Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Software Development Conference 2007 Vztah dodavatele a odběratele Zdeněk Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Software Development Conference 2007 Vztah dodavatele a odběratele Zdeněk Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Software Development Conference 2007 Vztah dodavatele a odběratele Zdeněk Borůvka

2 Software Development Conference 2007 Agenda Proč je to důležité Jak může IBM Rational pomoci Jak tuto oblast uvést do života Praktická ukázka

3 Software Development Conference 2007 Proč je řízení dodavatelů důležité

4 Software Development Conference 2007 Proč je řízení dodavatelů důležié  Z pohledu zadavatele  Sledování nákladovosti projektů  Jasné zadání projektu  Aktuální a věrohodné reportování stavu projektu bez dodatečné pracnosti  Urychlení komunikace  Snížení nákladů  Potřeba zdokladovatelnosti pro řešení sporů  Z pohledu dodavatele  Jasné zadání projektu  Nižší náročnost na administrativu projektu  Urychlení komunikace se zadavatelem  Jasně definované zodpovědnosti v týmu  Schopnost včas odhalit rizika projektu  Potřeba zdokladovatelnosti pro řešení sporů

5 Software Development Conference 2007 Slabá místa  Nejasná definice zadání projektu  Průkaznost klíčových projektových událostí  Akceptace zadání zadavatelem i dodavatelem  Akceptace projektových reportů  Akceptace výstupů projektu  Nejasné informace o stavu projektů  Vázne komunikace  Je projekt finančně zdravý?

6 Software Development Conference 2007 Co si lze představit pod tímto vztahem  Zadání projektu  Kontrola průběhu projektu  Předávání projektových informací (reportování)  Komunikace (chyby, připomínky)  Změnové řízení  Předání a akceptace projektových výstupů  Finanční řízení a kontrola projektu  Správa projektových dat

7 Software Development Conference 2007 Co přináší procesní řízení  Pro management  Jistotu, že v projektu nebylo nic uděláno bez jasného důvodu (fakturace)  Eliminace sporných bodů (zadání x výstup)  Stav projektu je v souladu s projektovým plánem  Cena projektu je v souladu s rozpočtem  Všechna rizika projektu jsou včas odhalována  Pro vývojový tým  Jasně dané zodpovědnosti  Dostatek informací pro realizaci zodpovědností  Umí doložit kvalitu své práce  Umí zdokladovat cenu své práce

8 Software Development Conference 2007 Jak můžeme pomoci

9 Software Development Conference 2007 Je třeba soustředit se na dvě oblasti  Proces  Zahrnuje celý vývojový cyklus nebo alspoň jeho klíčové části  Začíná a končí u zadavatele  Definuje aspekty vztahu (finanční, obsahové)  Podpora nástroji  Po stránce řídící  Po stránce projektové

10 Software Development Conference 2007 Řešení IBM Rational  Procesní oblast  Rational Unified Process  Podpora i ostatních metodik jako jsou  ITG, Portfolio Management, ITIL, COBIT, CMMi, Enterprise Architektura, Zachmann, …  Proces je třeba konfigurovat a nasadit  Odborné konzultace realizované buď IBM nebo některým z jejích partnerů  Podpora nástroji  Rational Portfolio Management  Řízení projektů z hlediska financí, zdrojů, obsahu…  Reportování a OLAP analýzy  Rational ClearQuest  Detailní projektové řízení, analýzy a reporting  Volitelně i další projektové nástroje  Specifikace požadavků, testování, správa verzí, návrh, IDE, apod.

11 Software Development Conference 2007 IBM Rational Portfolio Manager  Zřejmé náklady i přínosy projektů  Rizika i změny pod kontrolou  Utilizace lidí v projektech  Propojení na konkrétní projektovou úroveň

12 Software Development Conference 2007 Průkaznost, přehlednost na projektové úrovni ClearQuest - podpora korporátních, zákonných a dalších pravidel  Audit Trail dokáže propojit změny a konkrétní záznamy  Vytvoří needitovatelný log veškerých změn konkrétního artefaktu  Ke kterékoli aktivitě může být přidán elektronický podpis  Zaznamená, kdo, kdy a jak změnil záznam  Dokladuje, že následujete předepsané workflow Validace výsledků Realizace testu Test CasePožadavekSchválení Elektronický podpis

13 Software Development Conference 2007 Jak tuto oblast uvést do života

14 Software Development Conference 2007 Spolupráce zadavatele s dodavatelem v praxi  První krok je na zadavateli  Jasně daný proces  Definované reporty a schvalovací zodpovědnosti  Nasazení na svých projektech  Dodavatelská součinnost je nezbytná  Je třeba najít kompromis  Nastavení standardního způsobu spolupráce  Všichni musí chápat, co jim to přinese  Nejedná se o detailní kontrolu lidí

15 Software Development Conference 2007 Ukázka konfigurace procesu

16 Software Development Conference 2007 Děkuji za pozornost.... ještě se uvidíme


Stáhnout ppt "Software Development Conference 2007 Vztah dodavatele a odběratele Zdeněk Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google