Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/11 12. Projekt – nástroj realizace změny  Realizace změn  Řízení změn, ad hoc přístup  Proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/11 12. Projekt – nástroj realizace změny  Realizace změn  Řízení změn, ad hoc přístup  Proces."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/11 12. Projekt – nástroj realizace změny  Realizace změn  Řízení změn, ad hoc přístup  Proces řízení změn

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 2/11 Realizace změn  Potřeba změn je vyvolána  požadavky trhu  obchodními potřebami podniku  požadavky zákazníků  technologickým pokrokem  změnou legislativy  sociálními potřebami  požadavky vlastníků Vedení podniku musí rozhodnout, jak na tyto potřeby/požadavky/příležitosti bude reagovat

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 3/11 Řízení změn, ad hoc přístup - 1 Obchodní procesy Řídící procesy Podpůrné procesy Vedení Divize 1 Útvar vývoje IT systému A Divize 2Divize 3Divize N Útvar vývoje IT systému B Útvar vývoje IT systému X rozhodnutí požadavek Organizační útvar Často stávající stav

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 4/11 Řízení změn, ad hoc přístup - 2  Nedostatky zadávání požadavků – ad hoc přístup  Požadavky jdou často přímo na řešitele  Zohledňují často pouze pohled a zájmy požadujícího útvaru (nejsou koordinovány s požadavky ostatních útvarů)  Není dostatečně analyzován dopad realizace požadavku na provoz stávajících i připravovaných aplikací, poskytované produkty a služby, personál, technické a další vybavení  Požadavek většinou neobsahuje odhad náročnosti jeho realizace  Požadavky jsou někdy upřesňovány,resp. měněny až v průběhu realizace nebo dokonce v průběhu pilotního provozu  Některé požadavky jsou na úrovni idejí, nejsou ekonomicky a obchodně podložené  Příčina Neexistuje jednoznačný a průhledný proces (s definovanými odpovědnostmi) pro přebírání požadavků na IT, jejich posouzení, přijmutí či odmítnutí, vykazování a posouzení přínosů jejich realizace

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 5/11 Proces řízení změn - 1 Vedení Požadavek Organizační útvar Change Management Obchodní procesy Řídící procesy Podpůrné procesy Útvar vývoje IT systému A Útvar vývoje IT systému B Útvar vývoje IT systému X Divize 1Divize 2Divize 3Divize N strategie

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 6/11 Proces řízení změn - 2  Přínosy  Možnost efektivního provádění velkého množství změn bez kolizí, neúnosných rizik a event. předělávek  Uplatnění celopodnikového přístupu při hodnocení oprávněnosti a efektivity jednotlivých požadavků, objektivní hodnocení vzájemných vazeb a dopadů mezi jednotlivými požadavky, probíhajícími i plánovanými projekty a okolím  Zkrácení doby realizace změn a zvýšení kvality výstupů (zásadní zkvalitnění analytických fází, minimalizace nutnosti předělávek a dodatečných úprav)  Vyhodnocování možných rizik, souvislostí a dopadů navrhovaných změn na klienty, kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb a produktů  Zlepšení interní komunikace (mezi útvary i obory)  Jednoznačná zadání projektů a jejich efektivní koordinace

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 7/11 Proces řízení změn - 3 RFC Request owner Přijetí, kontrola a monitorování Change manager Návrh řešení a analýza dopadů odmítnuto odložit na … Rozhodovací subjekt Řízení implementace změny Implementace změny Project Manager Protokol o předání Evaluation & Decision RFC realizovat realizovat po úpravě Change manager Request owner TAT Správa konfigurací Request owner Konfigurační DB Change DB Projekt

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 8/11 Proces řízení změn – 4  Základní činnosti  Přijetí, kontrola a monitorování RFC (Request for change)  Analýza dopadů a návrh řešení RFC  vliv na IT infrastrukturu, obchodní aplikace, současné IT služby, dokončované i plánované projekty, obslužný personál, kvalitu a schopnosti konečných uživatelů, potřebné prostory aj.  odhady rizik spojených s požadovanou změnou  Schvalování změny  Rozhodnutí o realizaci, odložení nebo zamítnutí RFC  Řízení schválené implementace změny, včetně  Monitorování klíčových kroků při vývoji a zavádění změny  Koordinace obnovy (plány návratu do stavu před změnou v případě vyskytnutí se závažných problémů, např. v IT prostředí)  Akceptace realizované změny, ukončení RFC a jeho archivace

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 9/11 Proces řízení změn – 5  Role  Request Owner (oprávněný žadatel o změnu - vedoucí projektu, příslušný liniový vedoucí, správce produktu apod.)  Předkládá a specifikuje požadavek na změnu  Zdůvodňuje požadavek v celém procesu řízení změny  Akceptuje realizovaný požadavek  Je zodpovědný za veškerou komunikaci v oblasti své působnosti ohledně požadované změny, resp. dalších relevantních změn  Change Manager (zodpovědný za řízení celého procesu řízení změn a koordinaci zdrojů v rámci procesu)  Přijímá, kontroluje a eviduje relevantní požadavky na změny, spravuje databázi všech přijatých požadavků a průběžně monitoruje jejich stav  Koordinuje přijaté požadavky co se týče rozsahu a časové posloupnosti  Zajišťuje vypracování návrhů řešení požadavků (včetně analýzy dopadů)  Předkládá technicky odsouhlasené návrhy k projednání a odsouhlasení příslušné autoritě (rozhodovací roli)  Řídí postup realizace změny

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 10/11 Proces řízení změn - 6  Role – pokračování  TAT (Technical Advisory Team) –je složený ze specialistů z různých oblastí a provádí analýzu dopadů navrhované změny a způsobu její předpokládané realizace na okolí (na projekty, obchodní činnost, infrastrukturu apod.)  Rozhodovací subjekt –Change Manager – rozhoduje o realizaci změn lokálního působení –Change Decision Commetee (výbor, složený z ředitelů a manažerů, do jejichž oblasti působení bude mít realizovaná změna dopad). Rozhoduje o realizaci průřezových (komplexních) změn do finančního objemu xy mil. Kč. –Vrcholové vedení - bude rozhodovat o realizaci strategických změn a o změnách, eskalovaných z úrovně Change Decision Commetee.  Project manager –řídí implementaci odsouhlasené změny projektovým způsobem –využívá interní i externí dodavatele

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 11/11 Proces řízení změn – 7 RFC Request owner Přijetí, kontrola a monitorování Návrh řešení a analýza dopadů odmítnuto odložit na … Rozhodovací subjekt Řízení implementace změny Implementace změny Project Manager Protokol o předání Evaluation & Decision RFC realizovat realizovat po úpravě Change manager Request owner Projekt Zadání projektu je dílčím výstupem procesu řízení změn Koordinace aktivit zajištění zdrojů Fáze I Sponzor Proces řízení podnikových změn = nástroj koordinace projektů


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/11 12. Projekt – nástroj realizace změny  Realizace změn  Řízení změn, ad hoc přístup  Proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google