Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonogram implementace IS v běžné praxi - informatika ZMVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonogram implementace IS v běžné praxi - informatika ZMVS."— Transkript prezentace:

1 Harmonogram implementace IS v běžné praxi - informatika ZMVS

2 Obchodní smlouva • Na základě, například výběrového řízení, s vítězným subjektem sepsání obchodní smlouvy na předmět dodávky. • Záležitost budoucího uživatele systému a právní pomoci • Dohoda o rozsahu, ceně a harmonogramu implementace s pevným termínem zahájení ostrého provozu ( nejlépe k 1.1.xxxx)

3 Vypracování Plánu projektu • Vypracování harmonogramu prací dodavatelem IS – jednotlivé etapy projektu – termíny zahájení a termíny ukončení – odpovědnost fyzických osob – harmonogram vzniká spoluprací dodavatele i zákazníka

4 Zkušební konverze • Příprava zkušební konverze dat – shromáždění přehledu dat, která budou konverzována do nového systému – představa o tom, jaké množství dat bude převedeno do nového systému a v jakém stadiu aktualizace – nastavení konverzního programu pro převod kódů dat do nového prostředí – původní význam dat zůstává zachován

5 Instalace informačního systému na server • Instalace informačního systému na stávající server zákazníka – rutinní instalace na nad stávající operační systém serveru – instalace licencí a SW připraveného k implementaci modulů a dat po konverzi

6 Školení • Průběžné školení obsluhy informačního systému – školení uživatelů podle jednotlivých uživatelů • výroba • odbyt • zásobování • ekonomika • správa • personalistika • top management • atd.

7 Zkušební konverze • Testování převodu stávajících dat do nového systému – ověření správné funkčnosti nástrojů – konverzních programů - pro konverzi dat do nového IS

8 Instalace ostré konverze • Převod veškerých potřebných dat ze stávajícího systému do databáze nového informačního systému. – Systém je naplněn daty pro testovací a zkušební provoz

9 Konfigurace IS • Konfigurace informačního systému, instalovaného na serveru, podle potřeb a požadavků zákazníka – reakce na dodatečné požadavky a dodatečné úpravy na základě evidovaných požadavků zákazníka na změnu – doplnění HW a většinou modernizace HW i SW vybavení jednotlivých uživatelů systému

10 Školení • Probíhá permanentní školení uživatelů systému – Školení je povinné a velmi důležité – Na získaných schopnostech pracovníků závisí osud nového IS při přechodu na ostrý provoz – Při školení implementátor naslouchá názorům účastníků školení a případně provádí úpravy – implementátor je neznalý detailů práce subjektu

11 Instalace zakázkových úprav • Instalace úprav informačního systému na základě požadovaných změn ze strany zákazníka

12 Nastavení přístupových práv • Nastavení přístupových práv – přihlašovacích jmen a hesel pro jednotlivé uživatele systému dle soupisu dodaného zákazníkem

13 Testování základní funkčnosti • Nainstalovaný a částečně daty doplněný systém je podroben testování, zda je plně funkční a zda jsou funkční veškeré dodatky z evidovaných požadavků na změny – systém je spuštěn a testován jak ze strany uživatelů, tak i obsluhy serveru

14 Instalace na HW • Instalace modulů a potřebných částí IS na uživatelská pracoviště dle zpracovávaných agend a dle přístupových práv – na uživatelská pracoviště jsou instalovány SW podpory systému

15 Instalace dodatečných úprav • Instalace dodatečných úprav informačního systému, vniklých zejména na základě testovacího provozu – na server jsou doplněny přijaté a vyřešené žádosti o změny systému – změny, které jsou vždy, jsou řešeny v obchodní smlouvě. Většinou jsou dodatečně placené.

16 Školení • Stále probíhá průběžné školení uživatelů systému a obsluhy – Pracovníci jsou školeni v různých etapách, školení probíhá průběžně. – Instalace nového IS je zátěží pro pracovníky, je třeba pracovníky motivovat a přesvědčit je o nutnosti nového systému a prospěchu pro podnik i pro ně samotné. Ne vždy se to daří.

17 Zahájení zkušebního provozu • Zahájení zkušebního provozu informačního systému paralelně se stávajícím informačním systémem. – Slouží k ověření dovedností a znalostí systému budoucími uživateli – Slouží k odstranění problémů a uplatnění případných změn

18 Zkušební provoz • Na serveru i pracovních stanicích běží paralelně nový informační systém ve zkušebním provozu. • Obsluha informačního systému získává zkušenosti a dovednosti v novém IS.

19 Ukončení zkušebního provozu • Po vyřešení dodatečných připomínek a po získání znalostí o novém informačním systému ukončení paralelního zkušebního provozu systému. • Provoz systému je zastaven a jsou připravována aktuální data pro ostrou konverzi

20 Příprava ostré konverze • Příprava ke konverzi dat k určitému datu – K určitému datu je konverze veškerých dat připravena, data jsou zdrojově přizpůsobena novému IS a systém je připraven na konverzi aktuálních dat, nutných pro ostrý provoz

21 Provedení ostré konverze • Převedení všech stávajících dat do nového systému – Provedení ostré konverze – Od této chvíle jsou aktuální data pouze v novém systému. – Pracuje se pouze s daty v novém systému, aktualizovanými běžným provozem subjektu

22 Předání systému • Předání plně funkčního informačního systému zákazníkovi jako hotového díla k rutinnímu provozu. • Protokolární převzetí díla zákazníkem • Dokončení platebních závazků z obchodní smlouvy

23 Dohled nad provozem • V první etapě po předání díla implementátor provádí dohled nad provozem a odstraňuje zjištěné nedostatky nebo reaguje na požadavky na drobné úpravy (zpravidla jeden měsíc)

24 Postimplementační podpora • Podpora ze strany dodavatele IS – UpDade systému a jeho modulů zejména z pohledu legislativy a průběžných požadavků uživatele na základě placené služby – Instalace zákazníkem placených změn a dodatků – Help desk 24 hodin denně – odstraňování problémů – Konzultační hodiny a školení nových uživatelů – UpGrade systému po ukončení životnosti staré verze


Stáhnout ppt "Harmonogram implementace IS v běžné praxi - informatika ZMVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google