Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časová koordinace ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časová koordinace ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc."— Transkript prezentace:

1 Časová koordinace ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc.

2 Časová koordinace ekonomického vzdělávání 1.Mezipředmětové vztahy v ekonomickém vzdělávání 2.Úroveň mezipředmětových vztahů 3.Specifika mezipředmětových vztahů v ekonomickém vzdělávání 4.Modely časové koordinace ekonomického vzdělávání 5.Východisko časové koordinace 6.Typy časové koordinace ekonomického vzdělávání 7.Optimalizace časové koordinace ekon. vzdělávání 8.Didaktické rozhodování o optimalizaci časové koordinace

3 1) Mezipředmětové vztahy v ekonomickém vzdělávání  mezi všeobecně vzdělávacími a odbornými předměty (český jazyk a ústní a elektronická komunikace, matematika a statistika, fyzika a informační a komunikační technologie)  mezi všeobecně vzdělávacími předměty a ekonomickými předměty (cizí jazyk a cizojazyčná korespondence)  mezi ekonomickými a ostatními odbornými předměty (ekonomika a právní nauka)  mezi ekonomickými předměty (ekonomika a účetnictví)

4 2) Úroveň mezipředmětových vztahů  ve statické podobě (v učebních plánech, v učebních osnovách, v učebních pomůckách)  v dynamické podobě (výklad učitelů EP s přihlédnutím k věcné koordinaci učiva, spolupráce učitelů v předmětových komisích, při upevňování znalostí žáků, při jejich kontrole, v přípravě na maturity a v jejich konání)

5 3) Specifika mezipředmětových vztahů v ekonomickém vzdělávání  obecná ekonomie (mikroekonomie a ekonomika podniku)  ekonomika (účetnictví, ekonomie, statistika a základy práva)  informační technologie (výpočetní technika, účetnictví a statistika)  účetnictví (ekonomika, daňová soustava, statistika)  písemná a elektronická komunikace (výpočetní technika, ekonomika, účetnictví a základy práva)

6 4) Modely časové koordinace ekonomického vzdělávání  vymezení časové posloupnosti předmětů (podle ročníků a semestrů)  přímá návaznost (předmět, který má k jinému předmětu vedoucí pozici je zařazován dříve)  nepřímá návaznost (předmět, který má k jinému předmětu odvozenou pozici je zařazován později)  paralelní návaznost (předměty se zařazují souběžně v nižších nebo vyšších ročnících a semestrech)

7 5) Východisko časové koordinace  charakter jednotlivých ekonomických předmětů (expozice nových poznatků, fixace nových vědomostí)  volba modelu časové koordinace (přímá, nepřímá, paralelní návaznost)

8 6) Typy časové koordinace ekonomického vzdělávání  předměty naukové a cvičební (písemná a elektronická komunikace, cvičení na počítači)  předměty průpravné a navazující (ekonomika a účetnictví)  předměty neintegrované a integrované (účetnictví, ekonomická cvičení)  předměty dílčí a komplexní (logistika, ekonomika)  předměty teoretické a praktické-aplikované (ekonomie, praktikum cestovního ruchu)

9  předměty konkrétní a abstraktní (obchodní korespondence, daňová soustava)  předměty povinné a povinně volitelné (podniková ekonomika, bankovnictví)  předměty povinné a nepovinné (účetnictví, marketing)  předměty maturitní a nematuritní (účetnictví a statistika)

10 7) Optimalizace časové koordinace ekon. vzdělávání  naukové předměty předcházejí předmětům cvičebním (ekonomika, cvičení z ekonomiky)  předměty průpravné předcházejí předmětům navazujícím (informační technologie, statistika)  předměty neintegrované předcházejí předmětům integrovaným (ekonomika, ekonomická cvičení)  předměty komplexní předmětům dílčím (ekonomika, odbytová činnost podniku)  předměty praktické-aplikované předcházejí předmětům teoretickým (ekonomika hotelových služeb, ekonomie)

11  předměty konkrétní předcházejí předmětům abstraktním (písemná a elektronická komunikace, mikroekonomie a makroekonomie)  předměty povinné předcházejí předmětům povinně volitelným (obchodní provoz, statistika obchodu)  předměty povinné a nepovinné (finanční řízení podniku, trh cenných papírů)  předměty nematuritní předcházejí předmětům maturitním (technika administrativy, účetnictví)

12 8) Didaktické rozhodování o optimalizaci časové koordinace  přímá a nepřímá návaznost nevyžaduje specifický přístup (ekonomika, fiktivní firmy)  paralelní koordinace vyžaduje specifický didaktický postup (informační technologie, praktika na počítači)


Stáhnout ppt "Časová koordinace ekonomického vzdělávání ©prof. Ing. Ondřej Asztalos,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google