Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Vlastnosti technických materiálů Téma: Technologické vlastnosti technických materiálů Ročník: 1. Datum vytvoření: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Technologické vlastnosti kovů, tvárnost, svařitelnost, obrobitelnost, slévatelnost, odolnost proti opotřebení. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Technologické vlastnosti technických materiálů
Vlastnosti, které úzce související se zpracováním materiálu na výrobek. Proto se při jejich zkoušení snažíme přiblížit co nejvíce podmínkám, při nichž bude materiál zpracováván, popřípadě jimž bude v provozu vystaven. Z hlediska praxe jsou tyto zkoušky velmi důležité!

3 Přehled technologických vlastností technických kovů
Tvárnost Svařitelnost Obrobitelnost Slévatelnost Odolnost proti opotřebení

4 Pojmy technologických vlastností
Tvárnost - je vlastnost, kterou musí mít materiál určený ke kování, válcování, lisování apod. Tvárný materiál si zachová tvar daný působením vnějších mechanických sil, a to i po jejich zániku. Svařitelnost - je schopnost materiálu vytvořit ze dvou částí pevný nerozebíratelný celek některým způsobem tavného nebo tlakového svařování.

5 Obrobitelnost - chování materiálu při strojním obrábění řeznými nástroji, jako je soustružení, frézování, vrtání, hoblování apod. Obrobitelnost - posuzujeme podle mechanických vlastností materiálu, oddělování třísky, chování třísky k materiálu, podle řezného odporu při různých řezných podmínkách.

6 Slévatelnost - je souhrn vlastností, které
musí mít kov (slitina) určený k lití. Umožňuje výrobu kvalitních odlitků. Dobře slévatelný kov musí mít proto dobrou tekutost (tj. schopnost vyplňovat rychle celou formu), nesmí tvořit bubliny, musí se málo smršťovat atd.

7 Odolnost proti opotřebení

8 Odolnost proti opotřebení
Nežádoucí oddělování částeček materiálu, k němuž dochází na povrchu součásti strojů a přístrojů, nářadí, nástrojů apod. působením vnějších sil. Tento jev způsobuje stálé ubývání materiálu, proto je nutná občasná oprava nebo výměna opotřebovaných součástí. Opotřebení je způsobeno nejvíce třením mezi tuhými tělesy.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Druhy technologických vlastností Tvárnost, svařitelnost, obrobitelnost, slévatelnost, odolnost proti opotřebení. Pojem technologické vlastnosti Vlastnosti, které úzce souvisí se zpracováním materiálu na výrobek. Proto se při jejich zkoušení snažíme přiblížit co nejvíce podmínkám, při nichž bude materiál zpracováván, popřípadě jimž bude v provozu vystaven. Z hlediska praxe jsou tyto zkoušky velmi důležité.

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie díl, 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 268 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google