Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje komunikačního mixu. Komunikační politika v územním marketingu Podstatou komunikační politiky je: prosazování produktu obce na trhu a vůči cílovým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje komunikačního mixu. Komunikační politika v územním marketingu Podstatou komunikační politiky je: prosazování produktu obce na trhu a vůči cílovým."— Transkript prezentace:

1 Nástroje komunikačního mixu

2 Komunikační politika v územním marketingu Podstatou komunikační politiky je: prosazování produktu obce na trhu a vůči cílovým skupinám, budování image lokality, kreativní komunikace, její optimalizace, zlepšování vztahů mezi občanem a managementem, posilování identifikace občanů s obcí a vytváření prostředí pro jejich participaci na rozvoji (posilování principu partnerství).

3 Externí komunikační politika se zaměřuje na subjekty z vnějšího prostředí obce, potenciální investory, turisty, návštěvníky, případné budoucí obyvatele a kooperující subjekty. Články v tisku, interview, výroční zprávy Tiskové zprávy, vyhlášky, odborné konference, charitativní, kulturní, sportovní a jiné akce, vydání letáků a jiných tiskovin, účast na výstavách a veletrzích, webové stránky

4 Interní komunikační politika se zaměřuje na budování vztahů mezi lokálními aktéry a managementem, zlepšování kvality poskytovaných informací, koordinaci aktivit v kraji/obci, zapojování místních aktérů do plánování a realizace rozvoje, Interní zápisy, nástěnky,interní noviny, osobní komunikace,dny otevřených dveří, průzkumy veřejného mínění,přijímání návštěv Jednotný vizuální styl

5 Proces aktivizace Kdo Komu Co Jak Kdy a kde S jakým efektem Za kolik

6 Komunikace ve městě Týká se služeb pro občany- jak dostávají informace? Návod pro občany na život ve městě Vysvětlování politických rozhodnutí Přispívá k definování území a občanů, na které se soustředí Projevy komunity vůči vnějšímu světu Komunikující je někdy kukačka

7 Ústředním fenoménem komunikace jsou informace s určitými vlastnostmi, které je nutné v komunikační politice kraje či obce zohlednit. Základními nástroji marketingové komunikace v prostředí teritoriálního marketingu jsou: >propagace a reklama, >vztahy s veřejností (public relations), >marketing událostí ("events marketing„).

8 nástroje Reklama Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Marketing událostí

9 Reklama Zaměřena na externí návštěvníky, investory, potenciální nové obyvatele Zviditelnění území Propagační materiály Forma všeobecná nebo speciální Stručný, přehledný,obrázky, fotografie

10 Pohlednice, prospekty, brožury, publikace, mapy, letáky, plakáty, kalendáře, nabídkové katalogy Důležité je vhodně umístit Internet www.obce.cz, www.komunikujici- mesto.czwww.obce.czwww.komunikujici- mesto.cz Stránky jednotlivých měst a obcí

11 Podpora prodeje Nemediální reklamní kampaň Cílem je stimulace prodeje výrobků a služeb prostřednictvím dodatečných podnětů Cenové slevy, vlastní investice do přípravy pozemků

12 Public relations Vztahy s veřejností (public relations) mají dvě hlavní dimenze komunikace - externí a interní. Posláním public relations je: zvyšovat kvalitu a úroveň vztahů s veřejností a privátní a neziskovou sférou, pozitivně ovlivňovat vztah těchto lokálních aktérů k obci (regionu), vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich spolupráci na lokálním rozvoji, budování pozitivního image dané lokality

13 Public relations Proces vytváření vztahů a vzájemné komunikace mezi městem a veřejností Vytváří se změny ve vědomí, názorech, postojích a chování lidí Pravidelné zprávy ve sdělovacích prostředcích Tiskové besedy, konference Vlastní tiskoviny Spolupráce s institucemi Reprezentace obce Sponzorství………………….

14 Tiskový mluvčí Účast na všech akcích města Zasedání rad a zastupitelstev Poradách Důležitých zasedání Vlastnosti:asertivní chování, dobré komunikační schopnosti, znalost médií….

15 Kodex profesionálních pracovníků PR Nepromarnit žádnou příležitost Pečovat o novináře stejně jako o zákazníky Znát do detailu svou organizaci a její způsob vyjadřování Zachovat neutralitu v postojích ke sdělovacím prostředkům Pomáhat novinářům, učinit vše pro to, aby zpráva byla novináři poskytnuta…………

16 Marketing událostí Zdůrazňování prožitků a pocitů Neziskově orientované akce Komerčně orientované akce Charitativní akce Vhodné umístění Právní podklady Volba scénáře Pozvánka Občerstvení Volba dodavatelů Zhodnocení celé akce


Stáhnout ppt "Nástroje komunikačního mixu. Komunikační politika v územním marketingu Podstatou komunikační politiky je: prosazování produktu obce na trhu a vůči cílovým."

Podobné prezentace


Reklamy Google