Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© LogicaCMG 2006. All rights reserved Procesní audit je efektivní nástroj k napřímení procesů, optimalizaci organizace a zlepšení využívání jejich zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© LogicaCMG 2006. All rights reserved Procesní audit je efektivní nástroj k napřímení procesů, optimalizaci organizace a zlepšení využívání jejich zdrojů."— Transkript prezentace:

1 © LogicaCMG 2006. All rights reserved Procesní audit je efektivní nástroj k napřímení procesů, optimalizaci organizace a zlepšení využívání jejich zdrojů RNDr. Martin Ohlídal, MBA Kateřina Solařová, MBA Motto: Bez sebepoznání je cesta za úspěchem stavbou s vratkými základy.

2 2 Procesní audit je návod … Soubor metodik a postupů k poznání: –procesů a činností v organizaci, –vazeb mezi nimi, –propojení s organizačním uspořádáním, –zdrojů, které jsou v procesech využívány, –informací, které procesy potřebují a využívají, –jejich podpory infrastrukturou IT, –způsobu hodnocení jejich účinnosti. …k řešení procesně organizačních problémů a zlepšení!

3 3 Cíle procesního auditu obvykle jsou… Identifikovat a popsat procesy v organizaci a: –ověřit nakolik jsou účelné vzhledem k poslání organizace, –zjistit, jakou vykazují výkonnost, –prověřit nakolik jsou ekonomické. Na základě těchto zjištění a ověření požadavků kladených na organizaci navrhnout: –optimální podobu procesů, –způsob měření a hodnocení jejich výkonnosti, –možnosti optimalizace a jejich ekonomické náročnosti. A stanovit dopady těchto změn na organizaci a její infrastrukturu. …dány především očekáváním zadavatele, klienta!

4 4 Procesní analýza je komplexní pohled na procesy a organizaci… … a poskytuje důležité podklady i pro správné nastavení IS!

5 5 Primárním cílem je poskytnout jasný obraz … …jaké procesy vlastně organizace má pod svojí střechou! Zefektivnit Zlepšit Outsourcovat Optimalizovat! KlíčovéPodpůrné„Kosmetické“ZbytečnéZákonem požadované Přinášející výhody Neutrální Přinášející problémy

6 6 Sekundárním cílem je přiřadit k daným procesům zdroje a … …ukázat na míru a účinnost jejich využití! Rezerva Neschopnost !!! Plýtvání NevyužitéVyužité Správně Nesprávně

7 7 Procesní analýza popisuje a zkoumá procesy, … Současnost Účastníci procesů Zdroje organizace Vlastníci procesů Aktivity Vazby Výstupy a vstupy Duplicity Slepá ramena … jejich průběh a vazbu na organizační uspořádání!

8 8 Analýza využití fondu pracovní doby ukazuje… … kapacitní rezervy a úzká místa.

9 9 Analýza využití fondu pracovní doby dává do souvislosti… Aktuální výstupy … spotřebované kapacity s dosahovanými výsledky!

10 10 Cíle organizace a její úkoly vztažené k procesům jsou přímým vodítkem… Požadované výstupy … jaké zdroje a kapacity vytvářet a rozvíjet!

11 11 Reinženýring procesů vede i k logickému zjednodušení… … v uspořádání organizační struktury!

12 12 Hlavním výsledkem procesního auditu by měla být… –Smyslem procesního auditu je sebepoznání organizace a vnitřních zákonitostí jejího fungování. Sebepoznání nemusí vést zákonitě k radikální změně, ale musí poskytnout argumenty, jak věci mají být a proč. –Znalost těchto souvislostí umožní každému reagovat věcně na změnu vnějších podmínek či úkolů organizace. –Hlubší pochopení vnitřního fungování procesů umožní sledovat a vyhodnocovat výkonnost organizace a jejích procesů. Sledování vlastní výkonnosti dává organizaci schopnost identifikovat konkrétní potřeby a zlepšit se. –Pochopení fungování procesů umožní tyto potřeby efektivně realizovat. … schopnost organizace zlepšovat sama sebe!

13 13 RNDr. Martin Ohlídal, MBA Head of Consulting CEE, LogicaCMG, s.r.o. martin.ohlidal@logicacmg.com TEL.284 020 454 Mob. 603 181 844 … neváhejte se na nás obrátit s dotazy! Kateřina Solařová, MBA Business Consultant, LogicaCMG, s.r.o. katerina.solarova@logicacmg.com TEL.284 020 534 Mob. 604 223 625 Pokud chcete efektivněji řídit svoji organizaci…


Stáhnout ppt "© LogicaCMG 2006. All rights reserved Procesní audit je efektivní nástroj k napřímení procesů, optimalizaci organizace a zlepšení využívání jejich zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google