Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku"— Transkript prezentace:

1 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku
Strategie podniku Vazba strategie – procesy Podnik a IS Strategie IS/ICT Strategie a projekty

2 Řízení podniku - 1 Řídící aktivity Vrcholové vedení Vedení OÚ 1 Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Činnosti v útvarech jsou dané - organizačním řádem - pracovními předpisy - rozhodnutími vyšších úrovní řízení (operativní úkoly aj.) Činnosti útvarů - důraz na funkčnost (a výkon) jednotlivých organizačních jednotek - jsou neprovázané,nekoordinované Kritérium splnění úkolů - splnit

3 Řízení podniku - 2 Řídící aktivity řízení podle „odborností/dovedností“ Vrcholové vedení Vedení OÚ 1 Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Produkt, služba pro zákazníka Proces x Zpětná vazba ??? bariéry Procesy jsou většinou neznámé (nepopsané), práce v útvarech se provádí krok po kroku, bez ohledu na stav a (dílčí) výsledky procesů Lze procesy v tomto „prostředí“ řídit?

4 Řízení podniku - 3 Častý stav v podnicích
Proces prochází přes mnoho organizačních rozhraní, je roztříštěn do více organizačních jednotek, které se chovají izolovaně a preferují své cíle před cíli celého procesu Proces není řízen jako celek, ale jako shluky (vzájemně nesouvisejících činností) manažery jednotlivých organizačních jednotek Nejsou stanoveny jasné ukazatele průběhu a výstupů procesu a spojené s hodnocením pracovníků Pracovníci jsou zaměřeni jen na své činnosti, neznají proces jako celek, „nevidí“ na konci procesu výstup pro externího nebo interního zákazníka Rozhodovací pravomoci jsou na vysoké úrovni řízení (dlouhé schvalování), ve vlastním procesu jsou nedostatečné kompetence (často i z důvodu alibismu pracovníků) Hodně „papírování“ v průběhu procesu Používají se různé IT systémy s komplikovanou vzájemnou komunikací

5 Řízení podniku - 4 Specifikace procesů Proces 1 Proces 2 Proces 3
Vrcholové vedení Vedení OÚ 1 Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Proces 1 Proces 2 Proces 3 Specifikace procesů

6 Řízení podniku - 5 Řídící aktivity Produkt, služba
Vrcholové vedení Řídící aktivity Vedení OÚ 1 Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vlastník procesu 1 Produkt, služba Vlastník procesu 2 Vlastník procesu 3 Cílově orientované řízení - řízení podle výsledků - založené na specifikaci procesu (činnosti, vstupy, výstupy, metrika, nástroje, role) - řízeno/monitorováno vlastníkem procesu Důraz na výstupy pro zákazníka Kritérium úkolů - splnit dobře Výstupem procesů je produkt / služba pro zákazníka s měřitelnou hodnotou

7 Vhodné pro konstantní požadavky na výstupy a chování organizace
Řízení podniku - 6 Funkční řízení řízení podle odborností vychází z hierarchického zadávání úkolů realizováno statickou organizační strukturou Procesní řízení Cílově orientované řízení, řízení podle výsledků Založené na specifikaci procesu (činnosti, vstupy, výstupy, metrika, nástroje, role) Řízeno vlastníkem procesu Realizované procesním týmem Vhodné pro konstantní požadavky na výstupy a chování organizace Vhodné pro organizace v dynamickém prostředí

8 Způsob reagování na změny vnějšího okolí a vnitřního prostředí
Rozvoj podniku Rozvoj podniku = Způsob reagování na změny vnějšího okolí a vnitřního prostředí

9 Strategie podniku – 1 Vize Strategie Poslání Současný stav
mění se (3–5 let) Vize kvantifikace poslání Strategie Poslání Současný stav nemění se, dělá podnik podnikem

10 Strategie podniku - 2 Obsahuje Poslání
prohlášení definující existenci podniku Vizi Formulace budoucího stavu podniku, posice podniku na konci strategického období (produkty, služby, zákazníci, pozice na trhu) Strategické cíle Specifikace ukazatelů, kterých chceme dosáhnout – ekonomické cíle, parametry produktů, cíle pro různé zájmové skupiny Strategické aktivity (programy) – činnosti, vedoucí k naplnění vize a strategických cílů

11 Obchodní a podpůrné procesy
Strategie podniku - 3 Strategie Model řízení podniku Programy Cíle Vize Poslání úrovně řízení KAM ? strategické JAK ? řízení procesů taktické technologie S ČÍM ? operativní pracovníci řízení zdrojů informace vstupy výstupy Obchodní a podpůrné procesy

12 Strategie podniku - 4 Globální strategie (strategický plán)
scénář pro naplnění určité vize - horizont 3-5 let, 2-3 roky obsahuje hlavní zaměření podniku (smysl jeho existence) vize budoucího stavu v pojmech podnikové cíle a jejich priority (včetně metrik) strategické aktivity k dosažení cílů zdroje, které je nutné mít k dispozici zodpovědné osoby firemní kulturu, která bude podporovat dosažení cílů rizika implementace strategie dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám musí být „živá“, realistická a v podniku známá

13 Strategie podniku - 5 Globální strategie je základem pro dílčí strategie (politiky) obchodní (portfolio produktů, trendy, vliv konkurence) finanční (ROI, rozpočet, hodnocení investičních akcí) organizační (struktura, fungování organizace) personální (firemní kultura, pracovní vztahy, pravidla výběru pracovníků) informační bezpečnostní (standardy, fyzická bezpečnost, zabezpečení IS)

14 Strategie podniku - 6 Změny a vyhodnocení podnikové strategie
Impulsy pro změnu podnikové strategie, např. dostavil se výrazný neúspěch dostavil se výrazný úspěch konkurence dosáhly se stanovené cíle nutno stanovit včas nové cíle podnik expanduje (obrat, počet zaměstnanců) nový způsob řízení zásadní změny ekonomického a legislativního prostředí Vyhodnocení strategie posouzení stupně dosažení podnikových cílů (včetně jejich metrik) analýza příčin neúspěchů (cíle, systém řízení, pracovníci, projekty..) zpochybňování základních předpokladů -> návrh změn pro další období (cíle, rozvojové programy,dílčí strategie (politiky) Proč zákazníci konkurence nejsou našimi zákazníky ?

15 Vazba strategie a procesy
Aktivity konkurence Technologie Odhad schopností Ekonomické a legislativní prostředí Potřeby zákazníků Strategie Obchodní procesy určuje podporují Role, pracovníky, organizační strukturu Hodnoty, názory a přístup Infrastruktura utváří (vyvolává) Systém řízení a hodnoceni (motivace) vyžaduje potenciál organizace

16 Orgány státního dohledu
Podnik a IS - 1 Orgány státního dohledu Zákazníci Akcionáři Úřady státní správy Dodavatelé Přepravci Finanční úřad Banky Statistický úřad Pojišťovny Celnice Média Svazy a sdružení Obchodní komora Komunikační procesy

17 Prakticky všechny procesy vyžadují pro svoji činnost použití IS
Podnik a IS - 2 Prakticky všechny procesy vyžadují pro svoji činnost použití IS Obchodní procesy slouží pro nabídku a prodej produktů a služeb Využití IT je zde největší, s výrazným nárůstem funkcionality, výkonů a kvality Interní (podpůrné) procesy jsou nezbytné pro podporu obchodních procesů a pro chod podniku jako celku. Do této kategorie procesů patří např. účetní a finanční procesy, externí komunikace, rozvoj lidských zdrojů, autodoprava aj. Inovační procesy procesy vývoje produktů / služeb a rozvoje podniku. Provádí se zde i sběr, vývoj a distribuce informací, znalostí a zkušeností Řídící procesy procesy pro vyhodnocování, řízení a plánování např. Management Information System , Decision Support System apod. Poznámky Copyright © 2003 HP corporate presentation. All rights reserved. 17

18 Podnik a IS - 3 Informační systémy
silný integrující prostředek podniku zajišťují optimalizovaný tok informací (správných, na správné místo a včas) nezbytných pro fungování podnikových procesů podporují koncepci přístupu Podnik (podnikové procesy) a jeho IS tvoří jeden celek Dělat věci správně Dělat správné věci Stupeň využívání IS závisí na znalostech a zkušenostech všech pracovníků podniku Budování a rozvoj IS je proces, probíhající současně s postupně se měnícím podnikem

19 Základem pro tvorbu IS podniku a jeho rozvoj je informační strategie
Podnik a IS - 4 Informační systém je však pouhým nástrojem pro sběr a správu dat, realizaci informačních toků IS s výkonnými informační toky podporujícími neefektivní podnikové procesy procesy nepodporujících podnikové cíle je ztracená investice Základem pro tvorbu IS podniku a jeho rozvoj je informační strategie

20 Podnik a IS - 5 Připomenutí IS může / musí nemůže Investice do IT
usnadnit průběh a řízení podnikových procesů nemůže podnik řídit, generovat zisk … Investice do IT 20 % ročně z celkového objemu investic (západní Evropa)

21 Strategie IS/IT - 1 Obchodní strategie IS strategie
opakující se proces Obchodní strategie umožňuje diktuje IS strategie ovlivňují (řídí) Funkční cíle

22 Strategie IS/IT - 2 Strategie IS Cílový stav IS Podniková strategie
Kam chceme ? Podniková strategie Strategie IS Specifikace projektů - podnikové cíle - hlavní aktivity - zdroje… IS podpora procesů ? Jak se tam dostaneme ? Současný stav IS Kde jsme ?

23 Projekty zasazovat do kontextu strategických podnikových cílů
Strategie a projekty Projekty jsou nástrojem realizace změny od současného k požadovanému stavu Projekty zahrnují aktivity, vedoucí ke strukturálním změnám procesů zvýšení výkonnosti zavedení nových procesů vytvoření nových produktů/služeb včetně relevantních procesů Projekty zasazovat do kontextu strategických podnikových cílů


Stáhnout ppt "2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google