Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE"— Transkript prezentace:

1 e-mail: krpp01@vse.cz DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz

2 DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ----- DEP ----- 1 semestr: ZKOUŠKA – písemná a ústní forma Součásti klasifikace předmětu: napsání závěrečného testu z DIEP ….. 20 bodů praktická část z didaktické techniky … 20 bodů praktická část z rétoriky …………….. 20 bodů absolvování závěrečné ústní zkoušky.. 40 bodů Celkem maximum …………………….. 100 bodů

3 Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v ČR, Praha: VŠE, 1996, ISBN 80-7079-319-8 + prezentace ke stažení na www: VŠE -FFÚ - KDEP - levý pruh DPS - přílohy ke kurzům - kurz DEP505 Kalhous, Z., Obst, J. Školní didaktika, Praha: Grada, 2002 Skalková, J. Obecná didaktika, Praha (kterékoliv vydání) Rámcové vzdělávací programy: dostupné URL Učební dokumenty ekonomických oborů vzdělání: (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum,...)

4 Odkazy na www: http://www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.csicr.cz Česká školní inspekce http://www.nuv.cz Národní ústav pro vzdělávání Praha http://www.vuppraha.cz Výzkumný ústav pedagogický Praha http://www.uiv.cz Ústav pro informace ve vzdělávání http://www.scio.cz zjišťování výsledků ve vzdělávání, trendy http://www.atre.cz aTre,v.o.s. příručky pro učitele, legislativa http://www.spomocnik.rvp.cz metodický portál pro učitele http://www.ceskaskola.cz informační server novinek pro učitele http://www.novamaturita.cz nová koncepce maturitních zkoušek On line odborné časopisy a názorová fóra pro učitele: http://www.ucitelskenoviny.cz Učitelské noviny http://eldar.cz/kangaroo/mirror/ucitelske-listy/ucitelske-listy- rozhovor.html / Učitelské listy

5 D I D A K T I K A (didaskein, gr.) vyučuji, poučuji, jasně vykládám D I D A K T I K A (didaskein, gr.) vyučuji, poučuji, jasně vykládám

6 D I D A K T I K A Wolfgang Ratke NOVA DIDACTICA (1612) ( = cesta učení, umění vyučovat ) J. A. Komenský DIDACTICA MAGNA (1657) ( = všeobecné umění jak naučit všechny všemu )

7 „Didaktika jest umění jak dobře učiti. Učiti znamená působiti, aby tomu co někdo zná se naučil také jiný a znal to“ J. A. Komenský DIDACTICA MAGNA (1657) „Didaktika jest umění jak dobře učiti. Učiti znamená působiti, aby tomu co někdo zná se naučil také jiný a znal to“ J. A. Komenský DIDACTICA MAGNA (1657)

8 POZICE DIDAKTIKY V POLI VĚD = součást PEDAGOGIKY, vydělila se jako samostatná věda FILOSOFIE PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – věda o výchově DIDAKTIKA – věda o výuce, teorie vyučování DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÉ VĚDY TECHNICKÉ VĚDY … METODOLOGIE VĚDY POZICE DIDAKTIKY V POLI VĚD = součást PEDAGOGIKY, vydělila se jako samostatná věda FILOSOFIE PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA – věda o výchově DIDAKTIKA – věda o výuce, teorie vyučování DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÉ VĚDY TECHNICKÉ VĚDY KYBERNETIKA, ICT, … METODOLOGIE VĚDY

9 Hospitační záznam vysokoškolské výukové jednotky (VVJ) přednáška / seminář / cvičení (posuzované podtrhněte) Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta: Vyučující: Obor studia: Hospitující: Datum: Své posouzení vyjádřete u každé položky křížkem na bodové škále 1 - 6 (1 označuje minimální úroveň hodnocení, 6 označuje maximální úroveň hodnocení, 7 nebylo posuzováno). Posouzení formy a průběhu vyučovací jednotky (V hodnocení je možné pokračovat na druhé straně) Vyjádření vyučujícího: Závěrečná doporučení:

10 ZÁKLADNÍ POJMY A VZTAHY DIDAKTIKY DIDAKTICKÁ TRANSFORMACE DIDAKTICKÁ TRANSFORMACE = přenos VĚDY (vědní disciplíny) do systému učiva = přenos VĚDY (vědní disciplíny) do systému učiva VĚDA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VĚDA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KURIKULUM KURIKULUM obsah vzdělávání vzdělávací program vzdělávací program DIDAKTICKÁ INTERPRETACE kurikula DIDAKTICKÁ INTERPRETACE kurikula = konkrétní způsob vedení výuky učitelem = konkrétní způsob vedení výuky učitelem (od přípravy na vyučování až po evaluaci výsledků výuky)

11

12 DIDAKTICKÝ SYSTÉM: PROJEKT VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ CÍLOVÉ KOMPETENCE (ODBORNÉ A KLÍČOVÉ) Výchovně Vzdělávací Cíle OBSAH VÝUKY DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY NEMATERIÁLNÍ MATERIÁLNÍ vyuč.metody organ.formy DTT učební pomůcky + edukační prostředí (kvalita a vybavenost učeben) OSOBNOSTNÍ ČINITELÉ osobnost učitele + žáci didaktická interakce - motivace, aktivizace - úroveň komunikace

13 (V hodnocení je možné pokračovat na druhé straně) Vyjádření vyučujícího: Závěrečná doporučení:


Stáhnout ppt "DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE"

Podobné prezentace


Reklamy Google