Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I B M F ó r u m 2 0 0 8 Nový rozměr řízení IT IBM Rational, IBM Tivoli Zdeněk Borůvka IBM Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I B M F ó r u m 2 0 0 8 Nový rozměr řízení IT IBM Rational, IBM Tivoli Zdeněk Borůvka IBM Česká republika."— Transkript prezentace:

1 I B M F ó r u m 2 0 0 8 Nový rozměr řízení IT IBM Rational, IBM Tivoli Zdeněk Borůvka IBM Česká republika

2 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Obsah prezentace  ITIL a proč jej využít  Změnové řízení dle ITIL  Řízení projektů/portfolií a vazba na ITIL  Řešení IBM a jeho přínosy

3 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T ZjistitIzolovat VyhodnoceníDiagnostikovatNápravná akce Availability Management Change Management Security Management Service Level Management Information Lifecycle Management Release Management Application Experts and Tools Database Experts and Tools Desktop Experts and Tools Network Experts and Tools Server Experts and Tools Mainframe Experts and Tools Storage Experts and Tools Řízení celého IT je komplexní úloha Velká část organizací má problém s řízením komplexního prostředí www ITIL

4 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Jedním z přístupů pro řízení IT je ITIL  ITIL je soubor knih který popisuje doporučené postupy v IT managementu  ITIL je registrovaná ochraná značka OGC (the UK Government's Office of Government Commerce)  "ITIL je rámec a model, který popisuje cíle obecné aktivity, vstupy a výstupy pro různé procesy IT. “  IT Infrastructure Library je veřejným rámcem a de-facto standardem pro doporučené postupy v poskytování IT services. Tento rámec se vyznačuje silnou orientací na zákazníka s použitím procesního přístupu k zaručení nejvyšší kvality poskytovaných služeb.

5 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Service Management Architecture IT Service Management Service DeliveryService Support Service Level ManagementService Desk * Financial Management Capacity Management Continuity Management Availability Management Incident Management Problem Management Change Management Release Management Configuration Management Service Delivery se zabývá nastavením ujednání o úrovni poskytovných služeb a jejich monitorováním a vyhodnocováním Processes required to support IT Services Processes required to deliver IT Services 10 nejvíce používaných knih bylo aktualizováno v roce 2000 a nyní tvoří základ pro Service Support & Service Delivery. Service Support Se zabývá řešením změn v IT a jejich vlivem na úroveň poskytovaných služeb.

6 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Co znamená řídit projekty a portfolia projektů  Řídit portfola – splnit obchodní plán  Sladit priority, projekty a jejich zdroje s obchodními prioritami, finančním hlediskem a potřebami společnosti  Řídit scope – přinášet konkrétní hodnoty  Vyvíjet myšlenky, návrhy projektů, požadavky  Řídit práce na projektech – plánovat a řídit práci efektivně  Plány, náklady, rozpočet, zdroje, reporty nad projekty..  Řídit zdroje – optimalizovat obsazení projektů  Využívat znalostí zaměstnanců k co nejefektivnějšímu obsazení projektů nejvhodnějšími lidmi  Řídit finance – zlepšít finanční zdraví projektů  Řídit finanční toky projektů tak, aby byly co nejzdravější  Řídit nahodilé situace – mít možnost reagovat na změny  Identifikovat, kvantifikovat, přiřadit, řídit a zvladat aktivity, rizika, omezení, příležitosti a změny v rámci předem daného wokflow  Řídit kvalitu – sledovat a naplňovat očekávání  Zajistit, že priority zákazníků budou mít odpovídající váhu v projektech a dle toho budou i zapracovány

7 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T  Zavést řešení pro řízení, hodnocení a monitorování projektů a celých projektových portfolií, které umožňuje:  Plánovat a řídit projekty a portfolia  Plánovat a řídit veškeré zdroje napříč portfoliem  Evidenci a efektivní využití know-how členů týmů  Time management a Expense management  Risk management Co znamená řídit projekty a portfolia projektů

8 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Řízení IT dle ITILu a řízení projektů/portfolií Service Desk Příjem, základní zpracování a sledování problémů, incidentů, apod. Change Management Zakládání, řešení a sledování veškerých změnových požadavků Project&Portfolio Management Plánování, realizace a měření stavu zapracovávání změn Dohled a monitoring Monitorování důležitých aplikací a systémů ITIL Service Desk Příjem, základní zpracování a sledování problémů, incidentů, apod. Change Management Zakládání, řešení a sledování veškerých změnových požadavků Project&Portfolio Management Plánování, realizace a měření stavu zapracovávání změn Dohled a monitoring Monitorování důležitých aplikací a systémů ITIL

9 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T 3rd Party ISV Tools Změnové řízení dle ITILu – obecná koncepce Registrace požadavku na změnu Specifikace Inicializace Vyhodnocení a naplánování Studie proveditel- nosti Analýza a návrh Tvorba TestyNasazení

10 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T ITIL vs. řízení projektů/portfolií: IBM odstraňuje bariéry Příjem a třídění požadavků (Service Desk) Monitorování Automatická detekce Uživatel Řízení změn Řízení projektů Správa problémů Incidenty, servisní požadavky Konfigurační databáze CMDB CCMDB RPM

11 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Change Management v projektovém řízení Monitorování Automatická detekce Operátor Řízení změn Incidenty, servisní požadavky Registrace požadavku na změnu Vyhodnocení a naplánování Studie proveditelnosti Vytvoření Analýza a návrh TestováníNasazení Inicializace Řízení projektů Správa problémů Řešitelský tým Zadavatel Příjem a třídění požadavků (Service Desk) CMDB Specifikace

12 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Způsob práce: tlustý nebo tenký klient?

13 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T ITIL Change Management a projektové řízení  Přínosy projektového managementu pro změnové řízení dle ITILu:  Nedostatkové zdroje mohou být využity v maximální míře  Významné úspory času a prostředků  Projektové řízení zabezpečuje provedení změn přesně dle požadavků  Přesnější odhady požadovaných zdrojů a času  Lepší definice rozsahu změny  Kvalita implementace změny je zajištěna důslednou počáteční specifikací  Důsledná implementace a integrace projektového řízení významným způsobem zvyšuje hodnotu implementace ITILu v IT prostředí

14 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Pro koho je toto spojení důležité Vedení Ředitelé projektů ZávislostiVýsledkyStav PriorityComplianceOutsourcing Postup projektu Problémy/RizikaPožadavky Úkoly Kontrola Scope Procesy Členové týmů

15 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Přínosy řešení IBM  Řešení podporuje nejen IT, ale jde výrazně dál (Business, MKT,...)  Co řešení IBM přináší  Orientaci ve všech aktivitách v rámci IT  Aktuální přehled o stavu všech požadavků řešených v rámci IT  Předvídatelnost a schopnost rychle řešit nahodilé situace  Snížení rizika v řízení IT i v realizaci jednotlivých činností  Přínosy mimo IT  Jednotný bod pro práci s uživatelskými požadavky  Možnost sledovat stav vlastních požadavků a komunikovat s řešitelským týmem  Autor požadavku rozhoduje o jeho realizaci na základě skutečných odhadů pracnosti a dalších souvisejících informací

16 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – N o v ý r o z m ě r ř í z e n í I T Proč IBM  Unikátní řešení na trhu  Spojuje změnové řízení se standardním projektovým řízením  Metodické postupy ověřené u zákazníků  Tým specialistů  Zkušenosti z projektů v ČR i v zahraničí  Zaškolení a možnost dlouhodobé pomoci při provozu  Možnost budoucího rozvoje

17 I B M F ó r u m 2 0 0 8 Nový rozměr řízení IT IBM Rational, IBM Tivoli Zdeněk Borůvka IBM Česká republika


Stáhnout ppt "I B M F ó r u m 2 0 0 8 Nový rozměr řízení IT IBM Rational, IBM Tivoli Zdeněk Borůvka IBM Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google