízet méně než kusů cena bude mít tendenci klesnout pod 5 Kč a kupující budou poptávat méně než kusů cena bude mít tendenci vzrůst nad 5 Kč a nabízející budou nabízet méně než kusů tato situace na trhu nikdy nemůže nastat

44 MIEK1 – Cvičení 3 Jak se změní křivka nabídky textilních strojů zrušením cla na jejich dovoz (za jinak stejných nabídek): klesne na nulovou hodnotu posune se doleva nahoru neposune se (nezmění se) posune se doprava dolů nelze jednoznačně rozhodnout

45 MIEK1 – Cvičení 3 Jak se změní křivka nabídky textilních strojů zrušením cla na jejich dovoz (za jinak stejných nabídek): klesne na nulovou hodnotu posune se doleva nahoru neposune se (nezmění se) posune se doprava dolů nelze jednoznačně rozhodnout

46 MIEK1 – Cvičení 3 Která z níže uvedených nabídek není nutná pro model dokonalé konkurence: mnoho kupujících mnoho prodávajících volný vstup do odvětví a volný výstup z odvětví reklama neschopnost dílčích ekonomických subjektů ovlivnit tržní cenu své produkce

47 MIEK1 – Cvičení 3 Která z níže uvedených nabídek není nutná pro model dokonalé konkurence: mnoho kupujících mnoho prodávajících volný vstup do odvětví a volný výstup z odvětví reklama neschopnost dílčích ekonomických subjektů ovlivnit tržní cenu své produkce

48 MIEK1 – Cvičení 3 Stát může vystupovat jako: kupující na trhu práce
prodávající na trhu výrobků a služeb kupující na trhu půdy všechny předchozí varianty jsou správné žádná z uvedených odpovědí není správná

49 MIEK1 – Cvičení 3 Stát může vystupovat jako: kupující na trhu práce
prodávající na trhu výrobků a služeb kupující na trhu půdy všechny předchozí varianty jsou správné žádná z uvedených odpovědí není správná

50 MIEK1 – Cvičení 3 Posun křivky poptávky vpravo nutně znamená, že:
příjmy spotřebitelů klesly rovnovážná cena klesla lidé chtějí koupit při každé ceně více zboží než dříve všechny předchozí varianty jsou správné podmínky nabídky jsou výhodnější

51 MIEK1 – Cvičení 3 Posun křivky poptávky vpravo nutně znamená, že:
příjmy spotřebitelů klesly rovnovážná cena klesla lidé chtějí koupit při každé ceně více zboží než dříve všechny předchozí varianty jsou správné podmínky nabídky jsou výhodnější

52 MIEK1 – Cvičení 3 Správně doplňte Trh představuje časové a místní soustředění _________ a ________ . Poptávka představuje _________ statků, která jsou spotřebitelé _______ koupit za určitou _____. Poptávková funkce tedy vyjadřuje vztah mezi ______ statku (nezávisle proměnná) a jeho __________ (závisle proměnná). Tržní rovnováha je stav __________ poptávky a nabídky; nepůsobí zde tendence ke změně tržní _____ nebo poptávaného a nabízeného _________. poptávky nabídky množství ochotni cenu cenou množstvím vyrovnané ceny množství

53 MIEK1 – Cvičení 3 Správně doplňte Zvýšení důchodu (za jinak stejných podmínek) vede u normálních statků k _______ poptávkové křivky směrem ________ nahoru, tím se mění __________ i ___________ množství, u statků podřadných (méněcenných, inferiorních - např. přední hovězí či margarin). Při zvýšení důchodu spotřebitelé _______ nakupovaná množství (posun celé poptávkové křivky směrem ______ dolů). _________ nabízeného množství nad množstvím poptávaným (tj. převis ________ ) vede za předpokladu dokonalé konkurence k ________ tržní ceny. posunu doprava poptávka poptávané snižují doleva Přebytek nabídky poklesu

54 MIEK1 – Cvičení 3 Správně doplňte Substitučním efektem _______ změny rozumíme část _________ efektu cenové změny plynoucí ze změny __________ cen. Důchodový efekt cenové změny znamená _______ poptávaného množství vyvolanou tím, že změna ceny statku způsobí změnu ________ důchodu spotřebitele a ten ovlivní nakupované množství. Nabídkou rozumíme __________ statku, které ________ dobrovolně dodají na trh při určité _____. Funkce nabídky pak popisuje vztah mezi tržní ______, (nezávisle proměnná) a ___________ statku, které jsou ochotni výrobci vyrábět a prodávat (závisle proměnná). cenové celkového relativních změnu reálného množstvím výrobci ceně cenou množstvím

55 MIEK1 – Cvičení 3 Správně doplňte V podmínkách dokonalé konkurence žádný ekonomický subjekt ________ ovlivnit tržní _____ svého produktu - říkáme tedy, že dokonale konkurenční firma je cenovým ___________. Na trhu nedokonale konkurenčním pak existuje alespoň ______ ekonomický subjekt (domácnost či firma), který má určitý stupeň _________ nad ______ své produkce (zde uvažujeme nedokonale konkurenční trh výstupu - obdobně lze vymezit i situaci nedokonalé konkurence na trzích výrobních faktorů). Tržní konkurencí míníme proces střetávání ______ ekonomických subjektů ve snaze ______________ výhody ze směny. nemůže cenu příjemcem jeden kontroly cenou zájmů maximalizovat


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google