Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Lekce Dílčí procesy funkčního testování. V této lekci se dozvíte: -jak se testy připravují a plánují -podprocesy funkčního testování -jak se funkční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Lekce Dílčí procesy funkčního testování. V této lekci se dozvíte: -jak se testy připravují a plánují -podprocesy funkčního testování -jak se funkční."— Transkript prezentace:

1 4. Lekce Dílčí procesy funkčního testování

2 V této lekci se dozvíte: -jak se testy připravují a plánují -podprocesy funkčního testování -jak se funkční testy realizují – manuální a automatizované provedení -vyhodnocení testů -ukončování funkčních testů Klíčová slova lekce: -funkční testování, plán testů, testovací případy, automatizované testy, manuální testy Čas potřebný k prostudování lekce: cca 1 hod

3 Obsah 1. Funkční testování v životním cyklu SW 2. Plánování a příprava funkčních testů 2.1 Plán testů 2.2 Testovací případy 3. Realizace funkčních testů 3.1 Manuální 3.2 Automatizované 3.3 Fáze sledování a řešení neshod 4. Ukončení funkčních testů 5. Závěr 6. Kontrolní otázky

4 1. Funkční testování v životním cyklu SW

5 Aktivity procesu testování v rámci projektu

6 Fáze procesů funkčního testování Testovací cykly Evidence a řešení neshod / chyb Oprava aplikace Fáze plánování a přípravy testů Provádění testů Návrh plánu testů Vyhodnocování a ukončení testů Tvorba testovacích případů Fáze Vyhodnocení testů Fáze realizace testů Tvorba test prostředí a dat

7 2. Plánování a příprava funkčních testů

8 Plánování a příprava funkčních testů Fáze plánování a přípravy testů : - Tvorba Plánu testů: o Definice metodického postupu a naplánování zdrojů o Návrh testů (stádia a typy testů) o Definice způsobu provedení testování (manuální, automatizované) o Definice testovacího prostředí, zahájení přípravy test. prostředí o Definice týmu - Vlastní příprava testování: o Tvorba testovacích případů (resp. kroků testů) o Definice a příprava testovacích dat o Příprava testovacího prostředí

9 2.1 Plán testů Návrh struktury a rozsahu testů včetně určení způsobu provedení (manuálně, automatizovaně). Definice metodického postupu při akceptačním testování: o Organizační struktura testování, stádia testů (SIT, UAT,TAT), řídící orgány o Definice odpovědnosti a pravomocí účastníků testování o Harmonogram přípravy a realizace akceptačních testů o Definice metodiky pro všechny fáze testování (sledované atributy, nastavení procesu provádění testů, evidence neshod/chyb, sledování řešení chyb, způsob vyhodnocení testů). Definice lidských zdrojů - sestavení testovacího týmu. Definice materiálních zdrojů (HW, SW, počet testovacích pracovišť, atd.). Formuláře používaných dokumentů (pokud neexistuje standard).

10 2.2 Testovací případy – Test Cases Návrh a tvorba testovacích případů a testovacích kroků o Vytvoření struktury Test Cases, hlavičky testů, namapování na požadavky. o Podrobný popis postupu (kroky testů). o Konkrétní testovací data (specifikace vstupních dat testu i počáteční stav DB). o Očekávané chování (výsledky) aplikace. Průběžná aktualizace harmonogramu přípravy a provádění testů. Vytvoření testovacích sad (posloupnost testovacích případů). Interní ověření testovacích případů a dat, schválení odběratelem. Dokončení přípravy test dat. Dokončení přípravy testovacího prostředí.

11 Struktura testovacího případu Označení (číslo) kroku Postup provedení kroku Očekávané chování aplikace (výsledky) Popis testovacích dat, soubory s daty Název testu, zařazení v sadě, komentář a doplňující údaje Volitelné: - Preconditions – popis vstupních podmínek - Postconditions – popis výstupních podmínek Hierarchická úroveň testovacího případu, název testovacího případu, komentář a doplňující údaje Hlavička testu Kroky testu Umístění TC v hierarchii funkčností

12 3. Realizace funkčních testů

13 Realizace funkčních testů Fáze provádění testů : - Sestavení testovacích sad (dle potřeby daného kola testů). - Inicializace testovacího prostředí. - Provedení testů v iteracích. - Protokol o provedení testu. Fáze evidence a řešení chyb : - Evidence neshod - Řešení chyb - Retesty

14 Inicializace testovacího prostředí - inicializace prostředí na straně testovaného systému (instalace aplikace, databáze, obslužných programů, nastavení parametrů systému, atd. ) - nastavení prostředí na straně podpůrných testovacích nástrojů (formuláře pro zápis neshod, přístupy do repository projektů pro záznamy, inicializace prostředí pro manuální, případně automatizované testování, atd.) - nastavení výchozích podmínek před vlastním prováděním jednotlivých sad testů (týká se i manuálního testování)

15 3.1 Manuální, provedení Tester provádí jednotlivé kroky dle předem připraveného popisu testovacích případů. Tester kontroluje, zda aktuální chování aplikace odpovídá očekávanému. Tester v průběhu testování zaznamená u každého provedeného testu, proběhl-li ve shodě s očekávaným chováním (protokol o testování). V případě zjištění neshody provede Tester definovaným způsobem záznam neshody. Vedoucí testování vypracuje / vygeneruje protokol o provedených testech.

16 3.2 Automatizované, provedení Na základě připraveného Plánu testů provedou Testeři pomocí podpůrných testovacích nástrojů spuštění automatizovaných testů (nástroje umožňují spouštět automatizované testy i pomocí tzv. „scheduleru“ například v mimopracovní době). Výsledky provedených automatizovaných testů se automaticky zapisují do databáze v rámci repozitory projektu. Tester / Test manager výsledky testů vyhodnotí a provede evidenci zjištěných neshod. Test manager vypracuje / vygeneruje protokol o provedených testech.

17 3.3 Fáze evidence a řešení neshod Evidence neshody - doplnění informací k zaznamenaným chybám (například přidělení závažnosti chyby a priority řešení). Analýza neshody. Přidělení řešitelů a termínů vyřešení jednotlivým chybám. Provedení oprav - nemusí se vždy jednat o chybu aplikace, někdy je potřeba opravit například test, nebo se může jednat o chybu v připravených datech, atd. Regresní testování - obvykle nestačí provést pouze test místa, kde byla chyba detekována, ale je potřeba provést celou sadu testů v okolí vzniklé chyby. Ukončení řešení chyby. Vyhodnocení řešení neshod – průběžně, finálně pro akceptační protokol.

18 Životní cyklus neshody - příklad

19 4. Ukončení funkčních testů

20 Ukončení funkčních testů - vyhodnocení Stav řešení chyby Počet chyb

21 Ukončení funkčních testů – akceptace (příklad) Vedoucí testování Akceptační protokol A v B v C v D } Celkové hodnocení: A – Zcela nefunkční B – Nefunkční C – Použitelné D – Plně funkční Kritéria pro vyhodnocení akceptačního testování D – Doporučení V – Velká chyba M – Malá chyba K – Kritická chyba Rozsah akceptačního testování Věcná kritéria Testování Zadavatel, vývoj, testeři, Provozní podpora Testovací protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Testovací protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Testovací protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Testovací protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neshoda - K neshoda - M neshoda - V... Tester

22 Funkční testy – rozhodnutí o nasazení Testování Evidence problému Problem management Systém, změna Change management Akceptační protokol A nebo Celkové hodnocení: A – Zcela nefunkční B – Nefunkční C – Použitelné D – Plně funkční Provozní podpora Akceptační protokol D Nasazení do provozu Akceptační protokol B nebo C nebo Rozhodnutí o nasazení Řídící komise NE + Nevyřešené chyby Nasazení do provozu ANO Provozní podpora … nová release

23 5. Shrnutí funkčních testů

24 Shrnutí – realizace funkčních testů, 1. iterace (kolo, cyklus) Kontrola testovacího prostředí Funkční testy manuální Funkční testy automatizované Vyhodnocení Evidence neshody Řešení neshody Regresní testy

25 Příklad přípravy funkčních testů v metodice

26 5. Závěr


Stáhnout ppt "4. Lekce Dílčí procesy funkčního testování. V této lekci se dozvíte: -jak se testy připravují a plánují -podprocesy funkčního testování -jak se funkční."

Podobné prezentace


Reklamy Google